Index Index "RingCube"

RingCube

Producenta technologií pro personalizaci virtuálních desktopů firmu RingCube převzala společnost Citrix. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.