12 kroků na cestě k perfektním AIOps

Patrně nejdůležitější a zároveň nejtěžší otázkou, kterou si v souvislosti s AI klade většina organizací, je kde a jak ji nasadit. Je to téma, jemuž jsme se věnovali podrobně v Reportu 3/17 – ať už v podobě digitálních příležitostí a možností nasazení AI v oblasti IT služeb, inteligentní automatizace, byznysu a v neposlední řadě také v oblasti správy a provozu IT (I&O – Infrastructure and Operations) ve formě tzv. AIops. Způsoby, jak lze nasadit AI v posledně jmenované, infrastrukturně-provozní oblasti, lze navíc vymezit o něco snáze. Analytici společnosti Gartner proto sestavili přehled „12 kroků na cestě k perfektním AIops“ (navíc rozdělených do čtyř postupných fází).

Úvodní fáze

 • Vyberte malý počet klíčových podnikových aplikací
 • Vyhodnoťte znalosti dostupné ve vaší organizaci
 • Inventarizujte existující datové zdroje

Reaktivní fáze

 • Postavte částečně strukturovanou historickou databázi
 • Nasaďte vizualizaci dat a přístup k datům v přirozeném jazyce
 • Nasaďte statistickou analýzu

Proaktivní fáze

 • Nasaďte zpracování datových proudů (streaming data ingestion)
 • Použijte prediktivní analýzu pro předvídání incidentů
 • Začněte dělat příčinnou analýzu pro předvídání incidentů

Fáze expanze

 • Rozšiřte funkčnost na 20 či víc podnikových aplikací
 • Sdílejte data a analýzy v rámci IT procesů i mimo oblast řízení IT provozu
 • Sdílejte data a analýzy s podnikovými procesy

Po zvládnutí celého postupu je pochopitelně žádoucí jej opakovat s dalšími a dalšími aplikacemi a související infrastrukturou. Většina z těch, jež AIOps nasazují, chce v krátkém horizontu dosáhnout dvou cílů: zaprvé sestavit ucelený pohled na události a chování napříč celým IT prostředím a zadruhé umět odhadnout možné budoucí incidenty a následně jim předcházet nebo omezit případný dopad na uživatele a zákazníky. Analytici Gartneru věří, že správně nasazené AIOps platformy umožní podnikům získat ucelený a kompletní pohled na rozvíjející se IT prostředí a s dostatečnou mírou spolehlivosti předpovědět pravděpodobné budoucí události a incidenty.

Z diskuzí s přibližně desítkou organizací, které již v této oblasti mají dostatečné zkušenosti, lze nicméně odvodit, že splnění tohoto plánu trvá přibližně dva roky. Je to dáno zejména nedostatkem znalostí z ob­lasti datové vědy mezi specialisty zaměřenými na řízení IT provozu. Tato situace se během následují­cích pěti let postupně změní díky novým absolventům IT oborů, kteří již budou mít datovou vědu či AI zahrnuty ve studijních programech, a také díky zvyšování všeobecného povědomí a znalostí z těchto oblastí mezi IT specialisty. Analytici proto odhadují, že do roku 2022 bude možné celý proces zkrátit na 12 až 18 měsíců.

Trendy a praktické příklady využití AI, strojového učení a konverzačních systémů budou tématem akce s analytiky Gartneru určené pro CIO, IT ředitele a C-level exekutivu, která se uskuteční 16. 5. 2018 v Praze.

Další komentáře

Jak se mění role EA (podnikových architektů)

Role podnikových architektů se v posledních letech proměnila (či posunula) – dobře to ilustrovala anketa, kterou INSIDE pomáhal realizovat v rámci Gartner brífinku pro české a slovenské podnikové architekty a CIO, který proběhl minulý týden. Tradiční pojetí EA řeší otázky související se strukturou a fungováním podniku – zejména rolí a procesů souvisejících s tvorbou a zpracováním dat, primárními doménami podnikových architektů tak tradičně byly efektivita, úspornost, agilita a kontinuita komplexních operací. Dynamičtější konkurenční prostředí a nové tlaky (pandemii...

Čeští manažeři jsou s prací na dálku spokojeni méně než ti zahraniční

Že současné změny způsobu, kterým řada z nás pracuje, budou trvalé, naznačují průzkumy mezi zaměstnavateli (ať už jde o lídry HR či vedení byznysu) už od konce jara minulého roku. Během jarních vln pandemie a lockdownů nepracovalo na dálku jen asi 26 % ze 2 500 Gartnerem dotázaných zaměstnanců (plných 46 % pak pracovalo na dálku pět dnů v týdnu). Studie Gartneru publikovaná v červenci na základě průzkumů mezi více než pěti tisíci respondentů (421 HR lídrů,...