Postřehy z Gartner Data & Analytics Summit

Postřehy z Gartner Data & Analytics Summit

Tři věci, které by měli lídři odpovědní za data a analytiku udělat, aby uspěli v rychle se měnícím světě: hledat ve svých organizacích ty, kdo jsou hybateli změn, vytvářet a rozvíjet adaptivní byznys a pracovat na změně způsobu rozhodování (založeného na využívání dat a jejich analýze).

„Datová analytika má zásadní význam pro to, aby organizace mohly reagovat na změny,“ zdůraznil v úvodní přednášce analytik a viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Gareth Herschel. „V době, kdy se podniky snaží zotavit z hlubokých poruch minulého roku, mohou D&A pomoci s úkoly, jako je umožnění transformace obchodního modelu, optimalizace alokace zdrojů nebo vymýšlení nových způsobů propojení zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.“

Úvodní keynote:

Klíčem k úspěšné práci s daty a analytikou je učit se, odnaučit se a pak se učit znovu.

(Learn, Unlearn, Relearn: The Key to D&A Success)

Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se, co definuje současný svět perspektivou dat a analytiky: změna. Právě na ni a na , jak s ní pracovat a zvyšovat význam a vliv analytiky v podniku, se zaměřil viceprezident výzkumu a analytik Gartneru Gareth Herschel.

„Máme jedinečnou příležitost rozšířit vliv dat a analytiky tím, že je začleníme do každého rozhodnutí.“

Gareth Herschel, viceprezident výzkumu a analytik Gartneru

Vybrané postřehy z úvodní přednášky:

„Minulý rok byl neuvěřitelně náročný, ale podniky i organizace si ve velké míře uvědomily, že když se tolik věcí mění tak rychle, je třeba investovat do lidí a systémů, které umožňují tyto změny snáze pochopit a rychleji na ně reagovat.“

„Lidé odpovědní za data a analytiku musejí dělat věci, na kterých nejvyššímu vedení záleží – například podpořit a usnadnit transformaci obchodního modelu, dříve než kdokoliv jiný odhalit a popsat změny, jež zmítají odvětvím, v němž podnik působí, optimalizovat způsoby, jimiž organizace řídí své zdroje, a vymýšlet nové způsoby, jak propojit zaměstnance, zákazníky a další zúčastněné strany.“

„Skutečná změna znamená změnu lidí a procesů, nikoliv pouze technologií.“

„Věnujte čas hledání a nalezení lídrů, kteří jsou nejvíce ochotní se změnit. Ukažte jim, jak dělat věci jinak s využitím dat a analytiky.“

„Chcete-li, aby vaši kolegové používali data a analytiku, zaměřte se na situace a okamžiky, kdy jim nejvíc pomohou: ve chvílích rozhodování. Data, která k ničemu bezprostředně nepoužijí, jen odvádějí pozornost.“

„Dnes máme jedinečnou příležitost rozšířit vliv dat a analytiky tím, že je začleníme do každého rozhodnutí.“

Kompletní záznam úvodní keynote můžete zhlédnout zde, na webu KPC-Group:

 

Přednáška:

Základy moderní datové a analytické strategie

(The Foundation of a Modern Data and Analytics Strategy)

Role dat a analytiky se mění, z kdysi samostatné disciplíny se stal soubor schopností podporujících digitální strategii či transformaci napříč podnikem, to pro mnoho lídrů odpovědných za datově-analytickou oblast znamená nutnost změnit přístup. Viceprezident výzkumu Gartner, analytik Mike Rollins, proto ve své přednášce představil aktuální osvědčené postupy při formulování moderní datové a analytické strategie.

„Cílem by mělo být stvořit byznys strategii, jež je prosycena daty a analytikou, nikoliv jen datovou, nebo analytickou strategii.“

Mike Rollins, analytik – viceprezident výzkumu Gartneru

 

Vybrané postřehy z přednášky:

„Podle nejnovějšího průzkumu Gartner CDO Survey se více než tři čtvrtiny vedoucích pracovníků v oblasti dat a analytiky intenzivně podílejí na iniciativách digitální transformace ve svých organizacích.“

„Zapojení do strategie v rámci vaší organizace – a to ne do starého typu strategie, ale do takové, která je obchodní strategií prošpikovanou myšlením v oblasti dat a analytiky – je pro úspěch zásadní.“

„Vaše vize založená na datech ukazuje cestu k cíli, kterého se snažíte dosáhnout coby organizace založená na datech – používejte ji jako dopravní značku, podle které se celá organizace řídí.

