Index Index "IFS Czech"

IFS Czech

IFS Czech podepsala partnerskou smlouvu s integrátorem CDC Data. Měla by pomoci rozšíření (lepší geografické pokrytí a vyšší počet specialistů) konzultačních a implementačních služeb spojených se zaváděním podnikového informačního systému IFS Applications.

Technologická firma SOPO začala používat informační systém IFS Aplikace. Implementovala jej společnost ALTEC, která je partnerem dodavatele IFS Czech. Komplexní informační systém přinesl SOPO 25procentní úsporu na neshodné výrobky.