Jak byznys rozhoduje o financích (a kolik to stojí)

Rozhodování selským rozumem, citem či žaludkem může být efektivním způsobem řešení nestandardních situací, jak ale ukazují průzkumy  analytiků společnosti Gartner, zdaleka ne vždy vedou k lepším výsledkům. Ve skutečnosti tomu bývá naopak – opakovaná chybná provozní rozhodnutí na úrovni středního managementu stojí zejména v situaci, kdy organizace čelí digitálním a jiným typům transformace, v průměru až 3 % výnosů. Důvodem je zejména rostoucí počet provozních rozhodnutí, která ve svém důsledku mají přímo či nepřímo finanční povahu.

„Manažeři nám říkají, že v posledních třech letech čelili rostoucímu objemu finančních rozhodnutí,“ uvádí viceprezident výzkumu Gartner Randeep Rathindran. „Tento rostoucí objem pak odhaluje nedostatečnou důslednost a péči středního managementu při rozhodování o věcech, které mají přímý dopad na zisk.“

V rámci průzkumu se analytici Gartneru ptali 469 zástupců byznysu s rozhodovací pravomocí a 128 členů seniorní exekutivy odpovědných za finance napříč odvětvími. 61 % respondentů potvrdilo rostoucí objem provozních rozhodnutí a 57 % uvedlo, že tato rozhodnutí mají bezprostřední dopad na ziskovost. Celkově výsledky průzkumu ukazují, že objem rozhodnutí s jasným důsledkem na obchodní výsledky roste a tato rozhodnutí jsou činěna s vysokým podílem výjimek z pravidel pro provozní rozhodování, nastavených finančním ředitelem či ekonomickým oddělením.

Analýza dat z průzkumu také ukázala, že většina byznys manažerů činí svá rozhodnutí takříkajíc ve vzduchoprázdnu – 22 % dokonce nezvažuje žádné finanční dopady. V případě společností s obratem v řádu miliard dolarů taková praxe vede k poklesu výnosů až o 3 % ročně. Podle Rathindrana je ale náprava poměrně snadná: stačí přejít na expertní rozhodovací modely, které pro byznys připraví plánovači a analytici finančního oddělení.

„Zaměření se na změnu finančního chování na straně byznysu je nejefektivnější a nejrychlejší cesta – stačí jen poskytnout potřebnou podporu, s níž je možné činit efektivní finanční rozhodnutí. Finanční oddělení přitom může začít s malým projektem, vyhodnotit jeho bezprostřední dopady a následně model podpory rozhodování rozšířit na celou organizaci,“ dodává Randeep Rathindran.

Více se dozvíte v e-knížce „Transform Finance Business Partnering“, která je k dispozici zdarma (po registraci).

 

 

 

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů. Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší...