Komentář

Komentář

Nikoliv podle intuice, ale na základě dat budou podle analytiků za čtyři roky fungovat dvě třetiny obchodníků – a to zejména v souvislosti s posunem k tzv. virtuálnímu prodeji (který je v podstatě evolucí a propojením e-commerce a klasického prodeje v oblasti B2B). V segmentu prodeje byly zatím digitalizovány především kanály pro interakci se zákazníkem (v nichž se na základě dat často rozhodoval především kupující), nyní jde o to, jak důsledně převést na „datovou...

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v...

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...

Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta – podle nejnovější analýzy Gartneru na tom bude nejlépe oblast softwaru následovaná IT službami a výdaji na systémy datových center (podrobnosti viz trh v číslech). Otázkou pochopitelně zůstává, nakolik vzhledem k inflačním tlakům půjde o růst nominální a nakolik o růst reálný, nicméně je dobrá zpráva, že ani inflační a geopolitické hrozby či problémy s nedostatkem...

Jak pomocí dat a analytiky vytvářet měřitelnou hodnotu, je téma, jemuž se minulý týden na on-line brífinku pro účastníky z ČR, SR a Rumunska věnoval jeden z nejvýznačnějších analytiků Gartneru, Alan D. Duncan. Pozice CDO je v závěsu za CIO jednou z nejvýznamnějších z hlediska transformačních iniciativ – z výzkumu CDO survey uskutečněného analytiky Gartneru v minulém roce mezi více než 500 respondenty na pozicích CDO a dalších lídrů odpovědných za data a analytiku vyplývá,...

Co vše je klíčová či kritická kyberfyzická infrastruktura? Kromě definic stanovených i v Česku zákonem lze uvažovat o jejím širším pojetí – nabízí se například otázka, co vše pod ni zahrnout v oblastech finančních služeb, komerčních budov nebo zemědělství a potravinářství včetně distribuce potravin. Útoky na kyberfyzickou infrastrukturu patří k vůbec nejstaršímu typu kybernetických incidentů* a dochází k nim v podstatě neustále, nejen za válečného stavu ve spřátelené zemi.   Pár příkladů? Počátkem února 2022 došlo...

Kybernetická bezpečnost se v posledních týdnech stala absolutní prioritou pro řadu CIO, CISO, ale i další lídry odpovědné (nejen) za technologie. Jakkoliv prozatím v našich končinách nenastala smršť útoků, kterou někteří očekávali, množství incidentů, jež komplikují život a fungování systémů ve veřejném i soukromém sektoru, výrazně vzrostlo – a především se objevuje velké množství zcela nových typů hrozeb a útoků, jakkoliv většina z nich je cílená primárně na hlavní aktéry konfliktu.  Nejste-li momentálně zavalení řešením...

Pouze 29 % IT zaměstnanců chce rozhodně zůstat u svého současného zaměstnavatele. Z průzkumu uskutečněného analytiky Gartneru vyplývá, že pracovníci v IT oddělení (a IT specialisté mimo něj) mají častěji sklon k odchodu ze svého současného zaměstnání, než zaměstnanci v jiných funkcích – jejich úmysl zůstat v současné práci je o víc než deset procentních bodů nižší než u pracovníků mimo IT a zároveň nejnižší ze všech podnikových funkcí. Jak zaznělo na podzimním setkání CACIO...

Dokonce i v případě, kdyby válka na Ukrajině skončila ještě dnes, budou dopady sankcí, rozhodnutí o opuštění tamního trhu či surovinových a výrobních základen nebo vývojových center v řadě případů dlouhodobé (a některé i trvalé). Analytici Gartneru konflikt označují za tektonický otřes nejen pro východní Evropu, ale i pro celý svět.   Největší utrpení pochopitelně prožívají lidé nacházející se přímo v místech útoků a bojů a ti, kteří kvůli nim opustili své domovy – alespoň některým...

Odpovědnost za kybernetická rizika se nevyhnutelně rozšíří za hranice IT. Bezprecedentní události posledních dnů jsou pro CIO a vlastně všechny v IT poučné (a pro některé i náročné) zejména v oblasti informační bezpečnosti. Snad vůbec poprvé můžeme sledovat kybernetickou rovinu konfliktu mezi „Východem“ a „Západem“ – a jakkoliv (zatím) možná nedošlo na ty nejčernější myslitelné scénáře, to, co se událo, rozhodně stojí za pozornost i poučení. Než se ale zaměříme na některé z kyberbezpečnostních incidentů, událostí a...