Speciál: Návrat k normálu – Gartner doporučení, tipy, webináře a studie

Speciál: Návrat k normálu – Gartner doporučení, tipy, webináře a studie

Jak mohou organizace nejlépe zvládnout návrat k normálnímu provozu a zároveň být do budoucna připraveny na případné znovuzavedení omezení, podle čeho se rozhodovat které zaměstnance a kdy převést zpět na pracoviště a jak se připravit na zvládnout nastávající ekonomický propad - to jsou témata materiálů Gartneru, na které odkazuje náš nový speciál.

Aktuální webináře (20. týden)

Práce na dálku po COVID-19: nová norma, nebo pandemický experiment?

12. 5. 2020, 17.00 CEST, analytici: R. Hill, J. Bittinger, S. Engler

Bylo to vše jen na zkoušku, nebo se způsob práce opravdu promění? Pandemie nám umožnila vyzkoušet co vše je v práci na dálku a z domova možné a reálné. Jak ale správně identifikovat, které práci (a kterým zaměstnancům) „prospěje“ ponechání v režimu na dálku? Jaké přínosy a rizika přináší související nová strategie řízení pracovních zdrojů a co byste měli vědět či zvážit pro zavedení trvalých programů práce na dálku.

Remote Work After COVID-19: New Normal or Pandemic Experiment?

 

Řízení rizik třetích stran v době nejistoty

12.5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Lee Ellitott

Umíte správně komunikovat napříč podnikem jaká rizika přinášejí vaši obchodní partneři a další třetí strany? Umíte v případě nutnosti „nabírat“ partnery nové, nebo vás v tom brzdí právní či jiné procesy? Jak můžete podpořit klíčové třetí strany v rámci řízení rizika a souladu s předpisy? Tyto a další otázky relevantní zejména pro lídry z podniků zapojených do rozsáhlých či globálních dodavatelských řetězců zodpoví webinář:

The Impact on Third-Party Risk Management Amid Uncertainty

 

Gartner pro investory: Čtvrtletní výhled na sektor služeb

14.5. 2020, 16.00 CEST, analytička: Sandra Notardonato

Další aktualizace výdajů na IT služby v rozmezí let 2020-2024 rozebere jak současnou nákupní dynamiku, tak chování poskytovatelů služeb v IT. Analytici se také pokusí odpovědět na otázku v jaké kondici budou po pandemii a následné krizi významní hráči a jaký je dlouhodobý výhled IT služeb.

Gartner Invest Series: Quarterly Sector Outlook for IT Services

 

Panelová diskuse: optimalizace nákladů pro okamžitý a trvalý růst

15. 2020, 16.00 CEST, analytici: S. Solanki. J. Boldt, P. Lord, D. Egloff, E. McIntyre

Jaké bezprostřední kroky by (ještě) měla či mohla vase organizace provést, aby zvýšila svou odolnost a zlepšila byznys kontinuitu, jaká opatření mimo či nad rámec řízení nákladů lze zvážit a jak by měl vypadat budoucí “nový normál” byznys modelů po pandemii (či její první vlně)?

Panel Discussion: Cost Optimization for Immediate and Continual Growth

 

Infrastruktura a provoz: reagujte, obnovujte a modernizujte

15. 2020, 17.00 CEST, analytik: Roger Williams

Jak by měli lídři v oblasti infrastruktury a provozu reagovat na současné výzvy, jak řešit otázky hodnoty, přínosů, nákladů a rizik v situaci, kdy pandemie ustupuje a vyvstanou jiné problémy. Jak se poučit z uplynulých dvou měsíců a zlepšit přínos I&O k celkové odolnosti a kontinuitě byznysu.

Infrastructure & Operations - Respond, Recover, and Renew