Speciál

Speciál

Speciál Gartner #40-2019

Tipy na zajímavé studie, reporty, komentáře a webináře Gartneru, z nichž některé jsou dostupné bezplatně (v případě studií/reportu je pouze třeba si vytvořit bezplatný účet na Gartner.com). Webináře můžete zhlédnout v ohlášeném termínu živě nebo kdykoliv později „on-demand“. Odkazované materiály jsou v angličtině.

Webinář: Jak naplno rozjet agilní metody a DevOps pro digitální transformaci (Kdy: 8. října 2019, 16.00h, Analytik: Ed Holub). DevOps mohou zásadně pomoci vylepšit vývoj aplikací a v konečném důsledku pomoci při zlepšování zákaznického zážitku (potažmo i výsledků byznysu) – řada podniků ale narazí při jejich zavádění na potíže související s hledáním optimální rovnováhy mezi rychlostí (flexibilitou) a rizikem. Více o tom, jak úspěšně nejen nastartovat, ale i naplno rozjet DevOps ve vaší organizace, se dozvíte ve webináři: Scale Agile and DevOps for Digital Transformation

Webinář: Sestavte plán zlepšování zabezpečení koncových bodů ( Kdy: 9. října 2019, 16.00h, Analytik: Peter Firstbrook). S tím, jak postupně mizí tradiční ochranný perimetr (díky mobilním zařízením, cloudu…), se koncové body stávají poslední obrannou linií proti kybernetickým hrozbám – a to jak běžným, tak sofistikovaným a cíleným útokům. Ve webináři se dozvíte, jak se mění hrozby, jak vyhodnotit současnou úroveň ochrany vašich koncových bodů a jak určit další vhodné kroky při jejich ochraně – zejména přechod od prosté ochrany k ochraně, detekci a reakci.:  Roadmap for Improving Endpoint Security

Komentář: Jakým výzvám a problémům v oblasti řízení budou CIO nejčastěji čelit v roce 2020? S tím, jak se mění význam digitálních iniciativ a obchodní modelů, bude se měnit i pozice a role CIO a problémy, které musí řešit zejména na nejvyšší úrovni – coby spoluautoři podnikové strategie. Co to bude v praxi znamenat se pokusí nastínit šest analytiků v komentáři: Analysts Answer: What Leadership Challenges Will CIOs Face in 2020?

Studie (placený přístup): Přehled studií a témata která by vás měla zajímat v souvislosti se SAP S/4HANA. Jádro týmu, který se v Gartneru věnuje tématice SAP S/4HANA, sestavilo přehled studií a témat, jež CIO nejčastěji řeší v souvislosti s tímto produktem/službou. Jde o ideální startovní rozcestník, v němž naleznete odkazy na desítky relevantních témat a studií (magické kvadranty, průvodce trhem i studie věnované specificky S/4HANA a jeho ekosystému dodavatelů a partnerů či otázkám jak správně postavit business case: SAP S/4HANA Research roundup

 

Speciál Gartner #39/2019: Pravidelné tipy na zajímavé studie, reporty, komentáře a webináře Gartneru, z nichž některé jsou dostupné bezplatně (v případě studií/reportu je pouze třeba si vytvořit bezplatný účet na Gartner.com). Webináře můžete zhlédnout v ohlášeném termínu živě nebo kdykoliv později „on-demand“. Odkazované materiály jsou v angličtině.

Webinář: Scénář pro cloud – strategie a taktiky úspěšných (1. října 2019, 16:00 CEST

Analytik: James Michael Anderson). Tlak na optimalizaci a snižování nákladů v IT je už takřka věčným tématem pro CIO (nezmění to ani prostředky uvolňované v současné době na transformaci a digitální inovace). Mezi způsoby, jak se s ním nejlépe vyrovnat patří vytvoření obrazu IT coby efektivních správců svěřených financí schopných poskytovat kvalitní služby a také vytvoření stabilní spolupráce a partnerství na optimalizaci nákladů s byznysem. Jak na to se dozvíte ve webináři:  How to Create and Communicate an IT Cost Optimization Roadmap

