Index Index "Úrad vlády SR"

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR jakožto zřizovatel hledá nového šéfa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), který by měl na starosti i fungování portálu Slovensko.sk. Dočasným ředitelem NASESu je od podzimu 2017 Lukáš Sojka, který ve funkci nahradil Norberta Molnára.

Slovenské ministerstvo vnitra pochybilo ve více IT projektech včetně elektronického občanského průkazu s čipem, registru fyzických osob, registru adres a evidence vozidel. Úřadu vlády, který rozděloval peníze na IT z programu OPIS, tak resort musí v nejbližších letech vrátit 18,5 milionu eur.

Úrad vlády SR navrhl možnost podávání elektronických stížností pro občany, která by byla k dispozici na základě aktuálního návrhu novely zákona o sťažnostiach. Ten se v NR SR dostal do druhého čtení.

Slovensko.digital sleduje změny v oblasti informatizace státu, v současnosti hlavně ty personální. Občanské sdružení však konkrétní změny v zodpovědných pozicích nechce komentovat. Podle Jána Hargaše ze Slovensko.digital jsou totiž plně v kompetenci místopředsedu vlády pro investice a informatizaci Petra Pellegriniho. Podle Živé.sk nepřešla ze sekce informatizace MF SR pod jeho nový úřad asi čtvrtina zaměstnanců (16 z 62) včetně ředitele sekce Pavla Bojňanského. Kromě této sekce spadá pod novou administrativní jednotku také sekce řízení EŠIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) Centrálneho koordinačného úradu Úradu vlády.

Úrad vlády SR předložil do meziresortního připomínkového konání návrh Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR, který doporučuje vypracování zákona o kybernetické bezpečnosti.

Úřad vlády SR oznámil, že díky systému elektronických nákupů (Elektronické Obstaravanie) ušetřil za deset měsíců 370 tisíc eur. Konkrétně šlo o 39 zakázek v celkové hodnotě 28,3 milionu eur. Většina úspor byla u zakázek na stavební práce. Drtivá většina byla zadána formou elektronické aukce.

Ústřední portál veřejné správy přejde z kompetence Ministerstva financí pod Úřad vlády SR. Stane se tak na základě novely zákona o informačních systémech veřejné správy.