Jak byznys rozhoduje o financích (a kolik to stojí)

Rozhodování selským rozumem, citem či žaludkem může být efektivním způsobem řešení nestandardních situací, jak ale ukazují průzkumy  analytiků společnosti Gartner, zdaleka ne vždy vedou k lepším výsledkům. Ve skutečnosti tomu bývá naopak – opakovaná chybná provozní rozhodnutí na úrovni středního managementu stojí zejména v situaci, kdy organizace čelí digitálním a jiným typům transformace, v průměru až 3 % výnosů. Důvodem je zejména rostoucí počet provozních rozhodnutí, která ve svém důsledku mají přímo či nepřímo finanční povahu.

„Manažeři nám říkají, že v posledních třech letech čelili rostoucímu objemu finančních rozhodnutí,“ uvádí viceprezident výzkumu Gartner Randeep Rathindran. „Tento rostoucí objem pak odhaluje nedostatečnou důslednost a péči středního managementu při rozhodování o věcech, které mají přímý dopad na zisk.“

V rámci průzkumu se analytici Gartneru ptali 469 zástupců byznysu s rozhodovací pravomocí a 128 členů seniorní exekutivy odpovědných za finance napříč odvětvími. 61 % respondentů potvrdilo rostoucí objem provozních rozhodnutí a 57 % uvedlo, že tato rozhodnutí mají bezprostřední dopad na ziskovost. Celkově výsledky průzkumu ukazují, že objem rozhodnutí s jasným důsledkem na obchodní výsledky roste a tato rozhodnutí jsou činěna s vysokým podílem výjimek z pravidel pro provozní rozhodování, nastavených finančním ředitelem či ekonomickým oddělením.

Analýza dat z průzkumu také ukázala, že většina byznys manažerů činí svá rozhodnutí takříkajíc ve vzduchoprázdnu – 22 % dokonce nezvažuje žádné finanční dopady. V případě společností s obratem v řádu miliard dolarů taková praxe vede k poklesu výnosů až o 3 % ročně. Podle Rathindrana je ale náprava poměrně snadná: stačí přejít na expertní rozhodovací modely, které pro byznys připraví plánovači a analytici finančního oddělení.

„Zaměření se na změnu finančního chování na straně byznysu je nejefektivnější a nejrychlejší cesta – stačí jen poskytnout potřebnou podporu, s níž je možné činit efektivní finanční rozhodnutí. Finanční oddělení přitom může začít s malým projektem, vyhodnotit jeho bezprostřední dopady a následně model podpory rozhodování rozšířit na celou organizaci,“ dodává Randeep Rathindran.

Více se dozvíte v e-knížce „Transform Finance Business Partnering“, která je k dispozici zdarma (po registraci).

 

 

 

Další komentáře

Firmy z S&P 500 se začínají připravovat na možnou krizi

V souvislosti s možným zpomalením ekonomiky jsme v našich končinách zvyklí sledovat zejména situaci v sousedním Německu. Jak ale upozorňuje Tim Raiswell, viceprezident výzkumu Gartneru ve finanční oblasti, neméně zajímavým zdrojem jsou přepisy earnings hovorů s akcionáři společností ze žebříčku S&P 500 z minulého roku. „V krátkodobém horizontu se nejvyšší vedení podniků S&P 500 obává  rizik a nejistoty související se státními zásahy spíše než globálního makroekonomického obratu. Zmínky o programech zaměřených na kapitálovou a nákladovou efektivitu byly přesto v těchto přepisech v průběhu...

2023: polovina IT zaměstnanců ve státním sektoru bude mít nové role

IT ve státní sféře by mělo během pouhých čtyř let podle analytiků projít zásadní proměnou: 50 % rolí, na něž budou CIO ve státním sektoru dohlížet v roce 2023 dnes ve veřejné sféře v IT v podstatě neexistují. Předpověď vychází z nedávno publikovaných výsledků Gartner CIO survey – v průzkumu uvedlo 53 % respondentů ve státních organizacích, že se v digitalizaci posunuli z fáze návrhu do rané realizační fáze (před rokem to uvedlo pouze 40 % respondentů). Plných 39 % IT...