Webinář: Strategie středně velkých podniků při řízení a rozvoji talentů (1. října 2019, 17:00 CEST, Analytik: Joe Mariano). Řízení a rozvoj interních talentů by měla být součást digitálních strategie všech středně velkých podniků, které musí často čelit nejcitelnějšímu nedostatku pracovních sil a jejich rostoucí cen. Podstatou je plánování, oslovování, rozvoj, odměňování, interakce a udržení kvalitních zaměstnanců (talentů). Jak takový program ve spolupráci IT a HR nejlépe připravit a spustit se dozvíte v online webináři: Midsize Enterprise Approaches to Talent Management

E-kniha: The Real Business of Blockchain. V polovině října vyjde u Hardward Business Review Press Kniha Davida Furlongera a Davida Uzureau zaměřená na budoucí obchodní modely a příležitosti související s blockchainem. Již nyní si ale na portále Gartneru můžete bezplatně (po vyplnění formuláře) stáhnout její první kapitolu: The Real Business of Blockchain.

Studie (placený přístup): Průvodce trhem produktů a služeb pro sledování bezpečnostních hrozeb (security threat intelligence). Během příštích tří let stoupne podíl podniků, které používají komerční řešení typu TI (threat intelligence) na 20 % - to je více než dvojnásobek současného stavu. Chcete-li být v oblasti sledování bezpečnostních hrozeb na špici, měli byste se o tato řešení a služby zajímat a znát jejich trh: Market Guide for Security Threat Intelligence Products and Services

Webinář: Demonstrujte hodnotu svého IT pomocí vybraných klíčových metrik (24. Září 2019, 17.00, Analytik: Rob Rizzo). Jednou z hlavních odpovědností ležících na bedrech CIO je demonstrovat přínosy a hodnotu IT oddělní kolegům v nejvyšším vedení i celému podniku. Ve světě který se díky digitalizaci rychle mění je to důležitější než kdykoliv předtím. Tajemství úspěchu ale není v používání bezpočtu taktických metrik a benchmark, ale ve vyprávění “hodnotových příběhů” – jak na to a jaké metriky má smysl použít se dozvíte v online webináři. Tell An IT Value Story With These Key Metrics

Komentář: S jakými technologiemi by měli CIO experimentovat v roce 2020? Blockchain, rozšířená intelligence, internet věcí a strojové učení by měli být na seznamu technologií s nimiž IT oddělení přinejmenším vážně experimentuje. Proč a jak vysvětlí pětice analytiků (s nimiž se mimochodem můžete potkat na letošními Gartner IT Symposiu). A když už jsme u experimentování, můžete přidat i nějaké další digitální hračky z oblasti konverzačních technologií, hlasových rozhraní či VR. Analysts Answer: What Technology Should CIOs Experiment With in 2020?

Komentář: Při nasazování AI a ML podniky nejčastěji bojují s problémy týkajícími se znalostí a kvalifikace, kvality dat, governance, chápání use case, měření přínosu a hodnoty nebo třebas složitosti integrace. Více o tom jaké hlavní překážky většina respondentů v aktuálních průzkumech zmiňuje (a kdy se některé z nich podaří překonat) se dozvíte v komentáři na webu Smarter with Gartner: 3 Barriers to AI Adoption

Studie: Pro fungování naší společnosti je často stejně důležitá možnost a schopnost prostě zapomenout. Její význam dobře ilustruje jeden ze základních pilířů GDPR (právo na to být zapomenut). Řešení využívající prvky blockchainu by přitom mohla být paradoxně využita právě k tvorbě systémů, jež nabídnou skutečně spolehlivé a přesně programovatelné zapomínání, tzv. “dropchains” – v praxi bychom se prvních podle analytiků mohli dočkat do roku 2024. Více ve studii ze série „Maverick“ (placený přístup): The World Needs Dropchains — Ignorance and Forgetting as a Service

