Index Index "MPSV ČR"

MPSV ČR

Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) odchází náměstek Tomáš Martinec, který zde měl na starosti IT sekci, rozpočet a evropské fondy. Ekonomický deník uvádí, že sice odešel na vlastní žádost, ale přinucen okolnostmi. Jeho další působiště zatím neznáme. Ke konci roku z ministerstva odchází také státní tajemník Jiří Biskup, taktéž na vlastní žádost.

Od 1. února letošního roku zveřejňuje MPSV ČR všechny smlouvy uzavřené s dodavateli na svých internetových stránkách. Jedinou výjimku představují zákonem chráněné informace. Jde o reakci na vládní strategii boje proti korupci.