Legislativa

Legislativa

Legislativa a právo #4 - 2022

-> Že s jídlem roste chuť, platí, zdá se, zejména pro dohlížející orgány GDPR – celkový objem pokut uložených v EU v roce 2021 totiž překročil miliardu eur, což je bezmála šestinásobný nárůst oproti roku 2020. Stojí za ním nicméně hlavně dvě pokuty ze dvou zemí – Lucemburska (746 milionů eur) a Irska (225 milionů eur), které jsou prozatím prvoinstanční. Co se samotného počtu hlášených GDPR incidentů týče, ten napříč EU rostl o 8 % na 356 případů denně. [W] 

-> Rakouský úřad odpovídající za GDPR rozhodl, že fungování Google Analytics je v rozporu právě se směrnicí GDPR, k podobnému rozhodnutí směřují též v Nizozemsku, je tedy možné, že další obětí unijní křížové výpravy za soukromím se v éře očkovacích pasů stane právě webový analytický nástroj velkého vyhledávacího bratra. [W] 

-> Vláda projedná návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, kterou opětovně předkládá NÚKIB, ta nebude procházet meziresortním připomínkovým řízením (novela promítá do legislativy evropský akt o kybernetické bezpečnosti, lhůta na jeho zavedení do právního systému ale již vypršela v létě 2021). Zákon, který učiní z NÚKIB vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti a dá mnohem širší pravomoci agentuře ENISA, by tak chtěla vláda ve sněmovně „protlačit“ ve zrychleném režimu. [CZ] 

-> Evropský parlament dal v minulém týdnu výraznou většinou mandát vyjednat s francouzským předsednictvím Rady EU konečné znění tzv. DSA – aktu o digitálních službách. EP sice některé části drakonického návrhu Evropské komise upravil a zmírnil (zejména vůči malým podnikům), stále ale platí, že by nová legislativa (v závislosti na konečném znění) mohla znamenat zásadní zásah do svobody projevu a dalších práv na internetu, jak upozorňuje například sdružení SOSP.  [CZ] [W] 

Legislativa a právo #3 - 2022

-> Americká FTC oznámila, že hodlá trvat na antimonopolní žalobě podané na Meta Platforms (Facebook) poté, co soud nevyhověl žádosti na zamítnutí její druhé verze (první zamítnuta byla). FTC mimo jiné chce, aby byl Facebook rozdělen na dvě velké divize. [W] 

-> Vedení slovenského resortu MIRRI oznámilo, že připravuje novelu zákona o informačních technologiích ve veřejné správě s cílem upřesnit věcnou a osobní působnost tohoto zákona, upravit konkrétní postupy definované zákonem či doplnit působnost řídicích orgánů a koordinaci životních situací. Právně by též měl být vymezen jednotný design manuál procesů či zjednodušit právní úpravu činností CSIRT a obecně nahlašování a řešení kybernetických bezpečnostních incidentů ve veřejné sféře. Do 24. ledna jsou sbírány vstupy veřejnosti, během února či března pak půjde návrh zákona do připomínkového řízení. [SK] 

-> Jak poznáte v roce 2022 totalitní režim? Například podle toho, že se pokusil zablokovat, blokuje nebo chce blokovat jednu z mála skutečně zabezpečených a privátních komunikačních platforem a zdůvodňuje to tím, že ji zneužívají zlí extremisté. Třeba jako před časem Rusko dnes Čína a do budoucna nejspíše Německo v případě Telegramu. [W] 

Legislativa a právo #2 - 2022

-> Další zemí, která zakázala těžbu kryptoměn, je Kosovo. Důvodem je především to, že nízké ceny dovážených energií v zemi jsou dotovány ze státního rozpočtu. [W] 

-> EK se po svém tažení za sjednocení nabíječek pro chytré telefony chystá na podobnou standardizační křížovou výpravu v oblasti notebooků. Pozn. red.: Nápad je to jistě zajímavý, nicméně o tom, že se podaří sjednotit standardy u zařízení tak rozdílných, jako jsou Macbook Air či ultrabook se zdrojem o výkonu 65 [W] a mobilní pracovní stanice či herní notebook vyžadující zdroj o výkonu 230 [W], či dokonce 300 [W], pochybujeme, neb jdou nejen na, ale i za hranice USB-C PD (v současné době typicky 100 [W], do budoucna až 240 [W]). [W] 

