Klíčové technologie podnikových stratégů

Čtyři z pěti (79 %) podnikových stratégů označují za klíčové pro úspěch v příštích dvou letech technologie stojící nad podnikovými daty – analytiku, AI a automatizaci. Vyplývá to z průzkumu provedeného analytiky Gartneru mezi říjnem 2022 a dubnem 2023 mezi 200 lídry odpovědnými za podnikové strategie v Severní Americe, Evropě a asijsko-pacifickém regionu. Respondenti zároveň uvedli, že typicky či průměrně by mělo být možné plně automatizovat polovinu aktivit v oblasti strategického plánování a exekuce – v současné době je automatizováno jen asi 15 %.

„Využití analytiky a umělé inteligence pro efektivnější a promyšlenější strategická rozhodnutí je jednou z největších výzev a příležitostí, kterým firemní stratégové letos čelí,“ uvádí David Akers, analytik a ředitel výzkumu ve společnosti Gartner. „Již léta stratégové svým podnikům říkají: pokud si chcete udržet konkurenceschopnost a efektivitu, musíte přejít na digitální technologie. Teď se zdá, že jsou připraveni aplikovat tento návod na své vlastní pracovní postupy.“

Zatímco většina podnikových stratégů uvádí, že používá deskriptivní a diagnostickou analytiku, méně než polovina respondentů uvedla, že používá pokročilejší nástroje, jako je analytika prediktivní, preskriptivní nebo analýza pomocí grafů (graph analytics). Stejně tak pouze 20 % stratégů uvedlo, že pro svou funkci používají nástroje související s umělou inteligencí, jako je strojové učení nebo zpracování přirozeného jazyka. Velké procento vedoucích pracovníků v odpovědných za strategické řízení však uvedlo, že tyto nástroje buď testují (v pilotní fázi), nebo zkoumají možnosti jejich využití. Například 51 % uvedlo, že zkoušejí strojové učení, a 45 % uvedlo totéž v případě prediktivní analýzy.

Jednou z největších překážek nasazení je navržení konkrétního způsobu využití nových technologií (use case). Dvaapadesát procent stratégů uvádí, že jde o jednu ze tří nejčastějších překážek – lze tedy říci, že je to překážka nejčastější či hlavní. „Důvodů je několik,“ vysvětluje Akers. „Stratégové se často setkávají s neznámými dodavateli, mají na výběr z příliš mnoha možností a mají málo precedentů, na kterých by mohli stavět.“

Velká část pokročilých technologií, které se lídři odpovědní za strategické řízení podle svých slov snaží implementovat, se přitom již jinde úspěšně používá. Pro vytvoření silného business case analytici doporučují nejprve zmapovat dosavadní funkce podle konkrétních potřeb a poté zvážit, jak upřednostnit různé způsoby nasazení, které by pokročilá technologie mohla nabídnout, a to tak, že si položí otázky týkající se účelu, dopadu a vhodnosti nových nástrojů.

Klienti Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii „Strategists Say New Technologies Are Critical to Function’s Success“. Jak využít pro strategické řízení nejnovější technologie včetně AI a automatizace, bude jedním z témat konference Gartner IT Symposium/Xpo, která se uskuteční 6.–9. listopadu v katalánské Barceloně.

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a...