AIops: čeho by se al-Chorezmí nenadál

Toho by se jistě Abú Abd Alláh Muhamad Ibn Músá zvaný al-Chorezmí nenadál, když coby perský matematik pocházející z města Chórezm (dnes Uzbecká Chiva) psal během devátého století svá díla o matematice, že jeho jméno bude o 1 200 let později skloňováno nejen v souvislosti s tvorbou programů, ale také s digitálním byznysem, novými obchodními modely a nejnověji i s efektivnějším řízením vlastního IT. (Pozn.:  Chorezmího knihy díky pozdějším latinským překladům seznámily evropskou vědu s indickou poziční soustavou provádění matematických výpočtů a v neposlední řadě s nulou. Přes latinu se nám do dnešních dob dochovalo al-Chorezmího jméno, jež bylo ve středověku použito jako základ pro označení algoritmu.)

Fenomén či princip AIops (Algorithmic IT Operations – tedy algoritmického řízení IT provozu) představuje vlastně cosi jako zpětnou projekci digitální transformace byznysu do IT. Vedoucí výzkumu Gartneru Pankaj Prasad jej popisuje takto:

„Technologické platformy AIOps sestávají z několika vrstev odpovědných za sběr a ukládání dat, analytických systémů a nástrojů pro vizualizaci. Umožňují integraci s dalšími aplikacemi prostřednictvím API rozhraní, a dovolují tak zpracování dat nezávisle na dodavatelích. Díky tomu, že mohou pracovat prakticky s libovolnými daty (z kteréhokoliv nástroje), mohou být AIOps hladce napojeny na nástroje pro řízení IT provozu (ITOM).“

AIOps se mohou na první pohled zdát jen jako další typ analytického nástroje – a svým způsobem jím i jsou. Je to vlastně využití dosavadních znalostí a zkušeností posbíraných v oblastech práce s velkými daty, strojovou analytikou a obecně diagnostice a podpoře – a jejich přetvoření pro potřeby řízení IT provozu, jako jsou následné zpracování dat (logů) sbíraných z monitorovacích nástrojů, obousměrná interakce s nástroji ITSM (řízení IT služeb) nebo automatizace s preskriptivními funkcemi. Jejich původ lze podle Prasada vysledovat v nástrojích pro provozní IT analytiku (ITOA) která se objevila společně s příchodem technologií pro zpracování velkých dat (u nichž není jedinou odlišností velikosti – Volume, ale často i další dvě V: dynamika jejich tvorby či sběru a rozličnost povahy – Velocity a Variety – pozn. red.).

S tím, jak se mění analytika od prosté podpory rozhodování směrem k přímému řízení obchodních procesů (včetně automatického výběru a spuštění dalšího kroku), je třeba tyto změny promítat zpětně i do řízení procesů v oblasti infrastruktury a provozu (I&O) IT. „Analytické platformy už nelze chápat jako laboratorní prostředí. Konzistentní výkonnost datových a analytických platforem je pro stále více podniků klíčová – a pouze technologie AIOps umožňují plné monitorování moderních datových a analytických platforem,“ vysvětluje Pankaj Prasad.

Tématům analytiky, využívání informací jako podnikových aktiv a příkladů digitální transformace bude věnován Digital Implementation Briefing příští týden v Praze.

 

 

 

19

Další komentáře

Jak se mění role EA (podnikových architektů)

Role podnikových architektů se v posledních letech proměnila (či posunula) – dobře to ilustrovala anketa, kterou INSIDE pomáhal realizovat v rámci Gartner brífinku pro české a slovenské podnikové architekty a CIO, který proběhl minulý týden. Tradiční pojetí EA řeší otázky související se strukturou a fungováním podniku – zejména rolí a procesů souvisejících s tvorbou a zpracováním dat, primárními doménami podnikových architektů tak tradičně byly efektivita, úspornost, agilita a kontinuita komplexních operací. Dynamičtější konkurenční prostředí a nové tlaky (pandemii...

Čeští manažeři jsou s prací na dálku spokojeni méně než ti zahraniční

Že současné změny způsobu, kterým řada z nás pracuje, budou trvalé, naznačují průzkumy mezi zaměstnavateli (ať už jde o lídry HR či vedení byznysu) už od konce jara minulého roku. Během jarních vln pandemie a lockdownů nepracovalo na dálku jen asi 26 % ze 2 500 Gartnerem dotázaných zaměstnanců (plných 46 % pak pracovalo na dálku pět dnů v týdnu). Studie Gartneru publikovaná v červenci na základě průzkumů mezi více než pěti tisíci respondentů (421 HR lídrů,...