BaaS, tedy bankovnictví jako služba

BaaS, tedy bankovnictví jako služba, se během dvou let stane mainstreamovým fenoménem, uvádějí analytici Gartneru v nejnovější studii hype křivky pro digitální transformaci bankovnictví (Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2022). Analytici zároveň očekávají, že 30 % bank s aktivy přesahujícími miliardu dolarů spustí do konce roku 2024 BaaS iniciativy, nicméně polovina z nich nesplní cíle a očekávání růstu obratu.  

Senior analytik a ředitel výzkumu Gartner Jeff Casey k tomu uvádí: „Jde o banky s ambicemi diverzifikovat a vytvářet nové zdroje příjmů, případně navázat na výdaje, které tak jako tak musely učinit v souvislosti s regulacemi a legislativou, jako je PSD2, a proměnit je v investice generující dodatečný příjem.” 

BaaS je jednou ze čtyř technologií, které mají podle analytiků vysoký potenciál napomoci transformaci bankovního sektoru a pravděpodobně se během několika let posunou do fáze dospělosti. Dalšími třemi jsou chatboty, veřejný cloud pro bankovnictví a appky pro platby prostřednictvím instant messagingu (chatovacích platforem a služeb sociálních sítí). Gartner proto doporučuje CIO a IT lídrům v bankovní sféře, aby zvážili, jak tyto (a další) klíčové inovace (re)formují jejich odvětví, a přizpůsobili tomu své investiční priority a strategie.  

BaaS se v současné době nachází na vrcholu hype křivky (viz obrázek), jde o technologii zvažovanou jak bankami, tak nebankovními hráči s ambicemi vytvořit nové přímé či zprostředkované obchodní modely. „Jde o technologické inovace, jež jsou hnací silou aktivit bankovních i nebankovních hráčů, mohou ovlivnit poptávku zákazníků po produktech a službách a celosvětově též ovlivňují další kroky regulátorů,“ vysvětluje Casey. 

BaaS 

BaaS může být samostatný nebo rozsáhlejší soubor funkcí finančních služeb, vystavěných statutárními bankami nebo regulovanými subjekty k provozování nových obchodních modelů zaváděných jinými účastníky bankovního trhu – fintech, neobankami, tradičními bankami a dalšími třetími stranami. 

Účastníci trhu jsou stále více přitahováni k modelům spolupráce, jež umožní lepší zákaznické zkušenosti, jako jsou bohatší funkce, širší soubor produktů a inovativní zákaznické zážitky. Nebankovní účastníci těží z rychlého vstupu na bankovní trh tím, že využívají licenci regulovaného subjektu namísto usilování o vlastní statut. 

 

Chatboty 

Chatboty představují v současné době jeden z hlavních způsobů využití umělé inteligence (AI) v bankách a ovlivní všechny oblasti komunikace mezi stroji a lidmi. Ačkoli se většinou uplatňují v oblasti zákaznických služeb, řízení IT služeb nebo lidských zdrojů, využití chatbotů je neuvěřitelně rozmanité. Změna z „uživatel se učí rozhraní“ na „chatbot se učí, co uživatel chce“ má důsledky pro onboarding, školení, produktivitu a efektivitu uvnitř pracoviště. 

Sofistikovanost trhu s podnikovými konverzačními AI platformami vedla k vylepšení nástrojů pro banky, jež umožňují vytvářet a udržovat chatboty bez zapojení IT přímo byznysem – tvorba chatbotů tak může probíhat rychleji. 

 

Veřejný cloud pro bankovní sféru 

Zavedení veřejného cloudu je pro bankovnictví významným transformačním momentem, protože banky mohou přesunem pracovních zátěží do cloudu dosáhnout vyšší úrovně efektivity a agility. Veřejný cloud pro bankovní sféru nabízí specifický bankovní software v rámci ekosystému klasického veřejného cloudu, a to integrací těchto aplikací v různém stupni, od cloudových až po plně nativní. 

Banky dosahují agility rychlým škálováním, umožňujícím přizpůsobit se změnám v poptávce, mohou také snadněji plnit nové či přechodné zákonné požadavky a předpisy. Centralizací a optimalizací se uvolňují zdroje pro vývoj digitálních aktiv, snižují se fixní náklady tím, že se omezí předimenzovaná infrastruktura, a optimalizují se nákladové struktury. Je to též příležitost centralizovat aplikace a platformy, které usnadňují vývoj a testování a zabraňují překrývání nebo duplicitám. 

 

Placení prostřednictvím IM (instant messaging – chatovacích) platforem 

Platební appky fungující v rámci IM (chatovacích) využívají již existujících platforem či funkcí sociálních sítí. Ty jsou rozhraním pro registraci platebních účtů i k iniciování a sledování transakčních aktivit. Modernizace platební infrastruktury a s ní související schopnost používat funkce otevřeného bankovnictví a platebních API nabízejí chatovacím platformám nové možnosti pro poskytování platebních služeb.  

Široká adopce aplikací pro zasílání sociálních zpráv změnila již v minulé dekádě nákupní i platební chování zákazníků, zejména v Asii. Kakao Pay, LINE Pay, WeChat Pay a WhatsApp Pay ukazují, jak aplikace pro zasílání sociálních zpráv poskytují kontextová data i rozhraní pro komunikaci se zákazníky. 

 

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více v publikaci  „Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2022. Všem je pak dostupná bezplatná elektronická brožura o hlavních prioritách pro bankovní a investiční CIO v roce 2022: 2022 CIO Agenda: A Banking and Investment Perspective 

Téma digitalizace bankovnictví či nejnovější data o investičních prioritách CIO budou jednou z náplní podzimního Gartner IT Symposia, které se uskuteční 7.–10. listopadu 2022 v Barceloně. 

 

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a...