Pět technologických trendů pro 20. léta 21. století

Hype křivka rodících se (nastupujících) technologií, 2020 (Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020) Zdroj: Gartner, srpen 2020

Technologie pro sociální distancing nebo tzv. skládané podniky (composable enterprise), design pomocí AI, diferenciální soukromí a biodegradovatelné senzory patří mezi technologie, které by podniky měly sledovat. Analytici Gartneru vybrali třicítku technologií pro aktuální hype křivku nastupujících technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020) sestavovanou každoročně již od roku 1995. V letošním roce jsou mezi nimi například technologie umožňující fungování skládaných podniků, navracející společnosti důvěru v technologie nebo měnící stav myšlení.

„Nastupující či rodící se technologie obvykle narušují běh věcí nebo přímo působí rozvrat, zároveň ale není jasné, zda a do jaké míry nabízejí konkurenční tržní výhodu. Většině bude trvat více než pět a některým dokonce více než deset let, než se přiblíží stadiu dospělosti – některé ale dospívají rychleji a technologičtí lídři by proto měli znát a chápat příležitosti, jež nabízejí, zejména jde-li o technologie s vysokým či transformačním dopadem,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartneru Brian Burke.

Například zdravotní pasy nebo technologie pro sociální distancing, související s probíhající pandemií se po hype křivce pohybují velmi rychle a budou mít zásadní dopad. Technologie se jen zřídka dostávají na hype křivku ve fázi, v níž vstoupil sociální distancing (na vrcholu hype křivky) – jde o důsledek obrovského okamžitého mediálního zájmu, zejména v souvislosti s otázkami kolem ochrany soukromí. Stejně tak zdravotní pasy (například v podobě mobilních appek) jsou neobvyklé, neboť se na křivku dostaly s okamžitou tržní penetrací 5–20 % – například v Číně a Indii jsou již dnes nezbytné pro přístup do veřejných prostor či dopravy, a používají je tak stovky milionů lidí. Obě technologie tak dosáhnou fáze dospělosti (productivity) během méně než dvou let.

Hype křivka rodících se technologií je jedinečná tím, že se do třicítky rodících se technologií a trendů na ní umístěných promítají vize a postřehy z více než 1 700 technologických oblastí (ty jsou pak zaneseny na dalších příslušných hype křivkách Gartneru). Tato hype křivka se tak zaměřuje speciálně na technologie, jež nabízejí příslib významné konkurenční výhody během příštích pěti až deseti let.

Pokračování z INSIDE Observer

Pět nastupujících technologických trendů

Digitální já (Digital me)

Technologie se s uživateli propojují stále úžeji a vznikají tak nové druhy digitálního „já“ – například digitální pasy nebo technologie pro sociální distancing. Digitální dvojčata našich osob pak jsou modelem spojujícím naši přítomnost ve fyzickém a virtuálním světě. Způsob, kterým lidé interagují s digitálním světem se postupně posouvá z dotykových obrazovek a klávesnic k vícemodální interakci (kombinující například hlas, zrak a gesta) nebo dokonce přímo měnícím fungování našeho mozku.

Technologie, které je v souvislosti s tímto trendem vhodné sledovat zahrnují sociální distancing, zdravotní pasy, osobní digitální dvojče, digitální dvojče občana, mnohozážitek a obousměrná BMI rozhraní (brain-machine-interface).

 

Kompozitní či skládané architektury (Composite architectures)

Skládaný podnik (composable enterprise) je navržen tak, aby mohl reagovat na rychle se měnící obchodní potřeby pomocí předpřipravených byznys funkcí postavených na pružné datové struktuře (data fabric). Kompozitní architektura je tvořena poskládáním předpřipravených či hotových (tzv. krabicových) byznys funkcí. Její součástí je decentralizovaná analytika či inteligence dosahující směrem ven k okrajovým (edge) zařízením a koncovým uživatelům.

Aby se podniky staly pružnějšími a agilnějšími, měly by sledovat vývoj následujících technologií: kompozitní architektury, předpřipravené byznys funkce, datová struktura, privátní 5G, vestavěná umělá inteligence a nízkonákladové počítače pro edge infrastrukturu.