Tipy na webináře články a studie Gartner (v angličtině)

Webinář:  Budoucnost správy dat (Kdy: 16. Září 2019, 16.00 CEST, Analytik: Mark Beyer). Schopnost efektivně a inovativně pracovat s daty – a mít přehled o dalším vývoji příslušných technologií – patří v dnešním světě mezi neoddiskutovatelné konkurenční výhody. V online semináři se dozvíte kam se bude dál vyvíjet trh nástrojů a řešení pro správu dat, tedy jaké nové funkce a schopnosti nabídne a také jaké přípravné kroky či plány by váš podnik měl v souvislosti s tím sestavit a realizovat. The Future of Data Management

Webinář: Gartner Hype křivky pro rok 2019: 5 prioritních oblastí pro digitální inovace (Kdy: 18. Září 2019, 16.00 CEST, Analytik: Marcus Blosch). Ve světě překotně se vyvíjejících technologií bývá nejobtížnější určit, kdy a na co přesně soustředit svou pozornost a zdroje. Webinář shrnující klíčové postřehy z hype křivek Gartneru pro rok 2019 vám umožní lépe křivky chápat a pracovat s nimi, vypíchne klíčové technologie a současné způsoby jejich využití (a upozorní na ty, kterým již velkou pozornost věnovat nemusíte). Dozvíte se také jak si můžete sestavit vlastní hype křivku na míru - speciálně pro váš podnik .2019 Hyp e Cycles: 5 Priorities Shaping the Evolution of Innovation

Komentář: Jak mohou inovační laboratoře nakopnout digitální byznys. Amazon má svou Lab123, Google má X, Microsoft Research, IBM zas provozuje Garage a Facebook Reality Labs. Podle analytiků pomáhají inovační laboratoře ve čtyřech klíčových oblastech – více o tom ve kterých a jak si můžete přečíst v článku na portále Smarter with Gartner: How Innovation Labs Can Drive Digital Business

Komentář: Analytici odpovídají – Jak by IT lídři měli investovat do dat a analytiky. Správné investice do datově-analytické oblasti mohou vycházet z různých motivací a snah – počínaje datově řízenou strategií, přes jasnější cílení na obchodní výsledky, snahu investovat lépe do lidí, nebo investovat jinak než vyloženě technologicky. Co každá z těchto věcí v praxi znamená vám ve svých odpovědích řeknou čtyři analytici (které mimochodem můžete potkat na IT Symposiu). Analyst Answers: How IT Leaders Should Invest in Data and Analytics

Studie: Ignition Guide: jak zavést IT produktové řady (Ignition Guide to Launching an IT Product Line). Ignition guide je specifickým typem výzkumného dokumentu Gartneru, který vychází zejména z praktických zkušeností uživatelů a organizací s nimiž hovořili analytici. Je rozdělen na klíčové faze (plánování, výstavba a spuštění, monitoring a měření) a provádí celým procesem (v tomto případě zavádění produktového modelu do IT) krok za krokem, včetně případných předloh slajdů či tabulek apod. Máte-li klientský přístup k tomtu obsahu Gartner, doporučujeme jej prostudovat ať už coby inspiraci nebo konkrétní plán.  Ignition Guide to Launching an IT Product Line

Vybrali jsme pro vás několik tipů na zajímavé knihy, s nimiž můžete strávit příjemné chvíle na přelomu roku, nebo je nadělit někomu blízkému se zájmem o technologie a/nebo byznys.

-> Hooked: How to Build Habit-Forming Products od Nira Eyala zkoumá pozadí odvětví jako jsou hry a reklama a s využití poznatků z behaviorální psychologie hledá odpověď na otázku jak se vytvářejí produkty, které jako uživatelé jenoduše nechceme dát z ruky.

-> The Inevitable: Understanding 12 technological forces that will shape our future – jak by mohlo vypadat příštích 30 let našeho života podle Kevina Kellyho a 12 technologických imperativů, které považuje na nejdůležitější (v čele s virtuální realitou, AI a digitální ekonomikou, pochopitelně)?

