Index Index "IaaS"

IaaS

Jaké jsou možné varianty budoucího vývoje infrastrukturních služeb? To bylo jedno z témat pracovní snídaně zaměřené na IT infrastrukturu a služby, kterou INSIDE pořádal minulou středu v pražském hotelu Palace. Mezi jistoty infrastrukturního trhu patří postupný růst segmentů privátního a veřejného cloudu na úkor tradiční lokálně provozované infrastruktury. Tento růst bude pokračovat přinejmenším v dalších čtyřech až pěti letech – a to dvouciferným tempem. V případě privátního cloudu do značné míry jde o pokračování trendu konsolidace a následné automatizace,...

Konečně, chtělo by se říct, současně s ulevujícím vydechnutím nad rodící se strategií cloudu veřejné správy či přesněji eGovernment Cloudu (eGC). Konference (či seminář s hojnou účastí) “Národní strategie cloud computing České Republiky”, kterou na toto téma uspořádala minulý týden Česká společnost pro systémovou integraci nabídla jak pohled na současný stav návrhu “zúžené strategie”, tak na příklady ze zahraničí – zejména Velké Británie. Samotný návrh strategie představil Miroslav Tůma z MVČR. Je v ní definována zejména státní...

Řešení Fujitsu IaaS (Infrastructure as a Service) si pořídila německá společnost Photo24. Ta se zabývá komplexními službami v oblasti fotografií. Zvolené řešení mělo primárně řešit výkyvy ve vytížení serverů, které Photo24 v průběhu roku zaznamenává, a jež nechtěla řešit pořízením vlastního datového centra. To by velmi často nebylo adekvátně využito. Implementaci realizovala firma SIGMA Chemnitz.