Formativní AI (Formative AI)

Jde o sadu nastupujících technologií z oblasti AI a příbuzných domén, které se mohou dynamicky měnit v reakci na měnící se okolnosti. Některé z nich se používají coby nástroje při tvorbě aplikací a návrhu jejich rozhraní. Další zas umožňují tvorbu AI modelů, jež se postupně dynamicky vyvíjejí a přizpůsobují. Ty nejpokročilejší pak dokáží vytvářet zcela nové modely řešící konkrétní problémy.

Organizace zkoumající možnosti a hranice AI by měly sledovat oblasti jako je design s pomocí AI, vývoj s pomocí AI, ontologie a grafy, malá data, kompozitní AI, adaptivní strojové učení, učení pod samo-dohledem, generativní AI a generativní neuronové sítě (GAN)

Algoritmická důvěra (Algorithmic trust)

Modely důvěry založené na odpovědné autoritě jsou postupně nahrazovány algoritmickou důvěrou zajišťující ochranu soukromí a bezpečnost dat, aktiv a identit jednotlivců i věcí. Algoritmická důvěra pomáhá zajistit, že se organizace nevystaví riziku a nákladům spojeným se ztrátou důvěry zákazníků, zaměstnanců či obchodních partnerů.

Rodící se technologie související s algoritmickou důvěrou zahrnují bezpečný přístup k edge službám (SASE), diferenciální soukromí, ověřování původu, BYOI (bring your own identity), odpovědnou AI a vysvětlitelnou AI.

Po křemíku (Beyond silicon)

Poslední čtyři desítky let se IT odvětví víceméně drželo tzv. Mooreova zákona (poučky o tom, že počet tranzistorů na integrovaných obvodech jako jsou mikroprocesory se přibližně každé dva roky zdvojnásobí). S tím jak se technologie přibližují fyzickým možnostem křemíku, jsou hledány (a nacházeny) nové pokročilé materiály pro výrobu rychlejších a menších výpočetních prvků.

Klíčové technologie které by podniky v této oblasti měly sledovat zahrnují DNA počítače, kompostovatelné senzory a uhlíkové tranzistory.

 

Další podrobnosti obsahuje studie Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020 a také bezplatně dostupný webinář  “The 5 Major Trends of Gartner's 2020 Emerging Technologies Hype Cycle.”

Studie Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020 podrobně představuje více než 20 zcela nových technologií, které doposud na hype křivkách nefigurovaly a je tak skvělým zdrojem informací o klíčových nových technologiích a trendech. Uživatelé služeb Gartner si ji mohou stáhnout z portálu: “Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020.”

Analýzy rodících se technologií a způsoby, jak revidovat svůj pohled na ně a přístup k nim nabídne konference Gartner IT Symposium/Xpo 2020, která je každoročně nejvýznamnějším setkáním CIO a dalších členů IT exekutivy. V letošním roce proběhne ve virtuální podobě ve dnech 9. – 12. listopadu. Související novinky můžete sledovat na Twitteru: #GartnerSYM.

 

Další komentáře

Podzim a zima (patrně) jen virtuálně

Svět konferencí (a nejen těch v IT) už znovu čelí karanténním opatřením. Ti, kdo odvážněji naplánovali své akce na počátek září je (někdy s odřenýma ušima) stihli realizovat, jiní je museli v předstihu několika dnů již podruhé během šesti měsíců zrušit. Zejména v případě mezinárodních konferencí je ale jasné, že virtuální podoba bude standardem. Firmy jako je Apple ukazují, že i keynote digitální konference či virtuální představení novinek mohou být odpovídajícím způsobem bombastické (Stevovo „Today we are introducing...

Nové pojetí bezpečnosti: rovnováha mezi rizikem, důvěrou a příležitostmi

Hledání rovnováhy mezi rizikem, důvěrou a příležitosmi je jedním z hlavních témat konference Virtual Gartner Security & Risk Management Summit, která je tento týden online streamována z Londýna a z níž bude INSIDE přinášet výběr zajímavostí a postřehů, podobně jako z některých konferencí a sympozií Gartneru v minulosti. Rizik, která nastoupila v posledních šesti měsících (a ani v několika nejbližších nás neopustí, jak naznačují čísla statistik MZ, akcelerovaných letním hurá uvolněním všeho za hranice rozumu ba příčetnosti) je celá řada. Souvisejí zejména...