Trh v číslech

Trh v číslech

Pozn.: Globální data, v mld. USD. Zdroj: Gartner, květen 2014. (Petr Blažek)

Pozn.: u jednotlivých výsečí jsou pro příslušný segment BPO uvedena tato data (vždy v procentech): podíl na celkovém trhu BPO – růst tradičního BPO...

Pozn.: jde o globální data, tržby v mil. USD. Trh konzultačních služeb v oblasti IT bezpečnosti vzrostl v roce 2012 o 5,8 procenta. Hlavními důvody pro důst byly pokročilé hrozby, růst...

Globální trh služeb HW podpory by měl v roce 2013 vzrůst o 1,5 % – poté, co v roce 2012 klesl o 1,0 procenta....

Pozn.: Nároky na špičkovou kapacitu připojení jednoho uživatele v průměrném podniku v rozvinuté zemi. Založeno na modelu Gartner a na diskusích s klienty. Nároky na...