Index Index "Poslanecká sněmovna"

Poslanecká sněmovna

Sněmovna PČR schválila návrh zákona o právu na digitální služby – ten by měl do budoucna občanům zaručit, že všechny služby státu budou dostupné elektronicky/digitálně a že stát nebude po občanech požadovat opakovaně informace, které již nějaký úřad získal. Zachována zůstane i „papírová“ forma služeb (mimo jiné s ohledem na seniory). Zákon ještě musí schválit senát a podepsat prezident. Zajímavý rozbor o tom, co v návrhu zůstalo a co vypadlo přináší na Lupě Jiří Peterka. CZ

Poslanecká sněmovna schválila centrální registr účtů, na základě kterého bude snazší dohledat jakékoliv bezhotovostní finanční transakce občanů. Předseda TOP 09 Miloslav Kalousek chystaný zákon kritizuje a tvrdí, že jde o další posílení nesvobody.

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Návrh se týká podmínek mobilních operátorů, kteří působí v ČR, měla by posílit konkurenci. Poslanci schválili, aby při dálkovém uzavírání smluv s mobilním operátorem měl spotřebitel k dispozici veškeré informace. Navrhují i zákaz automatického prodlužování smluv.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrhy novel zákonů o střelných zbraních. Jednou z akceptovaných změn je i vznik centrálního elektronického registru zbraní.

Poslanecká sněmovna se věnuje vládnímu návrhu novely zákona o platebním styku – č. 284/2009 Sb. ve znění č.156/2010 Sb., a návrhům novel některých dalších zákonů,jež mají mimo jiné za cíl výrazně podpořit větší rozvoj elektronických peněz: snižuje povinný počáteční kapitál ze současného 1 milionu eur na 350 tisíc eur nebo zavádí možnost hybridních institucí. Navrhovaný ekvivalent 15 tisíc euro bude možná na návrh poslance Michala Doktora (ODS) přeměněn na koruny, konkrétně na 250 tisíc korun. Poslanci budou o návrhu ještě jednat, zatím prošel prvním čtení a byl přikázán k projednání sněmovnímu rozpočtovému výboru. Proti jeho projednání nebyl nikdo, někteří poslanci napříč politickým spektrem se zdrželi hlasování. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, měl by nabýt účinnosti 30. 4. 2011.

Poslanecká sněmovna se bude zabývat vládním návrhem novely zákona č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a změnou souvisejících zákonů. Podnikatelé, kteří jsou držiteli práv k duševnímu vlastnictví nebo jejich oprávněnými uživateli, by podle návrhu mohli v budoucnu daná práva lépe prosazovat třeba tím, že celní úřad by mohl odebrat zboží i v případě, že by nebylo dobrovolně vydáno, což doposud možné není.Do platné normy má být podle návrhu doplněno i ustanovení o pořádkové pokutě, kterou by úřady mohly uložit za delikt kontrolované osobě, která by celníkům neumožnila plnit jejich úkoly. Pokuta by mohla být opakovaně uložena až do výše 50 000 korun. Pokud návrh projde úspěšným legislativním procesem, novela zákona by měla začít platit 1. července 2011. Podle vlády návrh reaguje především na problémy, vyplývající z dosavadní aplikační praxe celních orgánů.