„Důležité je nejen zjistit, které z věcí, jež již dnes děláte, přinášejí přidanou hodnotu, také hledat a začít řešit neuspokojené potřeby související s daty a analytikou.“

„Ujistěte se, že vaše strategie je spojena s něčím, co vnímají jako hodnotné vaši obchodní partneři.“

„Nakonec bude úspěch záviset na tom, jak moc změníte diskuze o datech a analytice uvnitř vaší organizace.“

Více o tom, jak využít data a analytiku ke změně rozhodování, se dozvíte v bezplatné e-knize Gartneru  „The Future of Decisions“.

 

Přednáška:

Cloud je budoucností datové infrastruktury

(Cloud Is the Future of Data Infrastructure)

Trh s DBMS (systémů pro správu databází) se rychle mění. Cloud a databázové platformy jako služba (dbPaaS) se pro mnoho organizací stávají primární volbou. Donald Feinberg, význačný VP analytik Gartneru, se ve své přednášce zaměřil na tuto hnací sílu transformace datové infrastruktury – a také na to, jak dosavadní a nově vznikající technologie tuto transformaci podporují a jak dodavatelé řeší přechod do cloudu.

„Do roku 2023 bude 75 % všech databází na cloudové platformě.“

Donald Feinberg, význačný VP analytik Gartneru

 

Proč je cloud tak atraktivní?

On-premises

Capex (investiční výdaj), Funkce založené na verzích (release), Významná počáteční investice, Škálování pomocí jednotkové ceny, Údržba (maintenance) anuitním/provozním nákladem, Interně řízené upgrady (náročnější na zdroje)

Cloud

Opex (provozní výdaj), placení za používání, průběžné updaty (méně náročné na zdroje), Cloud-first inovace, Dynamické a dvoucestné škálování, Spotové nacenění, Veškeré náklady jsou anuitní/provozní, slevy za větší úvazek, menší počáteční investice

Zdroj: Gartner, 2021

 

„ Analytici Gartneru očekávají, že do roku 2023 bude 75 % všech databází na cloudové platformě, čímž se sníží počet dodavatelů DBMS a zvýší se složitost správy a integrace dat.“

„Nová data společnosti Gartner tento posun ke cloudu podporují: na konci roku 2020 činily tržby z cloudových DBMS více než 40 % celkových tržeb z DBMS. Osmdesát šest procent celkového růstu tržeb trhu DBMS v roce 2020 bylo založeno na cloudu.“

„Existuje sedm případů použití cloudových DBMS: přechodné zpracování, datový sklad, logický datový sklad, provozní inteligence, rozšířené transakce, zpracování datových toků/událostí a datové jezero/jezerní sklad.“

„Implementujte cloudové přístupy DBMS pro nové aplikace, kde 1. je vyžadována agilita, 2. velikost dat je zvládnutelná a 3. jsou povoleny místní předpisy.“

„Téměř každý dodavatel zkoumá vznikající cloudové datové ekosystémy. Ty se skládají z již integrované sady služeb s pracovním stolem, který může podnikový uživatel používat.“

„Vedoucí pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje musejí mít celkovou strategii správy dat pro transformaci datové infrastruktury svých organizací.“

Trendy v cloudových DBMS pro rok 2021

  • Budoucností DBMS je cloud
  • Open source (API)
  • Finanční governance (FinOps)
  • Rozšířené (augmented) DBMS
  • Privátní cloud
  • Ekosystémy pro správu dat v cloudu (CDME)
  • Boj mezi cloudovými providery a ISV
  • Multimodel vs. „Best Fit“ služby
  • Serverless a kontejnerizace
  • Rozšířené (Augmented) transakce (HTAP)