Index Index "Rada Evropské unie"

Rada Evropské unie

Členské státy v Radě Evropské unie schválily zrušení tzv. geoblockingu, k němuž má dojít v roce 2018. Zjednodušeně to znamená, že máte-li předplacené nějaké on-line služby, měli byste k nim mít zajištěn přístup ze všech zemí EU.

Rada Evropské unie vyjádřila počátkem prosince svůj souhlas s návrhem nové směrnice týkající se elektronické fakturace ve veřejných zakázkách. Tzv. e-fakturace by v rámci EU mohla ušetřit až 2,3 miliardy eur ročně, přičemž zpracování jedné faktury by se zlevnilo z desítek eur u papírových faktur na zhruba euro u elektronických.