Mandays 2017

Mandays 2017

Již počtvrté zjišťoval INSIDE ceny, za které tuzemské podniky nakupují externí IT odborníky. V situaci, kdy je na trhu pro řadu specializací nedostatek adeptů, je otázka jejich správné ceny na „trhu těl“ pro řadu organizací klíčová. Letošní průzkum naznačuje, že bezmála třetina společností nakupuje externě i odborníky na ředitelských pozicích, byť se jejich celkový podíl pohybuje jen na úrovni jednoho procenta.

V letošním roce alespoň několik ředitelských či exekutivních „člověkodnů“ nakoupila bezmála třetina respondentů. Nejpoužívanější jsou pozice seniorní (ty nakupuje přes 90 % respondentů), dále pozice juniorní a manažerské. Ze statistik průzkumu vyplývá, že odpovídající v průměru ročně nakoupí 30 člověkolet a v souhrnu utratí za nákup externích odborníků přes 5,4 miliardy Kč. Souhrnná a průměrná čísla pochopitelně nemohou popsat složitou realitu – jednotlivé odpovědi v průzkumu se pohybovaly od jednotek či desítek (např. středně velké průmyslové podniky) až po desetitisíce mandays u jedné kategorie (sféra bankovních a finančních služeb). Stejně tak rozpětí cen bylo značné – u některých pozic byla maximální udávaná cena více než desetinásobná proti nejnižším uvedeným cenám. Zde se promítá zejména odlišný způsob nákupu externích specialistů – do první kategorie patří zejména dodávky v korporátní sféře, kde pracovníky poskytují poradenské společnosti nebo specializované bodyshopy, do druhé pak spíše nezávislí kontraktoři a „fakturanti“ pracující pro veřejný sektor a menší podniky.