-> S prvními velkými pokutami souvisejícími s novými pravidly pro cookies si pospíšili ve Francii. Tamní CNIL udělil pokutu 150 milionů eur za „ztěžování odmítnutí cookies“ největšímu bratru Alphabet (Google), pokutu 60 milionů eur pak vyfasoval větší bratr Meta (Facebook). Firmy mají tři měsíce na splnění požadavků regulátora, jinak budou platit pokutu 100 tisíc eur za každý den zpoždění. [W] 

Legislativa a právo #1 - 2022

-> Poněkud „legacy“ požadavek policistů předkládat zelené karty, jež mohou být již od roku 2019 zasílány řidičům v elektronické podobě, výhradně vytištěné, zrušilo svým rozhodnutím v přezkumném řízení ministerstvo dopravy. Resort konstatoval, že zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nestanoví požadavky na podobu zelené karty (vytištěná ZK pak nemá žádné ochranné prvky a ostatně není často ani zelená). Napříště tak bude stačit například ukázání ZK v mobilním telefonu (její platnost si navíc policisté mohou ověřit přes SPZ, takže vlastně i tento „úkon“ je zbytečný). [CZ] 

-> Poté, co Evropská komise nedávno konstatovala, že má Česko jedny z nejdražších mobilních dat v EU, rozhodla se hodit ČTÚ vidle do plánované regulace velkoobchodního trhu s mobilními daty, neboť „ČTÚ neposkytl dostatečné důkazy o tom, že velkoobchodní trh s mobilními daty v Česku potřebuje zásah regulátora“. Více o česko-unijním mobilním datovém Kocourkově a nadějích regulátora na změnu postoje EK na Lupě. [CZ] 

Legislativa a právo #52 - 2021

-> Organizace Za bezpečný a svobodný internet a Iuridicum Remedium vyzvaly vedení ministerstva kultury k přepracování novely autorského zákona, která implementuje změny v oblasti autorských práv, jež zavádí evropská směrnice s cílem zajistit „rovné podmínky“ mezi tvůrci a dominantními internetovými platformami. Problémem je, že novela zavádí povinnosti týkající se mnohem menších subjektů, než jsou Google či Facebook – zejména požadavek na „zamezení budoucímu nahrávání děl chráněných autorským zákonem“ – to je ale pro lokální subjekty technologicky značně náročný úkol (pro který nakonec možná budou muset použít nástroje digitálních obrů, před nimiž ovšem novela měla trh ochránit) nehledě na to, že podobné nástroje mohou výrazně omezit svobodu slova a tvorby (například blokováním šíření parodií, memů či jiných odvozených děl). Polsko kvůli směrnici podalo žalobu k soudnímu dvoru EU, je tedy možné, že článek 17 bude ještě přepracován. [CZ] [W] 

-> Soudní spory o fungování – zejména možnost volby alternativních platebních metod pro předplatné služeb v Apple App Store – připomínají děravý člun – vždy, když se Applu podaří na některém místě díru zalepit, objeví se jiná. Tentokrát má podobu rozhodnutí nizozemského antimonopolního úřadu ACM, podle nějž musí firma umožnit volbu alternativních platebních metod, nebo zaplatit pokutu v přepočtu až 1,2 miliardy Kč. [W] 

-> Rekordní pokuty za neodstraňování zakázaného obsahu ve výši 2,2 a 0,57 miliardy Kč vyměřil společnostem Google a Meta ruský soud. Zakázaný obsah zahrnuje jak ten spojovaný s kritiky ruského režimu, jako jsou A. Navalnyj či propagace demonstrací a „vměšování do voleb“, tak také například propagaci drog či návody pro sebevrahy. [W] 

