Průzkumy

Průzkumy

Již počtvrté zjišťoval INSIDE ceny, za které tuzemské podniky nakupují externí IT odborníky. V situaci, kdy je na trhu pro řadu specializací nedostatek adeptů, je otázka jejich správné ceny na „trhu těl“ pro řadu organizací klíčová. Letošní průzkum naznačuje, že bezmála třetina společností nakupuje externě i odborníky na ředitelských pozicích, byť se jejich celkový podíl pohybuje jen na úrovni jednoho procenta. V letošním roce alespoň několik ředitelských či exekutivních „člověkodnů“ nakoupila bezmála třetina respondentů. Nejpoužívanější...

INSIDE po roce opět oslovil především manažery z řad byznysu s dotazy týkajícími se jejich spokojenosti s fungováním a iniciativností IT oddělení. IT oddělení dopadla v letošním hodnocení o něco hůře – data z průzkumu pak naznačují i rostoucí potřebu flexibility, inovací a digitální transformace nejen uvnitř firem, ale i v oblasti produktů, služeb a obchodních procesů, kterému čelí firmy ve stále více odvětvích. Ilustruje to i skutečnost, že bezmála polovina dotazovaných organizací se...

Redakce INSIDE při mapování tuzemské „scény“ hackathonů napočítala jen za minulý rok třicítku událostí, odhad na letošní rok je pak přibližně srovnatelný. Z termínů lze usuzovat, že většina hackathonů se uskutečňuje v souladu s akademickým kalendářem a kromě dodavatelů ICT a softwaru, univerzit a entit na start-upové scéně je nejčastěji pořádají banky, operátoři a regulátoři. První tuzemské hackathony lze vystopovat na počátek tohoto desetiletí, jejich počet pak začal růst po roce 2013. V minulém roce...

Optimismus, pokud jde o vývoj IT rozpočtu na nadcházející rok, mírně posilující role CIO a nastupující digitalizace, která je v řadě organizací či odvětví spíše pokračující elektronizací – tak lze shrnout hlavní postřehy z nejnovějšího průzkumu mezi českými a slovenskými CIO a IT řediteli. Drtivá většina CIO očekává, že výdaje na IT v příštím roce porostou nebo zůstanou stejné – to je jeden z nejzásadnějších posunů ve srovnání s průzkumem v minulém roce. Zatímco pro...

Podobně jako v předchozích letech jsme na průzkum zákaznické spokojenosti navázali s anketou mezi dodavateli. Zaměřili jsme se především na hodnocení výběrových řízení a obecně dobrých i špatných příkladů spolupráce. V letošní anketě hodnotilo své zkušenosti na třicet zástupců (převážně CEO a podnikových ředitelů) z řad českých a slovenských IT dodavatelů působících v oblastech infrastruktury, vývoje SW a také návrhu a implementací řešení i systémové integrace. Anketa probíhala formou kvalitativního průzkumu – odpovědi jsme podle...

V letošním průzkumu cen externě nakupovaných pozic v IT mapoval INSIDE už tradičně český a slovenský trh. Výsledky naznačují mírný nárůst sazeb u nejlevnějších pozic, nově byly také zjišťovány ceny za externě nakupované manažery obsazované do exekutivních rolí. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Více než stovka respondentů se zapojila do letošního ročníku průzkumu spokojenosti zákazníků s dodavateli IT služeb. Letošní výsledky přinášejí vyrovnanější dodavatelský „peloton“, kvalitativní část průzkumu pak nabízí řadu zajímavých postřehů a inspirací pro další zlepšení. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Umístění v magickém kvadrantu nebo přehledu „cool“ dodavatelů považují za úspěch i renomované globální IT firmy a miliardové start-upy. V posledních letech se uznání ze strany analytiků dostalo i několika českým a slovenským společnostem a jejich produktům. V INSIDE vám přinášíme jejich přehled i pohledy a komentáře týkající se aktivit v oblasti řízení vztahů s analytiky (AR, Analyst Relations). Článek je dostupný na: //www.kpc-group.cz/inside/2017/05/ceske-a-slovenske-it-firmy-v-kvadrantech-a-reportech-gartneru/

Z průzkumu provedeného mezi zástupci „byznysu“ v tuzemských podnicích a organizacích vyplývá, že v drtivé většině investic do IT byznys přinejmenším spolurozhoduje, dvě třetiny firem také zkoumají jejich návratnost. Přestože si byznys ve většině případů s IT rozumí, dvě pětiny IT oddělení neumějí na jeho požadavky reagovat dostatečně rychle a jen jedna pětina je vůči byznysu inovativní a iniciativní. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

V rámci pracovní snídaně věnované trendům v oblasti BI a analytiky jsme se účastníků ptali na to, jaká BI a analytická řešení používají a jakým způsobem využívají jejich výstupy v byznysu.