Index Index "Ministerstvo kultury ČR"

Ministerstvo kultury ČR

Legislativa, právo a regulace #29 - 2023

-> Dvě procenta svých tržeb z Česka budou streamovací služby, které zde nabízejí své předplatné od roku 2025, muset na základě připravovaného zákona z pera ministerstva kultury odvádět do fondu audiovizuální tvorby. Další 1,5 % tržeb pak budou služby muset investovat do lokálního obsahu (včetně dabingu) cestou přímých investic. [CZ]
-> Amazon se chce bránit zařazení mezi „velmi velké on-line platformy“ – firma proto podala odvolání k tribunálu EU s cílem napadnout příslušné rozhodnutí EK. [EU]
-> V USA probíhají úvahy o tom, že by Čínské subjekty neměly mít přístup do cloudů jako je AWS, respektive by jeho zřízení podléhalo povoleníma či vyjímkám (podobně jako to funguje v případě Čínských cloudů). [W]

Kontrakty a implementace 9-2020

-> MPSV by údajně „v příštích týdnech“ mělo rozhodnout o tom, jak bude zajištěn provoz systémů výplaty nepojistných dávek po 1.1. 2021, kdy vyprší současné smlouvy. Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že ministryně následně požádala ve věci o svolání bezpečnostní rady státu, nelze vyloučit že se resort pokusí problém „řešit“ coby kritický systém. CZ

-> Ministerstvo kultury oznámilo zrušení plánu na vytvoření portálu kulturního dědictví Czechiana proto, že se jedná o „megalomanský a nadbytečný projekt“. Plánovaná cena byla 450 milionů Kč, z toho 160 ze státního rozpočtu a zbytek z dotačních titulů EU. K zastavení došlo krátce před podpisem smlouvy s vítězem VŘ, který měl vše realizovat a spustit ještě letos na podzim. CZ

-> Český ministr obchodu a průmyslu podepsal se svým bavorským protějškem deklaraci o vytvoření 5G koridoru která by měla mimo jiné vést k pokrytí všech dopravních cest (silničních i železničních) mezi Prahou a Mnichovem 5G signálem. Zajímavé je, že podle Lupa.cz operátoři nebyli o deklaraci doposud informováni. CZ

-> Huawei oznámila, že zemí, kde postaví svou první evropskou továrnu bude Francie. V první fázi by mělo jít o investici přes 5 miliard Kč a vytvoření 500 pracovních míst. W

-> Jednotlivé resorty začínají kolem IT zakázek našlapovat doslova po špičkách. Další ze smluv, které projednávala vláda, byl kontrakt MS se společností DNS, tkající se správy produktů Microsoftu po vypršení stávajících licencí. Kontrakt vzešlý z „minitendru“ se třemi účastníky a s platností do listopadu 2022 má mít hodnotu 220 milionů Kč. CZ

-> Dalších 150 tisíc eur pro projekty určené slovenské internetové komunitě uvolnila komise pro správu domény .sk z poplatků inkasovaných SK-Nic. Tentokrát by měly být podporovány střední a větší projekty v rozmezí deset až třicet tisíc eur. SK

Navzdory všem varováním ze strany především západních vlád se čínské společnosti Huawei v ČR daří. V poslední době se jí podařilo získat zakázky v hodnotě řádově milionů korun. Například prostřednictvím partnera Inowit vyhrála výběrové řízení na dodávku síťových páteřních přepínačů pro ministerstvo kultury za 892 tisíc s DPH. Další zakázkou se stejnými účastníky je dodávka síťových přepínačů s PoE za 2,4 milionu korun s DPH. Portál Lupa.cz zmiňuje v souhrnném článku i úspěšné tendry pro vnitro či Českou televizi. (zdroj)

Petr Kukal, člověk vtipně tweetující jménem resortu kultury, hledá novou práci. S novým obsazením ministerstva přišel o práci, byť za ni v roce 2016 získal Křišťálovou Lupu v kategorii Obsahová inspirace.