-> ČTÚMPO a ÚOOÚ se ve společném stanovisku vyjádřily podrobněji k tzv. zákazu telemarketingu, který by měl platit od července 2022 a nově zavádí požadavek na opt-in namísto dosavadního opt-out. Ten by se neměl vztahovat například na bývalé zákazníky, ale také na reklamu na sociálních sítích (pozn. red.: ostatně jejich použitím obvykle osoba souhlasí, že se stala prodávaným produktem) nebo oslovení za účelem výzkumu trhu (pozn. red.: s těmi se tedy roztrhne pytel). ÚOOÚ zároveň vydal FAQ ohledně tzv. cookies lišt.  [CZ] 

 Legislativa a právo #51 - 2021

-> Dolnosaské zemské ministerstvo vnitra prosazuje v rámci spolkových předpisů zákaz aplikace Telegram či přinejmenším její odstranění z App Store a Google Play Store – důvodem je, že na ní podle úřadu existuje „subkultura vyznavačů spikleneckých teorií“ a že jsou jejím prostřednictvím organizovány protesty „provázené i násilím“. Telegram totiž doposud odmítal, na rozdíl například od Facebooku, reagovat na cenzorské požadavky německé výkonné moci. [W] 

Legislativa a právo #50 - 2021

-> Zástupci členských států EU se dohodli s EP o prodloužení pravidel pro bezplatný roaming do roku 2032, původní dohoda byla z roku 2017 a měla vypršet v polovině příštího roku. Zároveň bude omezena cena, kterou si mezi sebou operátoři účtují za datový roaming – ze dvou eur za GB v roce 2022 by měla postupně klesnout na polovinu v roce 2027. [W] 

-> Pokutu ve výši „úctyhodných“ 1,13 miliardy dolarů udělil společnosti Amazon italský antimonopolní úřad za zneužití dominantního postavení kvůli tomu, jakým způsobem společnost provozovala své elektronické tržiště a jak působila v oblasti logistiky (v podstatě jde o službu Amazon prime – tedy využívání své logistické sítě v rámci přednostních programů). Společnost Amazon pochopitelně s pokutou nesouhlasí a podala odvolání. [W] 

-> Soudní spor mezi Applem a společností Epic Games (jehož výsledek se ale týká v podstatě všech, kdo prodávají svůj obsah přes App Store) pokračuje jako na houpačce – aktuálně americký odvolací soud pozastavil nadřízení nižší instance, podle nějž musel  Apple umožnit dávání odkazů na alternativní platební systémy přímo do aplikací. [W] 

-> EK navrhla „soubor opatření pro zlepšení podmínek práce pro digitální platformy“ – cílem údajně je, aby ti, kdo pracují pro digitální platformy včetně těch algoritmicky řízených (a to i jako OSVČ), získali právní postavení zaměstnanců. Podrobnosti popisuje například Živé.sk. [W] 

-> Na dvě stovky médií v USA se přidaly k hromadné žalobě na dvojici digitálních technologických obrů – Google a Facebook, viní je z monopolizace (či duopolizace) trhu s digitální reklamou a praktik nekalé konkurence. [W] 

Legislativa a právo #49 - 2021

-> Ve Velké Británii vešel v platnost zákon o silných heslech v el. zařízeních, který požaduje, aby každé zařízení mělo silné a unikátní heslo, porušení je pokutováno až deseti miliony liber nebo čtyřmi procenty ročního obratu (to je taková ustálená, oblíbená sazba). [W] 

-> Slovenské ministerstvo spravedlnosti chystá novelu trestního zákona, která by měla zahrnovat i paragraf trestného činu šíření nepravdivých informací s trestní sazbou až deset let. Pozn. red. Jde sice jen o návrh pro meziresortní připomínkové řízení, nicméně považujeme za alarmující, že resort spravedlnosti demokratického evropského státu dokáže vytvořit paragraf, který jako by vypadl z pera zákonodárce totalitního režimu. Spoléhat se na to, že široká, vágní a neurčitá formulace bude obtížně postižitelná, nám přijde krátkozraké. Nemluvě o tom, že zejména poslední rok a půl ukázal, že rozdíl mezi „nebezpečnými fake news“ a realitou je často tři až šest měsíců. [SK] 

-> Stížnost na Microsoft podaly u EK desítky firem v čele s Nextcloud v souvislosti s integrací OneDrive do Windows (je používána analogie s IE před dvaceti lety), pro jiné (Slack) je trnem v oku integrace Teams do Office 365. [W] 

