Nastupuje čtvrtá generace CDO

V současné době nastupuje již čtvrtá generace CDO (Chief Data Officer). Vyplývá to ze zjištění Výzkumné rady Gartneru (Gartner Research Board – ta již od roku 1973 zpovídá členy nejvyšší exekutivy v největších a nejkomplexnějších nadnárodních organizacích). Hlavním důvodem nástupu nové generace ředitelů odpovědných za oblast dat je zejména zrod produktově orientovaných organizací.

„CDO verze 1.0 se starali takřka výhradně o správu dat, CDO 2.0 přidali do svého portfolia analytiku, třetí generace CDO se pak významně a aktivně angažovala v digitální transformaci. Tato čtvrtá verze CDO se zaměřuje na produkty či služby a jejich ziskovost – neomezuje se pouze na datové a analytické projekty a programy,“ vysvětluje Mario Faria, VP a programový ředitel Gartner Research Board (GRB). Výzkum GRB Global Chief Data and Analytics Officer (Global CDAO) shrnuje klíčová zjištění o CDO 4.0 a nabízí podrobnější pohled na produktově orientované organizace perspektivou komunity Globálních CDAO sdílejících své zkušenosti s kolegy v největších nadnárodních organizacích.

Potvrzuje mimo jiné posun od tradiční struktury IT investic (s cílem podporovat/provozovat byznys a jeho funkce) v podobě portfolia oddělených kapitálových projektů s jasně definovaným začátkem a koncem směrem k financování a řízení vývojových zdrojů coby neustálé podpory vázané na jednotlivé stálé produktové linie. Analytici Gartneru očekávají, že v letošním roce tento model (umožňující zejména rychlejší inovaci, důslednější zaměření na uživatelský zážitek a měnící se požadavky či strategickou diferenciaci) v různé míře nasadí 72 % organizací.

Produktově orientovaná organizace vyžaduje nové dovednosti, role, modely financování a odlišnou kulturu. Podle GRB pak existují tři zásadní kroky, jimiž musí produktově orientovaný CDO projít:

Přemýšlet především o platformách

Je-li požádán o vytvoření produktu (respektive D&A funkcí pro produkt), je prvním krokem CDO návrh či výběr vhodné D&A platformy, a až poté sestavení plánu a harmonogramu releasů. Model přemýšlet nejprve o datech a až následně o use case je podle Maria Farii přístupem typickým pro lídry či giganty v oblasti D&A – Facebook, Amazon, Google či Apple. I díky tomu se jim podařilo postavit úspěšné platformy umožňující zachytávání a aplikovanou analytiku s kratšími životními cykly mezi jednotlivými verzemi.

Změna způsobu financování datově-analytické oblasti

Obsluhovat jednu oblast nebo individuálně jeden tým, to není škálovatelný model. CDO by se měli zaměřit na škálování a využitelnost datově-analytických platforem napříč podnikem. Sdílení informačně-technologických zdrojů napříč podnikem pochopitelně funguje i v produktovém modelu – zejména v oblastech, jako jsou infrastruktura, technologie, data a analytika. Jejich financování probíhá na základě očekávaných a agregovaných potřeb produktových řad, které je využívají.

Využívání osvědčených metodologií produktového řízení

Smyslem přechodu na produktové řízení je podpořit růst a škálování byznysu. Naprosto zásadní roli hraje jasná a přehledná definice rolí vycházející z vize, cílů, rozsahu a metrik (zejména těch směřujících na zákaznicky orientovaný přístup k inovaci).

„Jen někteří CDO budou schopni zvládnout přechod od projektového řízení a uvažování směrem k produktovému myšlení,“ říká Mario Faria. „Úspěch nicméně čeká zejména ty CDO, kteří budou schopni dosahovat výsledků provozním modelem, který detaily spíše skrývá a je zaměřen na lepší, škálovatelnější využívání datových aktiv.“

Trendy v oblasti dat a analytiky budou jedním z témat konference Gartner IT Symposium/XPO, která se uskuteční 3.–7. listopadu v Barceloně. Bližší podrobnosti o akci naleznete na našem webu.

 

 

 

 

Další komentáře

Top 10 bezdrátových technologických trendů 2019-2021

Chytré hodinky Alcatel (Wikimedia Commons)

Řada současných i teprve nastupujících bezdrátových technologií bude v příštích pěti letech nezbytná pro rozvoj jiných nových a rodících se technologií v oblastech, jako jsou robotika, drony, autonomní auta nebo nové lékařské přístroje. Analytici společnosti Gartner vybrali deset technologických trendů v bezdrátové oblasti, kterým by podnikoví architekti a vedoucí pracovníci odpovědní za inovace měli věnovat zvláštní pozornost. „Vedení byznysu by mělo mít o těchto technologiích a trendech povědomí již dnes,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Nick Jones. „V řadě...

Hlídejte si sedm aktuálních bezpečnostních trendů

Pragmatický přístup k riziku, renesance SOC a prioritizace bezpečnostních investic na základě frameworků pro zabezpečení dat patří mezi trendy, které by podle analytiků měli podnikoví ředitelé informační bezpečnosti (CISO, CSO) a společně s nimi i ředitelé IT (CIO) v letošním roce sledovat. Ochota přijmout určitou míru rizika znamená i ochotu akceptovat množné následky bezpečnostního incidentu. Příkladem, jak taková deklarace přijatelného rizika může vypadat je prohlášení které analytici „odchytili“ u nejmenovaného národního přepravce: „Tato organizace není ochotna akceptovat rizika,...