Plánováné navyšování počtu IT pracovníků

Navýšit počet svých IT pracovníků plánuje v letošním roce 81 % CIO a IT ředitelů – vyplývá to z nedávných průzkumů Gartneru, podle nichž pouze 14 % CIO očekává, že se počet jejich IT zaměstnanců sníží, a 5 % předpokládá, že počet jejich zaměstnanců zůstane stejný. 

„Získávání a udržování technologických talentů zůstává pro CIO klíčovou oblastí zájmu,“ říká senior analytik a ředitel výzkumu Gartneru Jose Ramirez. „Ani pokroky v oblasti AI v nejbližších několika letech pracovní trh zásadně nezmění – analytici Gartneru očekávají, že globální dopad na pracovní trh bude neutrální vzhledem k opožděné a postupné adopci v podnicích, času potřebnému na implementace a naučení se, jak AI využívat.“ Pouze 4 % dotázaných CIO uvedla, že pracovníci využívající umělou inteligenci působí v oblasti technologické práce.  

Proč CIO plánují zvýšit počet zaměstnanců IT v roce 2023: „Podniky v posledních dvou letech realizovaly různé digitální iniciativy, přičemž nejoblíbenějšími byly provozní efektivita a zákaznická nebo občanská zkušenost,“ vysvětluje Ramirez. „Přesto tyto iniciativy často nereagují na potřeby podniků dostatečně rychle.“ Šedesát sedm procent IT ředitelů velkých podniků plánuje v roce 2023 zvýšit počet zaměstnanců IT alespoň o 10 %, aby podpořili digitální iniciativy své organizace. 

Přestože CIO chtějí rozšířit své IT týmy, mnozí z nich se setkali s překážkami při najímání zaměstnanců kvůli ekonomické situaci. Kvůli převládající ekonomické nestabilitě hlásí 41 % ředitelů IT LE pomalejší najímání zaměstnanců na IT pozice, 35 % hlásí snížení celkového rozpočtu na IT a 29 % hlásí zmrazení náboru zaměstnanců do IT (viz obr. 1).  

Nábor IT zaměstnanců: Co doporučují IT ředitelům analytici Gartneru 

  • Plánujte náborové aktivity s ohledem na relativní obtížnost a delší dobu potřebnou pro jejich dokončení, zejména poptáváte-li specifické dovednosti či znalosti. 
  • Ujistěte se, že IT má potřebné role, dovednosti a kapacitu, aby mohlo splnit požadavky podniku – nejen v případě omezení náboru investujte do zvyšování kvalifikací, zlepšování procesů a rozvoje týmů kombinujících role a znalosti z IT a byznys domén. 
  • Zvyšte atraktivitu a angažovanost zavedením „human-centric“ pracovního modelu, který zahrnuje principy cílené spolupráce a řízení založeného na empatii a nejen nabízením flexibilního (hybridního, vzdáleného) pracovního režimu. 

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii „2023 IT Talent Outlook for Large Enterprises

Pozn.: Průzkum společnosti Gartner byl proveden od října do listopadu 2022 mezi 501 respondenty, z nichž 182 byli CIO velkých podniků v Severní Americe, regionu EMEA a APAC. Segment „Large enterprises“ tvoří podniky s celkovým ročním obratem miliarda dolarů a více.

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....