Index Index "cloud"

cloud

In the Air:Moving Your Bank Into the Cloud (Vittorio D’Orazio) Přednáška Vittoria D’Orazia nás i naše kolegy zaujala zejména řadou čísel a příkladů ilustrujících prezentované trendy. Banky v Česku vykazují obecně vysokou míru digitalizace a na Evropské poměry výrazně nadprůměrný poměr C/I (Cost/Income) – zdaleka ale například nedosahují úrovně nejlepších velkých čínských bank (ty se pohybují často i pod 30 %). Data prezentovaná D’Oraziem ale naznačují, že neexistuje významnější korelace mezi C/I poměrem a podílem, který...

Více než čtvrtina všech prostředků v klíčových segmentech podnikového IT skončí po roce 2021 v cloudu. V letošním roce to přitom bude 19 %. Změna alokace o sedm či osm procentních bodů během čtyř až pěti let se na první pohled nemusí zdát příliš dramatická. Podíváte-li se ale na to, jak bude tento přesun či úprk do cloudu vypadat v jeho jednotlivých segmentech,  zjistíte, že v některých případech to pro výdaje na cloud mezi roky 2018–2022 znamená nárůst o...

Trh informační bezpečnosti patří mezi ty stabilně rostoucí. Na rozdíl od segmentů, jako jsou cloudové infrastrukturní či aplikační služby,  už ale pochopitelně nejde o růst závratný. Zatímco v letošním roce by mělo jít (v globálním měřítku) o více než 12 %, v roce příštím očekávají analytici společnosti Gartner zpomalení na méně než 9 %. Mezi tržními segmenty informační bezpečnosti skutečně výrazně vyčnívá jen jeden – je to právě cloudová bezpečnost, která by měla v letošním roce růst...

Společnost Baťa nasadila kombinované řešení na platformě Oracle Cloud zahrnující Oracle Database, Data Integrator a Business Intelligence. Řešení slouží pro rychlou tvorbu klíčových reportů a předpovědi nákladů bez nutnosti zapojení datových analytiků. Řešení by tak mělo ušetři až 30% provozních nákladů na reporting.

Představte si, že byste v případě potřeby mohli snadno převést běžící aplikace ze současné infrastruktury do veřejného cloudu, případně napříč cloudy. Nechme stranou otázku, proč byste něco podobného dělali, nebo zda vám to vaše interní předpisy, compliance, nebo třeba blížící se GDPR dovolují a soustřeďme se na myšlenku, že by něco takového bylo možné – automaticky, jednoduše a bez přerušení ostrého provozu. VMware totiž na své evropské konferenci v Barceloně představilo pod názvem HCX právě takové...

Cloudová bezpečnost se pomalu, ale jistě stává vyspělým trhem – naznačuje to její aktuální hype křivka (Hype Cycle for Cloud Security in 2017), na níž se zhruba polovina technologií nachází ve fázi vystřízlivění nebo směřuje poměrně rychlým tempem do stadia produktivity.   Viceprezident Gartneru pro výzkum v této oblasti Jay Heiser navíc upozorňuje na zajímavý paradox: „Bezpečnost je i nadále jedním z nejčastěji uváděných důvodů, proč se organizace vyhýbají využívání veřejného cloudu. Přesto ty společnosti, které veřejný cloud...

Znáte čtyři typy cloudových technologií? Ne, nemáme na mysli IaaS, PaaS, SaaS a nějakou čtvrtou. Jde o dělení cloudových technologií z hlediska jejich dopadu – tedy od těch, které umožňují nasazení cloudu, až po ty, jež jsou čistě cloudové. Takové dělení není samoúčelné – podle analytiků Gartneru jsou to totiž právě čistě cloudové a zejména pokročilé cloudové technologie, jež podporují agilitu, inovaci, škálování v informační a technologické oblasti a konečně i inovaci obchodních modelů. Jaké jsou...

Přibližně ve stejné době, kdy kdysi subtilní ERP nabobtnaly do obřích neohebných systémů slibujících pokrýt vše, se objevily cloudové aplikace – a s nimi i nový obchodní a provozní model, noví dodavatelé, modernější uživatelská rozhraní, možnost rychlého nasazení a snazších aktualizací. Netrvalo dlouho a cloud začal zásadně měnit i trh ERP. Zatímco dříve řada zákazníků preferovala architektonickou celistvost a plnou integraci, dnes jsou často důležitější použitelnost, relevance, funkčnost, inovativnost, jednoduchost použití a agilita. V roce 2013...

Jaké jsou možné varianty budoucího vývoje infrastrukturních služeb? To bylo jedno z témat pracovní snídaně zaměřené na IT infrastrukturu a služby, kterou INSIDE pořádal minulou středu v pražském hotelu Palace. Mezi jistoty infrastrukturního trhu patří postupný růst segmentů privátního a veřejného cloudu na úkor tradiční lokálně provozované infrastruktury. Tento růst bude pokračovat přinejmenším v dalších čtyřech až pěti letech – a to dvouciferným tempem. V případě privátního cloudu do značné míry jde o pokračování trendu konsolidace a následné automatizace,...

Společnost Altron v rámci mapování trhu datových center v ČR sestavila seznam pěti technologických trendů a zpracovala infografiku která shrnuje základní zjištění. Dále citujeme z tiskové zprávy. V průměru vznikne v ČR každý rok jedno datové centrum s plochou nad 250 m2. Kromě toho vzniká řada menších technologických prostor, ať již rekonstrukcí a rozšířením stávajících, nebo vytvořením úplně nových. Svou roli přitom hraje využívání evropských dotací a také potřeba provozovatelů modernizovat a rozšiřovat kapacity pro...