Index Index "Slovenská obchodná inšpekcia"

Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v loňském roce provedla kontroly 639 e-shopů a v 51,5 % případů (329) rozdala pokuty, konkrétně v průměrné výšce 725,57 eura. Nejvyšší pokuta padla v bratislavském kraji, bylo to 20 tisíc eur.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorní Evropskou komisi na nekalé obchodní praktiky Microsoftu, kterých se firma má dopouštět agresivním vnucováním svého operačního systému Windows 10 všem uživatelům Windows 7/8.x. Podle SOI je problematický zejména fakt, že instalace systému již nevyžaduje výslovný souhlas uživatele.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) obdržela v minulém roce 456 podnětů v oblasti elektronického obchodu. Jejich počet tak ve srovnání s předchozím rokem narostl o více než 10 procent (404). Přešetřeno bylo 183 hlášení a zjištěno 126 nedostatků – nejčastěji neposkytnutí obecných informací nebo informací před odesláním objednávky. Nejvyšší pokuta udělená v minulém roce internetovému obchodu činila 5 tisíc eur.