Polovina organizací řeší u AI především hrozby

52 % organizací uvádí, že rizikové faktory AI jsou klíčovým faktorem při hodnocení, zda ji v konkrétním případě nasadit. Přesto 55 % podniků, které již dříve AI nasadily, o jejím nasazení u nových projektů uvažuje vždy. „Strategie AI first je znakem vyspělosti v oblasti umělé inteligence a pomáhá zvyšovat návratnost investic,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu VP analytik Gartneru Erick Brethenoux. „AI first ale neznamená AI vždy. Podniky, jež mají zkušenosti s AI, sice častěji, či dokonce vždy uvažují o jejím použití, častokrát ale také zvažují její rizika.“ V průzkumu uskutečněném na konci roku 2022 odpovídalo 622 respondentů z organizací, které již nasadily AI – respondenti byli z USA, Francie, Velké Británie a Německa.   

Gartner definuje „AI zkušené“ (AI Mature) organizace jako ty, které za sebou mají více než pět případů využití AI napříč několika odděleními a procesy, a to déle než tři roky v ostrém provozu. 

Napříč všemi zúčastněnými organizacemi respondenti nasadili v průměru 41 procesů s AI (sic!), s průměrnou dobou strávenou v produkční fázi v délce 3,5 roku (viz trh v číslech). Počet ostrých nasazení (use case) i doba v ostrém provozu pak ve vzorku rostly s velikostí podniku – globální koporace uváděly v průměru 51 případů užití o průměrné délce 4,3 roku. 

AI zkušené“ organizace zapojují právní oddělení či poradce již v úvodní fázi

Nejvýznamnějším rozlišovacím znakem mezi organizací, které lze v oblasti AI označit za vyspělé či zkušené, je zapojení právního oddělení či externích poradců již v úvodní fázi při hledání nápadů, jak AI nasadit a využít. Činí tak 3,8x častěji než ostatní organizace.

„Souvisí to s nejistotou ohledně etiky a legality různých způsobů nasazení AI a také panují obavy z porušení předpisů o ochraně osobních údajů,“ vysvětluje Brethenoux. „Organizace, jež mají rozsáhlejší zkušenosti s AI, nechtějí, aby jim bylo řečeno, že překročily hranici přípustného ve chvíli, kdy už jsou v pokročilejší fázi AI projektu.“

„AI zkušené“ organizace vyhodnocují technické a obchodní metriky návratnosti investic (ROI metriky)

Při hodnocení návratnosti investic do AI se 52 % organizací zaměřuje na kombinaci technických a obchodních metrik. V méně vyspělých organizacích se k měření přínosu či hodnoty AI nejčastěji používají technické metriky.

Bezmála dvojnásobný (41%) podíl organizací zkušených v oblasti AI využívá k odhadu návratnosti investic (ROI) obchodní metriky související s úspěšností zákazníků (CSM – Customer Success Metrics), mezi méně zkušenými organizacemi tak činí jen asi čtvrtina (24 %). Podobně 47 % podniků zběhlejších v AI uvádí mezi třemi hlavními funkcemi, které mají prospěch z AI zákaznické služby, u ostatních podniků je to 34 %.

„Mnoho podnikových lídrů odpovědných za oblast prodeje či IT se zaměřuje na dopad AI na optimalizaci provozních nákladů a produktivitu – jenže organizace neprosperují díky snižování nákladů,“ zdůrazňuje Brethenoux. „Podniky, které využívají AI technologie k přilákání a udržení zákazníků, jsou schopny jasněji formulovat dopad na byznys, což vede k pozitivnímu cyklu podpory nových AI projektů nejvyšším vedením.“

Organizace s většími zkušenostmi s AI také s větší pravděpodobností v dřívější fázi životního cyklu AI definují správné metriky. Sedmašedesát procent těchto podniků definuje metriky už ve fázi návrhu AI iniciativy ve srovnání se 44 % méně vyspělých organizací.

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii  „Survey Analysis: An AI-First Strategy Leads to Increasing Returns“. + QR

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a...