-> Rise of the Machines: the lost story of cybernetics – na počátky příběhu kybernetiky, jež se začaly psát na přelomu 40. a 50. let (a vlastně i o něco dříve) a klíčové osobnosti jako byl Norbert Wiener jsme poněkud pozapomněli. S Thomasem Ridem se do této doby můžete vrátit (případně, máte-li jen trochu času, můžete tak učinit v několika dílech seriálu, který náš šéfredaktor před lety zpracovat pro Root.cz například zde, zde a zde.

-> Zajímá-li vás spíše literatura byznysového charatkeru, můžete zkusit například knihu The Open Organization od CEO Red Hat Jima Whitehursta, nebo Hit Refresh od CEO Microsoftu Satya Nadelly která se pohybuje na pomezí polemiky a autobiografie.

-> A konečně poslední tip je klasická sci-fi netradiční provenience – Trilogie Vzpomínek na Zemi Liou Cch’ -Sina podle mnohých obstojí vedle takových eposů jako je Nadace, Vesmírná Odyssea, Trilogie Rámy nebo Duna.

Zajímavou přednášku v rámci evropského VMworldu měl profesor astrofyziky z univerzity v Manchesteru Brian Cox, který spojil Fermiho paradox a umělou inteligenci.

Fermiho paradox je teze, vyjadřující viditelný rozpor mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemské civilizace a neexistencí viditelných důkazů o ní. Cox o této tezi hovořil z důvodu, že jestliže nějaká mimozemská civilizace opravdu existuje, pak může být vyspělejší než ta naše, a to i technologicky. Vždyť ve vesmíru dle odhadů existuje asi 20 miliard planet, na kterých by potenciálně mohl existovat život. A velká část vesmíru je v porovnání s naší sluneční soustavou výrazně starší, takže měla více času na vývoj (ať už věříme v evoluci či nikoliv, je jasné, že minimálně technologický vývoj potřebuje čas).

Dalším zásadním tvrzením je přirozená zvídavost lidstva, která nás žene k objevům v oblasti vesmíru a potažmo jeho kolonizaci, což však za současných podmínek není úplně možné, minimálně ne biologicky. Už jen proto, že lidský organismus by příliš času ve vesmíru nepřežil. Při současných rychlostech přepravy by se nejspíš nedožil ani konce cesty na Mars, což v dané škále uvažování není zas tak daleko. Kdybychom tedy vytvořili univerzální umělou inteligenci, která by kolonizaci vesmíru realizovala za nás, nemuseli bychom tuto část výzkumu nechávat na lidech.

Proč tedy něco takového doposud nenapadlo žádnou mimozemskou civilizaci, existuje-li? Může být, pokládá profesor Cox řečnickou otázku, že technologicky vyspělé civilizace existují příliš krátce na to, aby prozkoumaly a kolonizovaly galaxii? A může za to fakt, že se jim prostě nepodařilo vytvořit univerzální umělou inteligenci (je to zkrátka nerealizovatelné), nebo je tato umělá inteligence nakonec zničila? Nebo to je ještě jinak? Jistě, jde o čistě hypotetické otázky, na něž odpovědi pravděpodobně nikdy nezjistíme, ale rozhodně jde o zajímavý příspěvek k tématu, s nímž si lidstvo zatím neví rady. A tak trochu píchá do vosího hnízda.

Společnost VMware v úvodu konference VMworld 2018 v Barceloně oznámila akvizici firmy Heptio, která je globálním lídrem v otevřeném ekosystému Kubernetes.

Heptio v roce 2016 založili dva ze tří spoluzakladatelů Kubernetes, Joe Beda a Craig McLuckie. Cílem společnosti je už od počátku zpřístupnit jakémukoliv podniku agilitu a schopnosti dnešních internetových lídrů, a to díky využití distribuovaných systémů a open source nástrojů naplno. Heptio organizacím mimo jiné konkrétně nabízí školení, podporu a profesionální služby urychlující integraci Kubernetes a příbuzných technologií do struktury podnikového IT.