-> Pokutu více než milion eur dostal slovenský resort práce, sociálních věcí a rodiny od ÚVO za nafouknutí zakázky „elektronického transakčního systému“ – ta byla vypsána jako malá (za 65 tisíc eur), nakonec ale byla rozšířena na víc než 20 milionů eur, které byly vyplaceny mezi červnem 2019 a květnem 2021. [SK]

Legislativa a právo #48 - 2021

-> Seznam celkem třinácti velkých technologických firem, které musí do konce roku zřídit v Rusku své zastoupení, chtějí-li na tamním trhu dále fungovat, zveřejnil Roskomnadzor. Jde pochopitelně o Google, Facebook či Twitter, ale také TikTok, Telegram a další. [W] 

-> Společnost Apple podala žalobu na izraelskou firmu NSO Group kvůli „napadení“ telefonů spywarem Pegasus. Cílem Applu je dosáhnout zákazu využívání všech svých technologií touto společností, podobnou žalobu již podal dříve Facebook. [W] 

-> Slovenská prezidentka podepsala zákon o elektronických komunikacích, z nějž NR SR vypustila spornou část paragrafu 117, kvůli níž jí byla novela prezidentskou kanceláří vrácena. [SK] 

-> Také v Česku jsou postupně utahovány šrouby svobodného přístupu k internetu, jak upozornil na Twitteru Jaromír Novák. Od ledna vejde v platnost novela zákona o léčivech, která zavádí povinnost, aby poskytovatelé internetu na svých DNS serverech blokovali internetové stránky s „nelegální nabídkou léčivých přípravků“ podle seznamu sestavovaného SÚKLPozn. red.: Děje se přesně to, před čím varovali kritici při novele zákona o hazardu – internet je postupně cenzurován salámovou metodou jednotlivými nesouvisejícími novelami. Nebude to trvat dlouho a v Česku (podobně jako již dříve v Číně či dnes v Rusku) bude mít smysl přistupovat na něj jen přes VPN (či přinejmenším s alternativním nastavením DNS). Kompletní seznam nelegálních léčiv, resp. míst, kde je lze sehnat, přímo z pera SÚKL ale možná někteří ocení... 

Legislativa a právo #47 - 2021

-> Evropský parlament se shodl na pravidlech postupu vůči tzv. digitálním obrům – ty chce definovat jako firmy s tržní kapitalizací víc než 80 miliard eur, poskytující alespoň jednu digitální službu (půjde tedy o GoogleAmazonAppleFacebookAlibaba či Booking.com). Chystaná pravidla by se měla týkat oblasti ochrany hospodářské soutěže a řady dalších – vše ještě záleží na dalším vyjednávání mezi EP a členskými zeměmi EU. [W] 

 

-> Slovenská prezidentka vetovala zákon o elektronických komunikacích, který parlament schválil počátkem listopadu, a to z důvodu „rozporu s Ústavou SR a dohodou o ochraně lidských práv a základních svobod“ – konkrétně jde o zásahy do soukromého života a práva na ochranu před neoprávněným sběrem, zveřejňováním či jiným zneužíváním osobních údajů, zejména šlo o ustanovení, které si do zákona prosadil Úrad veřejného zdravotníctva, jež by operátorům zadával sběr lokalizačních údajů i bez souhlasu zákazníka a poskytování osobních údajů ÚVZ. [SK] 

 

-> Slovenská vicepremiérka šéfka resortu MIRRI Remišová vyzvala společně se státním tajemníkem Hargašem společnosti Facebook a Google, aby „posílily kapacity v boji proti hoaxům a zabezpečily odfiltrování škodlivého obsahu ze svých platforem“, a to údajně v zájmu „svobody, lidské důstojnosti a bezpečnosti“, respektive snahy Evropské komise o regulaci digitálních služeb s cílem „zabránit šíření nenávisti a ochránit hodnoty demokracie a svobody“. Pozn. red.: Jak souvisí cenzura se svobodou, demokracií či lidskou důstojností, nám stále uniká. [SK]