7 digitálních otřesů, o nichž možná netušíte

7 digitálních otřesů, o nichž možná netušíte

Přednáška Daryla Plummera „7 digital disruptions you might not seen coming“ nás zaujala již na loňském symposiu, ani letos jsme si ji proto nenechali ujít. V loňském roce zahrnoval seznam kvantové počítače, falešnou realitu, nanotechnologie, syntetický život, kvantovou a magnetickou levitaci, softwarová tržiště a rozpoznávání či prekognici videa.

V úvodu Plummer zdůraznil, že digitální otřesy či revoluce (digital disruptions) jsou do značném míry klíčem k úspěchu v současném světě. Řada z nich přitom zasahuje do více domén (průmysl/obor, společnost, ekonomika/byznys, technologie). Dobře to shrnuje následující slajd:

Otřesy či disrupce přitom hrají klíčovou roli při škálování byznysu (někdy ale může jít o ten konkurenční) a to hned několika způsoby:

  • Redefinují trhy, nebo umožňují snadný vstup na nové (často sousední, ale nejen ty)
  • Umožňují lépe využít nové technologie (z nichž některé zas tak nové být nemusí)
  • Dovolují snadno překonat překážky přístupu k zákazníkovi (appky, sociální sítě apod.)
  • Vytvářejí či usnadňují vytváření nebo rozšiřování ekosystémů (a jejich kontrolu)
  • Zpřístupňují nové zdroje financování a příjmů (obratu)
  • Naprosto mění pravidla obchodních modelů

Plummer také připomněl koncept cíleného narušování či destrukce vlastního obchodního modelu (představen byl již na loňském symposiu)

7 otřesů pro roky 2018-2019

Letošní seznam sedmi otřesů zanesený na škále digitálních otřesů (stupnice fungující na podobném principu jako Richterova škála – každý další stupeň je o řád vyšší - viz obrázek na začátku) zahrnuje:

Kvantové počítače (Quantum Computing)

Míra otřesů, které budou kvantové počítače v nejbližší době přinášet, je poměrně nízká – je to ale spíš proto, že jejich čas teprve přijde. Již brzy by mohly mít zásadní vliv na oblasti jako je výzkum léků nebo vyhledávání komplexních vzorců a souvislostí. Dnešní kvantové počítače sice pracují jen s několika, nanejvýš několika desítkami plně provázaných qubitů. Jenže systém s pouhými 300 plně provázanými (entangled) qubity může manipulovat se stejným počtem klasických bitů, jako je počet všech částic ve vesmíru.

Rozhraní mezi lidmi a stroji (Human-Machine interfaces)

Zdaleka nejde jen o rozhraní hlasová, která se již stala běžnou výbavou chytrých telefonů či operačních systémů. Plummer se zaměřil zejména na řešení pro ovládání pomocí myšlenek (pomocí skenování aktivity mozku), mozkových počítačových rozhraní (například projekt AlterEgo na MIT) a nanoimplantátů.

Inteligence rojů (Swarm Intelligence)

Na rojích je zajímavá zejména schopnost kolektivního decentralizovaného a sebeorganizujícího fungování, které lze simulovat a přenést i do světa digitálních technologií zejména dronů (inteligenci rojů ale lze aplikovat i v čistě softwarovém prostředí). Do budoucna lze předpokládat ovlivnění oblastí jako je optimalizace řešení problémů, AI systémů, komplexních interagujících systémů apod.

Překlad jazyků v reálném čase (Real-time language translation)

Technologie, která již není sci-fi, ale realitou v podobě Google Translate Pixel Buds či Waverly Labs Pilot Earbuds (případně funkce Skype Translator v PC či mobilním zařízení) znamená, že jednoduchá zařízení připomínající skutečně Babylonskou rybku ze Stopařova průvodce po galaxii budou již brzy běžně dostupná (horší to bude s běžnou dostupností a kvalitou překladu „malých“ jazyků jako čeština či slovenština). Pád mezikulturních jazykových bariér sebou přinese řadu nových problémů.

Nanotechnologie (Nanotechnology)

Také tento trend byl již v loňském seznamu. Významný je zejména z hlediska nástupu nových typů materiálů schopných „samooprav“, technologií pro 3D tisk orgánů nebo chytrých kontaktních čoček. Nanotechnologie ovlivní také oblast IoT a bezpečnosti (nanosenzory).

Firmy by se ale každopádně měly připravovat na nový způsob práce zaměstnanců ve více jazycích, včetně těch, které sami neovládají.

Softwarová tržiště (Software Marketplaces)

Tato předpověď zazněla již v minulém roce a týká se předpokladu, že prakticky veškerý podnikový software (nejen ten pro kancelářskou produktivitu a SaaS cloudové nástroje) se postupně přesune do prostředí online tržišť typu Amazon a bude prodáván převážně tímto digitálním kanálem. Podstatné je, že jde o trh o velikosti bezmála pět set miliard dolarů, nebo že se některým produktům a službám může výrazně zvýšit viditelnost (a jiné dnes chápané jako naprosto dominantní naopak možná budou částečně upozaděny).

Klesající význam chytrých telefonů (Smartphone Disintermediation)

Chytrý telefon se pro většinu z nás stal hlavním rozhraním digitálního světa (aplikací, interakcí apod.). S nástupem konverzačních rozhraní a zejména virtuálních asistentů se to ale postupně mění a význam chytrého telefonu bude podle analytiků postupně klesat.

Otázky, které byste si v souvislosti s poklesem významu chytrých telefonů měli podle Daryla Plummera klást.