Po dokončení akvizice posílí řešení společnosti Heptio portfolio VMwaru a dále zrychlí implementaci Kubernetes v organizacích. V souvislosti s tím se hovoří o tzv. PKS neboli Pivotal Container Service, což je nejkomplexnější portfolio Kubernetes, jež VMware přináší ve spolupráci se společností Pivotal.

„Kubernetes se profiluje jako otevřený rámec pro multi-cloudovou infrastrukturu, umožňující podnikům a organizacím provozovat moderní aplikace,“ říká Paul Fazzone, viceprezident a hlavní manažer divize Cloud Native Apps společnosti VMware. „Produkty a služby společnosti Heptio posílí a rozšíří úsilí VMwaru s PKS, tedy zavést Kubernetes jako de facto standard pro infrastrukturu napříč cloudy. (…)“

Podle výkonného ředitele a spouzakladatele Heptia Craiga McLuckieho vytváří tým jeho firmy produkty, jež zjednodušují správu více klastrů napříč více cloudy. Díky využití nativních cloudových zdrojů VMwaru budou zesíleny dopady dosavadních snah Heptia.

Dokončení transakce se očekává na čtvrté fiskální čtvrtletí VMwaru roku 2019. Předtím ještě musí projít schválením příslušných regulačních orgánů. Hodnota akvizice nebyla oznámena, ovšem žádný významnější dopad na provozní výsledky fiskálního roku 2019 se neočekává.

 

Na „nejvýkonnější a nejrozšířenější“ cloudové infrastruktuře v současné době operují obří klienti z Evropy, k nimž se řadí například společnosti OVH, Rackspace, Telefónica nebo Tieto, kteří se díky tomu mohou odlišit od konkurence a poskytovat nové služby.

V průběhu svého úvodního proslovu pozval výkonný ředitel VMware Pat Gelsinger na pódium Arvinda Krishnu, viceprezidenta pro hybridní cloud a ředitele výzkumu společnosti IBM, který hovořil o tom, že spolupráce obou firem právě v oblasti cloudu nabírá na obrátkách. Řešení VMware na IBM Cloudu v současné době využívá asi 1 700 klientů po celém světě, z toho 400 v Evropě. Krishna v tomto ohledu nezapomněl vyzdvihnout nedávno oznámenou akvizici Red Hatu právě ze strany IBM, která v segmentu umožní ještě rychlejší růst.

Úvodní keynote přinesla mnoho nových (ale i znovu zopakovaných) informací, které se kromě cloudu točily okolo dalších „technologických supervelmocí,“ jak je nazval sám Gelsinger: mobility, umělé inteligence/strojového učení a internetu věcí (IoT)/edge. Kromě spolupráce s IBM vyzdvihl šéf VMwaru také tu s AWS a dalšími cloudovými partnery, s čímž souvisí také oznámení o růstu počtu partnerů v programu VMware Cloud Verified na 27, přičemž počet těch evropských se za rok více než zdvojnásobil. Právě ze starého kontinentu pochází více než čtvrtina ověřených cloudových partnerů VMware.

Členem VMware Cloud Verified se partner nejsnadněji může stát využitím tzv. oveřených designů VVD (VMware Validated Designs) pro implementaci a provoz cloudové infrastruktury pro širokou škálu scénářů využití.

Díky platformě VMware Cloud Provider mohou klienti získat moderní softwarově definované datacentrum postavené na řešeních od VMware a přizpůsobené potřebám partnerů. Multi-cloudové řízené služby tak lze rozšířit o další cloudová řešení od VMware. Softwarově definované multitenantní datacentrum dle vlastního designu (custom design) díky VMware Cloud Provider Pod

Během letních měsíců vám přinášíme tipy na zajímavé články, knihy (či audioknihy), kterými si můžete zpestřit čas o dovolené nebo třeba víkend na chalupě.

