Index Index "Context"

Context

Segmentu velkoformátových displejů (LFD) v západní Evropě se podle údajů společnosti Context dařilo. Data za blíže nespecifikovaný začátek čtvrtého kvartálu (jeho první polovinu?) hovoří o 11procentním meziročním růstu hlavně díky zvýšené poptávce po 4K modelech. Prodeje některých prémiových displejů ovšem poklesly.

Analytici z firmy Context zmapovali stav evropského trhu IT, který ve třetím čtvrtletí rostl v meziročním srovnání o 7,1 procenta. Růst kolem pěti procent byl zaznamenán i v letošním prvním pololetí. Dvouciferným tempem rostlo celkem šest zemí, mimo jiné i Česká republika.

Společnost Context zmapovala stav trhu PC v západní Evropě za měsíce červenec a srpen 2018, kdy došlo k nárůstu počtu prodaných kusů o tři procenta a zároveň pětiprocentnímu navýšení hodnoty. Největší, sedmiprocentní růst zaznamenal segment podnikových zařízení.

Trh s PC v západní Evropě v červenci rostl o 4 procenta, a to díky podnikovým zařízením, které rostly o 10 procent. Naopak spotřebitelský segment o 3 procenta klesal. Pokud jde o podniková PC, nejvíce se jim dařilo ve Velké Británii (+23 %) a Belgii (+22,8 %). Uvádí to analytická firma Context.

Dalo se to čekat, ale teď je to oficiální, alespoň dle nejnovější studie společnosti Context. Ta uvádí, že v Evropě roste míra nasazení počítačů s úložišti typu SSD, kterých je aktuálně více než polovina (53 %). Údaj platí ke 2. čtvrtletí 2018, přičemž o rok dříve bylo toto číslo o 12 procentních bodů nižší.

Prodeje 3D tiskáren za první čtvrtletí 2018 sice rostly, a to konkrétně o 14 procent, ale pouze v podnikovém segmentu. Osobní tiskárny naopak o 3 procenta klesaly (a to vůbec poprvé v historii). Píše o tom analytická firma Context.

Trh síťových úložišť (NAS) v západní Evropě rostl za první čtvrtletí v meziročním srovnání co do hodnoty o 15,3 procenta. Zatímco však stolní modely rostly o 37,7 procenta, ty rackové (a ostatní) zaznamenaly pokles o 5,1 %. V Česku segment rostl o necelých 10 procent, píše ve své zprávě analytická firma Context.

Segment spotřebitelských monitorů v západní Evropě loni rostl na hodnotě meziročně o 14 %, počet prodaných kusů pak stoupal o 5 %. Nejvíce rostly high-endové a herní modely. Druhé zmiňované povyskočily dokonce o 83 %. Píše o tom analytická firma Context.

Západoevropský trh PC poklesl ve čtvrtém kvartálu loňského roku v meziročním srovnání o 9,1 procenta, píše společnost Context. Na druhou stranu izolujeme-li herní sestavy, ultratenké notebooky a chromebooky, pak zde vidíme nárůst. Rekordní je právě u posledního zmíněného segmentu – 66 %.

Analytická firma Context zveřejnila výsledky trhu tiskových zařízení v regionu EMEA za druhé čtvrtletí, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 6 procent. Zajímavý je ale pohled na jednotlivé země, u nichž byly patrné značné rozdíly – například v Řecku došlo k nárůstu o 59 %, naopak ve Švýcarsku k poklesu o 15 a v Nizozemí dokonce o 19 %.