Index Index "Otevřená společnost o.p.s."

Otevřená společnost o.p.s.

Legislativa a právo #24 - 2022

-> Zajímavé právní rozhodnutí padlo u nejvyššího soudu EU, který rozhodl, že firma Apple nemá výhradní právo na slogan „Think Different“ (zejména proto, že jej už deset let nepoužívá), a může jej tedy použít kdokoliv. Think Different! používané v letech 1997-2002 bylo parafrází či parodií na slogan IBM THINK, s nímž přišel roku 1911 Thomas J. Watson. [W]

-> Sdružení Otevřená společnost o.p.s. a Institute 21 z.ú. podaly žalobu na ministerstvo obrany kvůli kauze blokování tzv. dezinformačních webů. Důvodem je dopis, který 25. 2. poslalo NCKO (součást vojenského zpravodajství) peeringovému uzlu NIX.CZ. Ten žádal, aby sítě, jež jsou součástí NIX, zablokovaly celkem 22 dezinformačních webů. Žaloba je postavena na názoru, že dopis nebyl neoficiální žádostí, ale pokynem ze strany státu. Pozn. red.: Aktivistické zablokování osmi domén ze strany CZ.NIC si případně u soudu budou muset vyřešit postižené subjekty.

-> Možný únik zákaznických dat ze služby Shoptet přes doplněk firmy MonkeyData začal vyšetřovat ÚOOÚ. Úřad zároveň vyzval všechny klienty Shoptetu, aby zkontrolovali, zda u nich nedošlo k porušení předpisů na ochranu osobních údajů. [CZ]