Index Index "MPSV ČR"

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prodloužilo smlouvu na informační systém vyplácení sociálních dávek se společností OKsystem, jež řešení provozovala doposud. Kontrakt bude platit další dva roky. Původně hrozilo, že se smlouva prodloužit nestihne a zároveň se nestihne vybrat nový dodavatel, což by ohrozilo vyplácení dávek od nového roku.

Stávající smlouva Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR se společností OKsystem na dodávku informačního systému pro vyplácení sociálních dávek vyprší v únoru, přesto zatím nebyla prodloužena ani nahrazena smlouvou jinou. Prodloužit kontrakt může resort do konce listopadu.

Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) odchází náměstek Tomáš Martinec, který zde měl na starosti IT sekci, rozpočet a evropské fondy. Ekonomický deník uvádí, že sice odešel na vlastní žádost, ale přinucen okolnostmi. Jeho další působiště zatím neznáme. Ke konci roku z ministerstva odchází také státní tajemník Jiří Biskup, taktéž na vlastní žádost.

Od 1. února letošního roku zveřejňuje MPSV ČR všechny smlouvy uzavřené s dodavateli na svých internetových stránkách. Jedinou výjimku představují zákonem chráněné informace. Jde o reakci na vládní strategii boje proti korupci.