Index Index "Štatistický úrad SR"

Štatistický úrad SR

Tržby v českém maloobchodě v říjnu meziměsíčně poklesly o 1,6 %, vyplývá z pravidelné zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziroční růst dosáhl 6,3 %, což bylo způsobeno především větším počtem pracovních dnů v roce 2017. Prodej ICT zboží rostl v ČR o 11,5 %. Ze Slovenska jsou k dispozici údaje o velkoobchodě, který rostl meziměsíčně o 2,6 % a meziročně o 12,3 %. Velkoobchod s ICT zařízeními pak poskočil o 27,5 %, píše Štatistický úrad SR.

Slovenská akadémia ved (SAV) ve své studii uvádí, že tzv. „brain drain“ neboli odliv mozků, který je pro slovenské firmy, potažmo celou domácí ekonomiku, velkým problémem, začíná již při výběru vysoké školy. Počet slovenských studentů v zahraničí vzrostl za uplynulých 19 let desetkrát. V zahraničí podle Štatistického úradu SR dnes pracuje 300 tisíc Slováků, z toho více než polovina pod 30 let. Společnost Aliter Technologies s tímto negativním trendem bojuje projektem Aliter Inkubátor, jehož prostřednictvím nabízí několika studentům ročně placenou stáž.

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly pravidelné výsledky ekonomiky, tentokrát za srpen (august) 2017. České maloobchodní tržby vzrostly meziměsíčně o 0,4 % (po očištění sezónních vlivů), meziročně pak o 4,8 %. Prodej přes internet nebo zásilkové služby rostl meziročně o 12,4 %, ICT zařízení pak o 7 %. Na Slovensku došlo k růstu tržeb v maloobchodě (meziročně) o 6,8 %, meziměsíčně pak o celého 1,5 %.

Štatistický úrad SR informoval o průměrných mzdách v jednotlivých sektorech. Ze statistiky vyšlo, že v dubnu (apríli) 2017 poklesla mzda zaměstnanců v ICT o 0,7 % na 1 594 eur. V průmyslu celkově mzdy rostly, a to v meziročním srovnání o 6,8 % na 1 039 eur.

Český statistický úřad zveřejnil reálný meziměsíční růst tržeb v maloobchodě v ČR, který se ustálil na hodnotě 0,8 %, meziroční růst pak dosáhl 4,5 %. Dle Štatistického úradu SR činila tato čísla na Slovensku 0,3 %, respektive 6,5 %. A zatímco specializované ICT prodejny v ČR rostly o 2,6 % meziročně, na Slovensku to bylo dokonce 50,5 %.

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly statistiky trhu ICT zboží za březen (marec) a první kvartál jako celek. Pokud jde o období prvních tří měsíců letošního roku, pak zde slovenské ICT prodejny rostly co do tržeb více než ty české, a to o 35,8 % oproti 8,9 %. A pokud jde o březen, pak v ČR stouply tržby v maloobchodních prodejnách s ICT zbožím o 16,2 %, na Slovensku o 41,3 % (meziročně).

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly únorové statistiky tržeb v maloobchodě, mimo jiné i trhu ICT. Český maloobchod vyrostl meziměsíčně o 0,9 % (po očištění o sezónní vlivy), meziročně pak o 4,8 %. Specializovaným prodejnám s ICT rostly tržby o 1,7 %. Meziroční růst maloobchodu na Slovensku dosáhl 5,6 %, meziměsíčně však došlo k 0,4% poklesu. Na druhou stranu růst specializovaných prodejen s ICT dosáhl hodnoty 31,6 %.

Statistické úřady v ČR a SR již tradičně publikovaly měsíční zprávu stavu segmentu ICT, tentokrát za leden. Zatímco český maloobchod jako celek rostl asi o procento meziměsíčně a 3,3 procenta meziročně (po očištění o kalendářní vlivy), segment specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením rostl (meziročně) o procentní bod rychleji. Na Slovensku pak došlo k meziročnímu růstu maloobchodu o 7,4 %, maloobchod s ICT zařízeními pak rostl o 33,9 %. Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zbožím na Slovensku pak vyrostl o 14,2 %. Vyplývá to z čísel Českého statistického úřadu a Štatistického úradu SR.

Segment počítačových a komunikačních zařízení na českém trhu rostl v prosinci 2016 meziročně o 2,4 %, maloobchod ve čtvrtém kvartále pak jako celek rostl o 4,2 procenta. Na Slovensku pak prosincový maloobchodní prodej ICT zaznamenal 2,2% růst, nicméně za rok 2016 jako celek došlo v tomto směru k 2,2procentnímu poklesu. Vyplývá to z dat ČSÚ a ŠÚSR.

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly výsledky trhu ICT zboží v České republice a na Slovensku za měsíc listopad 2016. Zatímco tržby v maloobchodních prodejnách s ICT zbožím v ČR rostly o 10,8 procenta, stejný segment zažil na Slovensku stagnaci. Dařilo se ale slovenskému velkoobchodu s ICT zařízeními, který poskočil meziměsíčně o 25,5 %.