Byznys vs. IT 2017

Byznys vs. IT 2017

INSIDE po roce opět oslovil především manažery z řad byznysu s dotazy týkajícími se jejich spokojenosti s fungováním a iniciativností IT oddělení. IT oddělení dopadla v letošním hodnocení o něco hůře – data z průzkumu pak naznačují i rostoucí potřebu flexibility, inovací a digitální transformace nejen uvnitř firem, ale i v oblasti produktů, služeb a obchodních procesů, kterému čelí firmy ve stále více odvětvích. Ilustruje to i skutečnost, že bezmála polovina dotazovaných organizací se zajímá o oblast AI a chytrých strojů a čtvrtina experimentuje s IoT nebo se k tomu chystá.

I v letošní anketě byly mezi bezmála čtyřmi desítkami respondentů nejpočetněji (lehce přes 50 %) zastoupeny velké společnosti s více než tisícovkou zaměstnanců, další přibližně čtvrtina respondentů byla z organizací s více než 250 zaměstnanci. Co se zastoupení odvětví týče, nejpočetnější byla stejně jako před rokem skupina organizací z bankovní a finanční sféry (22 %) následovaná průmyslovou výrobou a dopravou, veřejnou sférou a školstvím – těchto pět oborů představovalo asi 60 % všech respondentů.

Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE