Index Index "Gartner"

Gartner

Klíčem ke zvládnutí rizika je jeho identifikace a následné vědomé řízení možných dopadů. Jeden z historicky nejrozsáhlejších expertních týmů Gartneru se po pandemii a ruské invazi na Ukrajinu, vedoucí k výrazné eskalaci geopolitického napětí, letos na jaře pokusil rozpracovat relevantní rizika, jež významně ovlivňují a v dalších měsících a letech (až do roku 2025) budou ovlivňovat byznys na globální i regionální úrovni. Výsledkem je přehled sedmi hlavních rizikových oblastí a osmnácti rizik, která by...

Digitální deflace je termín, který zvolili analytici Gartner pro popis situace, v níž budou podniky, jež v boji proti inflaci investují do produktivity a efektivity a překonají díky tomu ty, které budou pouze zvyšovat ceny.    V prosinci 2021 uskutečnili analytici Gartneru průzkum mezi 400 finančními manažery, z nějž vyplynulo, že za technologii s nejvyšší přidanou hodnotou nejčastěji označují samoobslužnou práci s daty a analytikou coby faktor zvyšující produktivitu zaměstnanců – k tomuto pohledu se klonilo...

Dvanáct trendů pro oblast dat analytiky v roce 2022 a nadcházejících letech bylo jedním z témat přednášek na konferenci Gartner Data & Analytics Summit, která se uskutečnila (opět fyzicky) minulý týden v Londýně. Analytici a viceprezidenti výzkumu Carlie Idoinová a Ted Friedman v ní představili trendy, na které by se lídři zodpovědní za data a analytiku, ale také další členové „digitální“ exekutivy v oblasti dat a analytiky měli zaměřit.   Obecná doporučení analytiků pro investice do...

Nikoliv podle intuice, ale na základě dat budou podle analytiků za čtyři roky fungovat dvě třetiny obchodníků – a to zejména v souvislosti s posunem k tzv. virtuálnímu prodeji (který je v podstatě evolucí a propojením e-commerce a klasického prodeje v oblasti B2B). V segmentu prodeje byly zatím digitalizovány především kanály pro interakci se zákazníkem (v nichž se na základě dat často rozhodoval především kupující), nyní jde o to, jak důsledně převést na „datovou...

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v...

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...

Co vše je klíčová či kritická kyberfyzická infrastruktura? Kromě definic stanovených i v Česku zákonem lze uvažovat o jejím širším pojetí – nabízí se například otázka, co vše pod ni zahrnout v oblastech finančních služeb, komerčních budov nebo zemědělství a potravinářství včetně distribuce potravin. Útoky na kyberfyzickou infrastrukturu patří k vůbec nejstaršímu typu kybernetických incidentů* a dochází k nim v podstatě neustále, nejen za válečného stavu ve spřátelené zemi.   Pár příkladů? Počátkem února 2022 došlo...

Kybernetická bezpečnost se v posledních týdnech stala absolutní prioritou pro řadu CIO, CISO, ale i další lídry odpovědné (nejen) za technologie. Jakkoliv prozatím v našich končinách nenastala smršť útoků, kterou někteří očekávali, množství incidentů, jež komplikují život a fungování systémů ve veřejném i soukromém sektoru, výrazně vzrostlo – a především se objevuje velké množství zcela nových typů hrozeb a útoků, jakkoliv většina z nich je cílená primárně na hlavní aktéry konfliktu.  Nejste-li momentálně zavalení řešením...

Dokonce i v případě, kdyby válka na Ukrajině skončila ještě dnes, budou dopady sankcí, rozhodnutí o opuštění tamního trhu či surovinových a výrobních základen nebo vývojových center v řadě případů dlouhodobé (a některé i trvalé). Analytici Gartneru konflikt označují za tektonický otřes nejen pro východní Evropu, ale i pro celý svět.   Největší utrpení pochopitelně prožívají lidé nacházející se přímo v místech útoků a bojů a ti, kteří kvůli nim opustili své domovy – alespoň některým...

Odpovědnost za kybernetická rizika se nevyhnutelně rozšíří za hranice IT. Bezprecedentní události posledních dnů jsou pro CIO a vlastně všechny v IT poučné (a pro některé i náročné) zejména v oblasti informační bezpečnosti. Snad vůbec poprvé můžeme sledovat kybernetickou rovinu konfliktu mezi „Východem“ a „Západem“ – a jakkoliv (zatím) možná nedošlo na ty nejčernější myslitelné scénáře, to, co se událo, rozhodně stojí za pozornost i poučení. Než se ale zaměříme na některé z kyberbezpečnostních incidentů, událostí a...

   
college girl talks having sex feminism red hair girl on cam masturbating xvideo