Index Index "Slovenská technická univerzita"

Slovenská technická univerzita

Studentky designu na Slovenské technické univerzitě navrhly aplikaci pro komunikaci s autisty. V současné době hledají investora, který by jim aplikaci pomohl přinést do škol, školek a dalších zařízení, a také proběhne překlad do angličtiny.

Slovenská technická univerzita vybuduje v Trnavě výzkumný park za 42 milionů eur. Pracoviště ponese název Campus MTF STU – Cambo a využije prostory Materiálně-technologické fakulty STU. 35,7 milionu eur škola získala z Operačního programu Výzkum a vývoj. Centrum má začít fungovat od července 2015. Škola buduje druhé podobné pracoviště i v Bratislavě (viz Observer SK 12/2013).

Univerzitní vědecký park vybuduje v Bratislavě Slovenská technická univerzita. Hodnota projektu činí 42 milionů eur. Spolupracují na něm Univerzita Komenského a Slovenská akademie věd. Centrum bude mít dvě pracoviště, jedno se zaměří na IC, druhé na moderní technologie jiných oborů. 33,9 milionu eur dodají fondy EU. Park by měl být v provozu od poloviny roku 2015.