Index Index "EuroAI Fellow"

EuroAI Fellow

Certifikace a ocenění #34 - 2022 

-> Nejvyšší evropské ocenění v oblasti umělé inteligence – EuroAI Fellow – získal profesor Roman Barták z katedry teoretické informatiky MFF UK. Od roku 1999 byly v Evropě takto oceněny asi dvě stovky vědců. [CZ] [W]