Index Index "WiFi4EU"

WiFi4EU

V rámci programu WiFi4EU uspělo celkem 170 českých obcí. Ty tak dostanou poukázky ve výši 15 tisíc eur na vybudování místní bezdrátové Wi-Fi sítě, která bude pro koncové uživatele bezplatná. Z 13 tisíc přihlášených obcí z celé EU jich na dotaci dosáhlo 2 800.

Projekt dotací EU na bezplatné připojení občanů měst a obcí k Wi-Fi s názvem WiFi4EU se odkládá. Důvodem je technická chyba oficiálního webu, kvůli které neměli všichni žadatelé o dotaci rovné podmínky. Dotační akci, v níž každá z obcí může získat 15 tisíc eur na infrastrukturu, obnoví Evropská komise na podzim.