Kdo zůstane na home office?

Tři čtvrtiny firem nejspíš ponechají přinejmenším menší část zaměstnanců v režimu práce na dálku (resp. z domova) i po odeznění současných karanténních opatření. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnil Gartner v minulém týdnu mezi 317 CFO a vedoucími pracovníky v oblasti financí. Podíl firem, kde by v režimu práce na dálku zůstalo padesát či víc procent zaměstnanců, je sice malý (6 %), nicméně těch, které by ve vzdáleném módu ponechaly 10–20 % zaměstnanců, je dohromady 42 % (viz trh v číslech).

Jistě jde o čísla globální, nikoliv lokální, opět ale ilustrují, nakolik současná situace může, přinejmenším zčásti, nevratně změnit řadu oblastí byznysu, jichž se dotýká. Ve firmách, které dobře zvládly či zvládnou řízení vzdálených týmů a udrží produktivitu zaměstnanců v domácím prostředí (což pochopitelně předpokládá i vhodné zázemí na straně zaměstnance – například oddělenou domácí pracovní místnost či zónu), dává smysl hledat úspory právě v této oblasti (redukce kancelářských prostor, přechod z klasického zaměstnání na model kontraktorský apod.), spíše než přemýšlet, které ze zaměstnanců propustit (ostatně v předchozím rychlém průzkumu Gartneru mezi CFO se ukázalo, že čtyři z pěti plánují za současné situace navýšit objem práce od kontraktorů).

Jak jsme již zmínili v předchozích komentářích Observeru, jde o trend, který bylo možné vysledovat již v minulém roce (věnovaná mu byla například tato studie Gartneru „Maverick“), a současná situace jej pouze urychlila – zejména tím, že řadu podniků donutila práci na dálku naplno „zprovoznit“ a začít se učit, jak zaměstnance v tomto režimu správně řídit a motivovat (a to i v případě větších týmů či pozic, u nichž to bylo dříve takřka nemyslitelné). Firmy se pochopitelně musejí vyrovnat s řadou souvisejících problémů – například odlišnostmi v řízení informační bezpečnosti (na toto téma se uskuteční 23. 4. on-line seminář Gartneru pro uživatele z ČR a SR).

 

Další komentáře

Analytické okamžiky

Analytický okamžik je poměrně nový pojem – jestliže jste se setkali s podobným pojmem byznys okamžik (business moment), budete asi tušit, co znamená. Byznys okamžik je klíčovým momentem, v němž se spouští řetězec událostí vedoucí typicky k realizaci jedné či více obchodních transakcí. Například rozbití okna při živelní události je takovým okamžikem – jde o počátek pojistné události, která musí projít procesy hlášení, schválení a pojistného plnění na straně pojišťovny a zároveň procesem opravy škody na straně...

Kontejnery mají zlaté dno

Kontejnery mají zlaté dno – či přesněji letos a v následujících čtyřech letech ho podle odhadu analytiků Gartneru budou mít – během pěti let (2019-2024) se objem světového trhu nástrojů pro správu kontejnerů přiblíží hranici jedné miliardy dolarů (či přesněji 944 milionů), což představuje bezmála pětinásobný nárůst oproti 216 milionům dolarů v roce minulém. V globálních číslech IT financí se pochopitelně (prozatím) jedná o drobnou položku – nicméně roční míru růstu (CAGR) 39 % v severní Americe a...