Index Index "Ministerstvo vnitra"

Ministerstvo vnitra

Kontrakty a implementace #2 - 2022

-> Nová vládní koalice oznámila, že chce do tří let dokončit digitalizaci služeb veřejné správy a v roce 2023 by měla skončit povinnost prokazovat se pomocí průkazů a dokumentů v situacích, kdy si stát může potřebné skutečnosti ověřit jinak. Naplnění katalogu služeb veřejné správy a jejich digitalizace podle zákona o právu na digitální služby by měly být dokončeny do 1. 2. 2025. Mezi plánovanými projekty jsou portál podnikatele a jednotné digitální tržiště či speciální platforma pro kybernetickou bezpečnost. Dokončen má být koncept eGovernment cloudu ve státní i komerční části včetně flexibilnějších pravidel pro nákupy cloudových služeb a zrychlený má být proces otevírání dat a jejich aktualizace napříč úřady. Vláda slibuje také řešit dosavadní situace závislosti na dodavatelích (vendor lock-in). [CZ] 

-> Nový informační systém eEDU-I, respektive jeho první část, vytvoří pro MŠMT společnost CCA Group za cenu 27,4 milionu Kč. Systém zjednodušující školskou administrativu by měl být dokončen do 19 měsíců – první část pokrývá správu a sdílení dat, identit a dokumentů a další elektronizaci vybraných agend včetně školského rejstříku a registru VŠ. [CZ] 

-> Automotive skupina Stellantis (FCA + PSA) oznámila uzavření partnerství s Amazonem – v jeho rámci budou společně vyvíjeny aplikace pro digitální informační a zábavní systémy v automobilech, Amazon bude zároveň používat nové elektrické dodávky Ram ProMaster, které by měly být na trh uvedeny v roce 2023. 

-> Komplexním distributorem značky Nvidia (HW, SW, služby) je nově společnost Tech Data, která tak nově nabídne například systémy Nvidia DGX, platformu Nvidia Omniverse Enterprise či Nvidia AI Enterprise. [CZ] [SK] [W] 

-> Investice Českých drah do ojetin od německého Stadleru (22 vlaků vyrobených v roce 1997 bylo zakoupeno koncem roku 2020 od dopravce SWEG) se zkomplikovala poté, co se kvůli problémům se softwarem nepodařilo dvacet z nich nastartovat. Zatím není jasné, zda je příčinou problému expirace licence, nebo chyba Y2K22, o níž jsme psali minule – překročení hodnoty celočíselné proměnné pro datum po prvním lednu 2022. [CZ] 

-> SÚKL již „implementoval“ seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, které jsou ISP povinni od prvního ledna blokovat. Implementace má podobu PDF souboru (s prozatím prázdným seznamem) na nenápadně umístěné stránce, podobně jako v případě starší implementace podobného seznamu stránek s nelegálním hazardem, který sestavuje resort financí (ten byl ovšem, jak upozorňuje Jan Sedlák na Lupě, již komunitně automatizován na Githubu). [CZ] 

-> Pravidla pro zveřejňování SW státní správy jako open source začalo zpracovávat ministerstvo vnitra ve spolupráci s NÚKIB. Jak upozorňuje Lupa, rozpracovanou verzi dokumentu pro připomínky veřejné správy, dodavatelů a odborné veřejnosti lze nalézt na Githubu. [CZ] 

Odštěpný závod ICT služby České pošty získal od ministerstva vnitra bez výběrového řízení zakázku na provoz Centrálního místa služeb (CMS) a Integrované telekomunikační sítě MV nové generace (ITS NGN) za 84 milionů korun bez daně. Národní kontrolní úřad takové postupy na základě in-house výjimky kritizuje.

Ministerstvo vnitra dokončilo centrální IT tendr na nákup licencí softwarových produktů od Microsoftu. V (na české poměry) obří zakázce v maximální hodnotě 4,6 miliardy korun zvítězily společnosti Software ONE Czech Republic, Exe, Servodata, T-Mobile a Autocont CZ.

Ministerstvo vnitra se do konce roku chystá dokončit zakázku na centralizovaně nakupované informační systémy, které jsou zaměřeny na licence od Microsoftu. Hodnota zakázky na čtyři roky je odhadována na 4,6 miliardy korun.

Ministerstvo vnitra připravilo návrh jednoho z prováděcích předpisů k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Týká se výběru systémů tzv. kritické informační infrastruktury.

Vydávání občanských průkazů s elektronickým čipem zahájí ministerstvo vnitra v prosinci letošního roku. Využití služeb je však podmíněno elektronizací státní správy, která se opožďuje. Z tohoto důvodu se pro občany s novým dokladem nic nemění. Elektronické občanské průkazy Slovensko zavádí s dvouletým zpožděním na základě rozhodnutí Evropské unie. Realizační náklady dosahují 40,35milionu eur.

Ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového jednání novelu zákona o silniční dopravě. Jeho náplní je mimo jiné použití elektronického podpisu a čipu v občanském průkazu pro evidenci vozidel.

Výběrové řízení na pronájem multifunkčních tiskových zařízení vypsalo ministerstvo vnitra. Rámcová smouva bude s vítězným dodavatelem uzavřena na roky 2013 a 2014.