Polovina organizací řeší u AI především hrozby

52 % organizací uvádí, že rizikové faktory AI jsou klíčovým faktorem při hodnocení, zda ji v konkrétním případě nasadit. Přesto 55 % podniků, které již dříve AI nasadily, o jejím nasazení u nových projektů uvažuje vždy. „Strategie AI first je znakem vyspělosti v oblasti umělé inteligence a pomáhá zvyšovat návratnost investic,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu VP analytik Gartneru Erick Brethenoux. „AI first ale neznamená AI vždy. Podniky, jež mají zkušenosti s AI, sice častěji, či dokonce vždy uvažují o jejím použití, častokrát ale také zvažují její rizika.“ V průzkumu uskutečněném na konci roku 2022 odpovídalo 622 respondentů z organizací, které již nasadily AI – respondenti byli z USA, Francie, Velké Británie a Německa.   

Gartner definuje „AI zkušené“ (AI Mature) organizace jako ty, které za sebou mají více než pět případů využití AI napříč několika odděleními a procesy, a to déle než tři roky v ostrém provozu. 

Napříč všemi zúčastněnými organizacemi respondenti nasadili v průměru 41 procesů s AI (sic!), s průměrnou dobou strávenou v produkční fázi v délce 3,5 roku (viz trh v číslech). Počet ostrých nasazení (use case) i doba v ostrém provozu pak ve vzorku rostly s velikostí podniku – globální koporace uváděly v průměru 51 případů užití o průměrné délce 4,3 roku. 

AI zkušené“ organizace zapojují právní oddělení či poradce již v úvodní fázi

Nejvýznamnějším rozlišovacím znakem mezi organizací, které lze v oblasti AI označit za vyspělé či zkušené, je zapojení právního oddělení či externích poradců již v úvodní fázi při hledání nápadů, jak AI nasadit a využít. Činí tak 3,8x častěji než ostatní organizace.

„Souvisí to s nejistotou ohledně etiky a legality různých způsobů nasazení AI a také panují obavy z porušení předpisů o ochraně osobních údajů,“ vysvětluje Brethenoux. „Organizace, jež mají rozsáhlejší zkušenosti s AI, nechtějí, aby jim bylo řečeno, že překročily hranici přípustného ve chvíli, kdy už jsou v pokročilejší fázi AI projektu.“

„AI zkušené“ organizace vyhodnocují technické a obchodní metriky návratnosti investic (ROI metriky)

Při hodnocení návratnosti investic do AI se 52 % organizací zaměřuje na kombinaci technických a obchodních metrik. V méně vyspělých organizacích se k měření přínosu či hodnoty AI nejčastěji používají technické metriky.

Bezmála dvojnásobný (41%) podíl organizací zkušených v oblasti AI využívá k odhadu návratnosti investic (ROI) obchodní metriky související s úspěšností zákazníků (CSM – Customer Success Metrics), mezi méně zkušenými organizacemi tak činí jen asi čtvrtina (24 %). Podobně 47 % podniků zběhlejších v AI uvádí mezi třemi hlavními funkcemi, které mají prospěch z AI zákaznické služby, u ostatních podniků je to 34 %.

„Mnoho podnikových lídrů odpovědných za oblast prodeje či IT se zaměřuje na dopad AI na optimalizaci provozních nákladů a produktivitu – jenže organizace neprosperují díky snižování nákladů,“ zdůrazňuje Brethenoux. „Podniky, které využívají AI technologie k přilákání a udržení zákazníků, jsou schopny jasněji formulovat dopad na byznys, což vede k pozitivnímu cyklu podpory nových AI projektů nejvyšším vedením.“

Organizace s většími zkušenostmi s AI také s větší pravděpodobností v dřívější fázi životního cyklu AI definují správné metriky. Sedmašedesát procent těchto podniků definuje metriky už ve fázi návrhu AI iniciativy ve srovnání se 44 % méně vyspělých organizací.

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii  „Survey Analysis: An AI-First Strategy Leads to Increasing Returns“. + QR

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....