Walter Isaascon: Inovátoři. Životopisy a další knihy Waltera Isaacsona patří už tradičně k dílům, která si nenecháváme ujít. Pokud jste inovátory (česky vydáno již 2015) doposud míjeli, rozhodně si na ně během letošního léta udělejte čas. Pro letní cestování se může lépe hodit audiokniha kterou nabízí například Audiotéka. A jestliže jste inovátory již četli nebo slyšeli, zkuste novější Einstein – Jeho život a vesmír.

Pctuning.cz – Michal Rybka: Největší problém obecné AI. Michal Rybka patří (vedle například Mariana Kechlibara) mezi naše nejoblíbenější autory českého kyberprostoru (pro některé z nás je i bývalým kolegou). Ve výtečném článku na PC tuningu se věnuje problematice obecné AI z psychologicko-filozofického hlediska. Jaký bude smysl její existence? A unese jej vůbec, když my, lidé, s tím často máme dost potíží? Článek opravdu stojí za přečtení.

Lupa.cz – Jiří Peterka: Elektronická časová razítka ve veřené správě po 19. září 2018. Další z výtečně zpracovaných článků pana Peterky je věnovám změnám, které budou plati pro používání časových razítek ve veřejné správě po 19. Září, kdy skončí dvouleté výjimky (odklady) nařízení eIDAS.

Pravidelně přinášíme tipy na zajímavé studie, reporty, komentáře a webináře Gartneru, z nichž některé jsou dostupné bezplatně (v případě studií/reportu je pouze třeba si vytvořit bezplatný účet na Gartner.com). [[W]]ebináře můžete zhlédnout v ohlášeném termínu živě nebo kdykoliv později „on-demand“. Odkazované materiály jsou v angličtině.

Webinář: 23.07.2018, 17.00 CEST (nebo kdykoliv poté „on demand): Jak vytvářet a nasazovat digitální obchodní modely a strategie (Build and Deploy Business Models and Strategy). Webinář s viceprezidentem výzkumu Garnter Richardem Hunterem se zaměří na role a struktury v obchodních modelech a strategiích a jejich vzájemné vztahy v rámci digitálního byznysu. Odkaz.

Studie: Úvod do umělé inteligence v roce 2018 (Artificial Intelligence Primer for 2018). Studie řady „primer“ nejsou rozsáhlé, nabízejí ale obvykle přehledný a ucelený úvod do důležitých aktuálních témat. To je i případ úvodu do AI který připravili analytici Whit Andrews a Tom Austin. Dozvíte se v něm jak Gartner AI definuje, jaké dovednosti organizace potřebují pro její zvládnutí, pro jaké typy projektů ji lze využít a jak začít s přípravou strategie pro tuto oblast. Odkaz  (Dostupné bezplatně)

Studie: Ambice digitálního byznysu: Transformovat či optimalizovat (Digital Business Ambition: Transform or Optimize?). Rozhodnutí zda se v případě digitální transformace zaměříte spíše na digitální optimaliziaci stávajících modelů a zejména procesů, nebo cíleně narušíte a transformujete stávající obchodní modely je jedno z nejdůležitějších – a týká se prakticky všech organizací. Studie viceprezidentů výzkumu Hunga LeHonga a Grahama P. Waltera nabízí ucelený úvod do úvah o digitální optimalizaci a transformaci. Byla sice publikována již před rokem, je ale stále velmi aktuální. Odkaz.  (Dostupné klientům Gartneru)

Komentář: Zrychlete inovaci pomocí diverzifikovaných týmů pro data a analytiku (Boost Innovation With Diverse Data and Analytics Teams). Diverzita ve správném byznysově – technologickém pojetí neznamená obsazovat pozice podle kvót na po hlaví či barvu pleti. Znamená vybírat si do týmů členy s různým způsobem myšlení a odlišným přístupem k řešení problémů. Takové týmy je sice často obtížnější řídit, mohou ale z byznysového hlediska dosahovat lepších výsledků. Více v komentáři Christy Pettey. Odkaz.