Index Index "technologie"

technologie

Lukáš Erben, INSIDE IT 60 % zákazníků, kteří rozhodují o obnově technologií, lituje téměř každého nákupu, který uskutečnili. Zjistil to nedávný průzkum Gartneru, podle nějž želí v současné době téměř každého nákupu – zejména obnovení nebo rozšíření smluv „as-a-service“ o 6 % více nákupčích než v roce 2020. Negativní pocity jsou z velké části způsobeny problémy při nákupech technologií realizovaných distribuovanými nákupními týmy a financováním (tedy decentralizací nákupního rozhodování...

Analytici Gartneru patří ve věci dopadů AI (chytrých robotů, strojů, aplikací virtuálních asistentů apod.) na pracovní trh mezi nemnohé optimisty. I když souhlasí, že v nejbližších dvou letech povede její nástup ve znalostní ekonomice a v ještě vyšší míře ve výrobní sféře k zániku pracovních míst, očekávají zároveň, že již v roce 2020 by se situace měla obrátit a více pracovních míst celosvětově v souvislosti s AI vznikne (2,3 milionu), než zanikne (1,8 milionu). Místa...

Hype křivka oslavila v letošním roce své 22. narozeniny. Jde vlastně o jednoduchou vizualizaci způsobu, kterým většinou uvažujeme o nových technologiích. Jako „zákon“ (či spíše empirickou poučku) jej definoval již v 70. letech vědec a futurolog Roy Amara větou: „Máme sklon přeceňovat význam nových technologií v krátkodobém horizontu a podceňovat jejich dopad v horizontu dlouhodobém.“ Hype křivka elegantně zobrazuje obojí – vrchol přehnaných očekávání je oním přeceňováním a opětný nástup z vystřízlivění směrem k produktivitě souvisí s podceněním dlouhodobého dopadu přinejmenším...

Co se děje na trhu během jednotlivých fází hype křivky (Gartner, 2003)

Technologie implementují různé firmy v různý okamžik. Rozhodnutí o investici by nemělo být založené pouze na nadšení a PR, které proklamují dodavatelé. Mělo by být v souladu  s podnikatelskou strategií. Existují tři základní strategie – být technologickým novátorem, konzervativcem nebo v hlavním proudu. Hype křivka slouží jako grafické zobrazení vyspělosti technologie a je základním doporučením pro investiční rozhodování. Původní text zpracoval pro INSIDE Report Petr Blažek, pro tento článej jsme jej upravili a zkrátili. Hype křivka...

Znáte čtyři typy cloudových technologií? Ne, nemáme na mysli IaaS, PaaS, SaaS a nějakou čtvrtou. Jde o dělení cloudových technologií z hlediska jejich dopadu – tedy od těch, které umožňují nasazení cloudu, až po ty, jež jsou čistě cloudové. Takové dělení není samoúčelné – podle analytiků Gartneru jsou to totiž právě čistě cloudové a zejména pokročilé cloudové technologie, jež podporují agilitu, inovaci, škálování v informační a technologické oblasti a konečně i inovaci obchodních modelů. Jaké jsou...