Nové a rodící se technologie v roce 2019 (a dalších letech)

Hype křivka rodících se technologií je vůbec nejstarší sestavovanou křivkou – a každoročně poutá zaslouženou pozornost, neboť přehledně zobrazuje, jak ty z nově nastupujících technologií, jež se nacházejí ve stavu přehnaných očekávání (na vrcholu křivky), tak zcela nové technologie, o nichž se začíná ve větší míře hovořit – většinu rodících se technologií lze navíc nalézt i na dalších křivkách věnovaných konkrétnímu trhu či technologické oblasti, nebo dokonce odvětví či zeměpisnému regionu.

Hype křivka rodících se technologií je ale zvláštní i tím, že zastřešuje všechny technologické trhy a oblasti a naznačuje klíčové trendy, jež jimi jdou napříč. V letošním roce vypadá pětice nejvýznamnějších takto:

Snímání a mobilní technologie (sensing and mobility) – mobilní technologie jsou pochopitelně všudypřítomné, důležitá je ale především všudypřítomnost nejrůznějších senzorů (ať už v běžných mobilních zařízeních, nebo specializovaných IoT) umožňující snadný sběr a následné zpracování dat z nich. Technologiemi, které s tímto trendem úzce souvisejí, jsou kamery pro 3D snímání, AR cloud, nákladní drony, létající autonomní vozidla a autonomní řízení úrovní 4 a 5.

Zlepšování lidských schopností (augmented humans) – už dávno nejde jen o fitness trackery nebo chytré náramky. Digitální technologie pronikají do oblastí zdravotní péče včetně specifických řešení například v oblasti protetiky. Dalšími souvisejícími technologiemi jsou biočipy, personifikace, rozšířená inteligence (kombinace AI s lidskými dovednostmi), emoční AI, pohlcující pracoviště a biotechnologie (umělé či pěstované tkáně).

Postklasická výpočetní a telekomunikační infrastruktura (postclassical compute and coms) – svět informací po desetiletí ovládaly tradiční architektury a jejich pravidla (např. Mooreův zákon). Nové generace výpočetních a komunikačních technologií ale stále častěji využívají architektury odlišné. To znamená, nejenže se k nim (a jejich programování či využívání) musí přistupovat odlišně, ale také že pokrok může přicházet v odlišných inkrementech či skocích. Souvisejícími technologiemi na hype křivce jsou 5G, nové generace pamětí, satelitní systémy na nízké orbitě a nano 3D tisk.

Digitální ekosystémy (digital ecosystems) – důležitá je především automatizace obchodních ekosystémů, odstraňující zbytečné transakční mezikroky a umožňující dynamické napojování služeb na sebe. Digitální ekosystémy využívají efektivní provázání tří klíčových skupin – podniků, lidí a věcí – na jediné sdílené platformě s cílem dosáhnout výsledku, který je všem přínosem. Digitální ekosystémy mohou navíc snadno překonávat tradiční (dřívější) zeměpisné, tržní či odvětvové bariéry. Digitalizace také vede k dekonstrukci tradičních prodejních či zásobovacích řetězců i vzniku zcela nových druhů produktů a služeb. Souvisejícími klíčovými technologiemi jsou DigitalOps, znalostní grafy, syntetická data, decentralizovaný web a decentralizované autonomní organizace.

Pokročilá AI a analytika (advanced AI and analytics) – Dosah či hranice AI technologií se neustále mění s tím, jak nové druhy algoritmů a datových struktur otevírají zcela nové možnosti. AI tak vyráží do dalších směrů – pokročilá analytika dnes přináší autonomní či částečně autonomní zkoumání dat či obsahu pomocí nástrojů, které v tradiční BI neexistují. Dokáže tak přinášet nová zjištění, dělat přesnější předpovědi nebo sestavovat doporučení, a urychlovat i zpřesňovat tak rozhodovací procesy. Tento trend zahrnuje technologie, jako jsou strojové učení, edge AI, edge analytika, vysvětlitelná AI, AI PaaS, analýza pomocí grafů a další.

Seznam technologií, jež letos přibyly na hype křivku:

Kamery pro 3D snímání, adaptivní strojové učení, AR cloud, rozšířená inteligence, decentralizované autonomní organizace (DAO), decentralizovaný web, DigitalOps, Edge analytika, emoční AI, vysvětlitelná AI, GANs (generative adversarial networks), analýza pomocí grafů, pohlcující pracoviště, lehké nákladní drony, satelitní systémy na nízké orbitě, 3D tisk v nanorozměrech, nové generace pamětí, personofikace, syntetická data, transferové učení pro ML.

Technologie které na křivce zůstávají z předchozího roku (posunuly se dále):

AI PaaS, Biotech, Edge AI, znalostní grafy, 5G, biočipy, autonomní řízení úrovně 4 a úrovně 5 (plné), létající autonomní vozidla

Technologie které byly z hype křivky vypuštěny

(obvykle proto že se již částečně etablovaly, nebo proto aby byl uvolněn prostor pro významnější nové trendy, občas ale i proto že naopak uplatnění nenacházejí):

DNN (hluboké učení), DNN ASICs, Blockchain, IoT platformy, konverzační AI platformy, digitální dvojče, smíšená realita, baterie s křemíkovou anodou, rozšířená realita, chytří roboti, samouzdravující se systémy, neuromorfní hardware, virtuální aistenti, autonomní mobilní roboti, chytré tkaniny, blockchain pro oblast bezpečnosti, všeobecná / univerzální AI, připojená domácnost, exoskeletony, uhlíkové nanotrubice, chytrá pracoviště, mozkově-počítačová rozhraní, volumetrické displeje, chytrý prach, kvantové počítače.

Uživatelé služeb Gartner si mohou podrobnou, bezmála sedmdesátistránkovou studii Hype křivky rodících se technologií přečíst na portále Gartner.

Další komentáře

Generace Z se od mileniálů zásadně liší

Odlišným pracovně-sociálním preferencím generace Z jsme se již věnovali v jednom ze shrnutí Gartner IT Symposia a byla k němu taktéž publikována tisková zpráva. Jde ale o téma, které budou nejspíš CIO (společně s kolegy z HR) řešit v nejbližších letech (první ročníky generace Z právě nastupují do pracovního procesu) a proto stojí za to se mu ještě věnovat. Jako generace Z bývají označováni lidé narození v letech 1995–2010. Na první pohled se může zdát, že jde jen o další vlnu mileniálů (1980-1994), první...

Top předpovědi Gartneru pro rok 2020 a další léta

O tom, jak technologie mění naši společnost, přednášejí analytici Gartneru na Gartner IT Symposiu – nejvýznamnějším setkání CIO a podnikové exekutivy odpovědné za IT, které probíhá od 3. do 7. listopadu v Barceloně. „Technologie mění naši představu o tom, co znamená být člověkem,“ říká viceprezident výzkumu, význačný analytik a držitel titulu Gartner Fellow Daryl Plummer. „Zaměstnanci i občané vnímají technologie stále častěji jako rozšíření svých schopností, mění se i podstata lidství. CIO v uživatelských organizacích by měli dopady...