Index Index "Orbit"

Orbit

Společnost SUDOP získala 65 % podíl v tuzemské společnosti CADconsulting. Transakce v řádu desítek milionů Kč je již druhou významnou investicí SUDOP v oblasti IT (první byla koupě ORBIT před několika měsíci). CADcosnulting se zaměří zejména na zaváděním BIM (digitální model / digitální dvojče stavby) pro projekční firmy a další digitální agendu pro stavební a projekční oblast. Více například na ITBizu.

Společnost VMware vyhlásila své nejúspěšnější partnery v ČR za rok 2013. Z hlediska nejvyššího ročního obratu se na první pozici umístil Dell Computer, skokanem roku a zároveň partnerem s nejvyšším ročním obratem v kategorii Operations Management je Orbit. Nejvyššího ročního obratu v kategorii End-user computing dosáhla firma M-COM LAN solution, technologickým partnerem roku je EMWAC Group, největší projekt roku realizovala firma Fujitsu Technology Solutions a nejvyššího počtu transakcí dosáhl AutoCont CZ.