CIO prohrávají souboj o talenty 

Podnikové výdaje na IT se (u)drží – to je hlavní (pro CIO ale nikoliv nejdůležitější) vzkaz vyslaný do světa nejnovějším výhledem vývoje IT výdajů v roce 2023. Celkové globální výdaje by v letošním roce měly dosáhnout 4,5 trilionu dolarů, což odpovídá meziročnímu růstu o 2,4 % – a je to mimochodem výrazně – o více než polovinu – méně než předchozí odhad růstu 5,1 % zveřejněný před třemi měsíci.  

„Spotřebitelé a podniky čelí velmi odlišné ekonomické realitě,“ říká John-David Lovelock, význačný VP analytik Gartneru. „Zatímco spotřebitelské trhy sužuje inflace, která přispívá k propouštění především v B2C sféře, korporátní segment navzdory zpomalení světové ekonomiky nadále zvyšuje výdaje do digitálního byznysu.“ 

Je nicméně téměř jisté, že IT výdaje patrně neudrží krok s inflací – to ostatně zdůrazňujeme opakovaně a platí to nadále, přestože na některých trzích (například USA) inflace skutečně na přelomu roku výrazně zbrzdila tempo (v Česku ovšem stačí navštívit nejbližší prodejnu potravin a záhy seznáte, že v kotlince inflace – přinejmenším v segmentu základních životních potřeb – řádí nadále).  

V hlavním vzkazu se tak skrývá také vzkaz vedlejší – trh zařízení, stále značně saturovaný po nákupech během lockdownů, čeká po rekordním poklesu v roce minulém (zhruba na úroveň předpandemického roku 2019, jak jsme psali minule) další, o něco menší, ale stále citelný pokles daný zejména slabou poptávkou domácností (viz trh v číslech). Růstovými segmenty pak v letošním roce budou IT služby a zejména software. Konkrétní situace v jednotlivých podnicích se nicméně bude značně lišit. 

„Turbulentní ekonomika změnila kontext obchodních rozhodnutí a může způsobit, že CIO začnou více váhat, odkládat rozhodnutí nebo měnit pořadí priorit. Viděli jsme to v praxi při změnách a revizích plánů, k nimž dochází v některých B2B společnostech, zejména těch, které přestřelily investice do růstu. IT rozpočty nicméně nejsou hybatelem těchto změn, a výdaje na IT tak zůstávají vůči recesi odolné.“ 

 

 

 

CIO prohrávají souboj o talenty 

Bez ohledu na náznaky ekonomického ochlazení se počet volných pracovních míst (nejen v IT) každé čtvrtletí snižuje a rekordně nízké zůstává v řadě zemí i množství volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného (napříč obory). Boj o talenty je výzvou zejména při náboru kvalifikovaných IT pracovníků – zatěžuje to CIO a omezuje růst společností, které bez potřebných specialistů obtížněji škálují své iniciativy. 

Růst trhu IT služeb souvisí také s vyššími výdaji na SW, protože společnosti se snaží přivést externí IT pracovníky pro implementaci a podporu. Například výdaje na poradenství by měly v roce 2023 dosáhnout 264,9 miliardy dolarů, což představuje 6,7% nárůst oproti roku 2022. 

„CIO prohrávají souboj o talenty,“ zdůrazňuje Lovelock. „Výdaje na IT služby rostou rychleji než výdaje na interní služby prakticky v každém odvětví. Kvalifikovaní IT pracovníci se často stěhují od podnikových CIO k těm poskytovatelům technologií a služeb (TSP), kteří mohou držet krok s rostoucími mzdovými požadavky, možnostmi rozvoje a kariérními vyhlídkami.“ 

Čtvrtletní prognóza výdajů na IT společnosti Gartner přináší jedinečný pohled na výdaje na IT v segmentech hardwaru, softwaru, IT služeb a telekomunikací. Tento výzkum tak pomáhá klientům Gartneru porozumět tržním příležitostem a výzvám. Nejnovější výzkum předpovědí výdajů na IT je klientům Gartneru k dispozici v publikaci „Gartner Market Databook, 4Q22 Update.“. 

Podrobnosti o očekávaném vývoji výdajů na IT včetně odhadu vývoje na Českém trhu a v regionu CEE nabídne lokální zastoupení Gartneru v rámci on-line brífingu pro investory, média a CEO technologických firem, který proběhne v půlce února. 

Další komentáře

Propad prodejů PC bezmála o třetinu ve čtvrtém kvartále

Propad prodejů PC bezmála o třetinu ve čtvrtém kvartále je vskutku bezprecedentní nejen za posledních bezmála třicet let, po které Gartner data o PC trhu sbírá, ale nejspíš v celé čtyřicet let staré historii PC (připomeňme, že se začala psát v srpnu 1981, kdy IBM uvedlo své první PC, nebo možná v červnu 1982, kdy dorazil na trh jeho první klon). Zatímco globálně klesl trh PC ve čtvrtém čtvrtletí (podle předběžných výsledků) o 28,5...

Bankovnictví 2027: Jste připravení?

Představte si „prémiového“ bankovního klienta v roce 2027. Zákazníka, který naplno využívá možnosti otevřeného bankovnictví, je klientem na osobní, investiční a byznys úrovni. Je to klient očekávající otevřený a kontextuální vztah, používající služby několika bank a předpokládající poradenství a pomoc při řešení konkrétních témat – tedy produkty a služby, které jsou automaticky poskládány a přizpůsobeny individuálním potřebám.   Produkty a služby řady dnešních bank nedokážou tyto požadavky a očekávání pokrýt. Finanční transakce budou navíc zakomponovány do...