Plánováné navyšování počtu IT pracovníků

Navýšit počet svých IT pracovníků plánuje v letošním roce 81 % CIO a IT ředitelů – vyplývá to z nedávných průzkumů Gartneru, podle nichž pouze 14 % CIO očekává, že se počet jejich IT zaměstnanců sníží, a 5 % předpokládá, že počet jejich zaměstnanců zůstane stejný. 

„Získávání a udržování technologických talentů zůstává pro CIO klíčovou oblastí zájmu,“ říká senior analytik a ředitel výzkumu Gartneru Jose Ramirez. „Ani pokroky v oblasti AI v nejbližších několika letech pracovní trh zásadně nezmění – analytici Gartneru očekávají, že globální dopad na pracovní trh bude neutrální vzhledem k opožděné a postupné adopci v podnicích, času potřebnému na implementace a naučení se, jak AI využívat.“ Pouze 4 % dotázaných CIO uvedla, že pracovníci využívající umělou inteligenci působí v oblasti technologické práce.  

Proč CIO plánují zvýšit počet zaměstnanců IT v roce 2023: „Podniky v posledních dvou letech realizovaly různé digitální iniciativy, přičemž nejoblíbenějšími byly provozní efektivita a zákaznická nebo občanská zkušenost,“ vysvětluje Ramirez. „Přesto tyto iniciativy často nereagují na potřeby podniků dostatečně rychle.“ Šedesát sedm procent IT ředitelů velkých podniků plánuje v roce 2023 zvýšit počet zaměstnanců IT alespoň o 10 %, aby podpořili digitální iniciativy své organizace. 

Přestože CIO chtějí rozšířit své IT týmy, mnozí z nich se setkali s překážkami při najímání zaměstnanců kvůli ekonomické situaci. Kvůli převládající ekonomické nestabilitě hlásí 41 % ředitelů IT LE pomalejší najímání zaměstnanců na IT pozice, 35 % hlásí snížení celkového rozpočtu na IT a 29 % hlásí zmrazení náboru zaměstnanců do IT (viz obr. 1).  

Nábor IT zaměstnanců: Co doporučují IT ředitelům analytici Gartneru 

  • Plánujte náborové aktivity s ohledem na relativní obtížnost a delší dobu potřebnou pro jejich dokončení, zejména poptáváte-li specifické dovednosti či znalosti. 
  • Ujistěte se, že IT má potřebné role, dovednosti a kapacitu, aby mohlo splnit požadavky podniku – nejen v případě omezení náboru investujte do zvyšování kvalifikací, zlepšování procesů a rozvoje týmů kombinujících role a znalosti z IT a byznys domén. 
  • Zvyšte atraktivitu a angažovanost zavedením „human-centric“ pracovního modelu, který zahrnuje principy cílené spolupráce a řízení založeného na empatii a nejen nabízením flexibilního (hybridního, vzdáleného) pracovního režimu. 

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii „2023 IT Talent Outlook for Large Enterprises

Pozn.: Průzkum společnosti Gartner byl proveden od října do listopadu 2022 mezi 501 respondenty, z nichž 182 byli CIO velkých podniků v Severní Americe, regionu EMEA a APAC. Segment „Large enterprises“ tvoří podniky s celkovým ročním obratem miliarda dolarů a více.

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a...