Index Index "Štatistický úrad SR"

Štatistický úrad SR

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly pravidelné výsledky ekonomiky, tentokrát za srpen (august) 2017. České maloobchodní tržby vzrostly meziměsíčně o 0,4 % (po očištění sezónních vlivů), meziročně pak o 4,8 %. Prodej přes internet nebo zásilkové služby rostl meziročně o 12,4 %, ICT zařízení pak o 7 %. Na Slovensku došlo k růstu tržeb v maloobchodě (meziročně) o 6,8 %, meziměsíčně pak o celého 1,5 %.

Štatistický úrad SR informoval o průměrných mzdách v jednotlivých sektorech. Ze statistiky vyšlo, že v dubnu (apríli) 2017 poklesla mzda zaměstnanců v ICT o 0,7 % na 1 594 eur. V průmyslu celkově mzdy rostly, a to v meziročním srovnání o 6,8 % na 1 039 eur.

Český statistický úřad zveřejnil reálný meziměsíční růst tržeb v maloobchodě v ČR, který se ustálil na hodnotě 0,8 %, meziroční růst pak dosáhl 4,5 %. Dle Štatistického úradu SR činila tato čísla na Slovensku 0,3 %, respektive 6,5 %. A zatímco specializované ICT prodejny v ČR rostly o 2,6 % meziročně, na Slovensku to bylo dokonce 50,5 %.

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly statistiky trhu ICT zboží za březen (marec) a první kvartál jako celek. Pokud jde o období prvních tří měsíců letošního roku, pak zde slovenské ICT prodejny rostly co do tržeb více než ty české, a to o 35,8 % oproti 8,9 %. A pokud jde o březen, pak v ČR stouply tržby v maloobchodních prodejnách s ICT zbožím o 16,2 %, na Slovensku o 41,3 % (meziročně).

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly únorové statistiky tržeb v maloobchodě, mimo jiné i trhu ICT. Český maloobchod vyrostl meziměsíčně o 0,9 % (po očištění o sezónní vlivy), meziročně pak o 4,8 %. Specializovaným prodejnám s ICT rostly tržby o 1,7 %. Meziroční růst maloobchodu na Slovensku dosáhl 5,6 %, meziměsíčně však došlo k 0,4% poklesu. Na druhou stranu růst specializovaných prodejen s ICT dosáhl hodnoty 31,6 %.

Statistické úřady v ČR a SR již tradičně publikovaly měsíční zprávu stavu segmentu ICT, tentokrát za leden. Zatímco český maloobchod jako celek rostl asi o procento meziměsíčně a 3,3 procenta meziročně (po očištění o kalendářní vlivy), segment specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením rostl (meziročně) o procentní bod rychleji. Na Slovensku pak došlo k meziročnímu růstu maloobchodu o 7,4 %, maloobchod s ICT zařízeními pak rostl o 33,9 %. Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zbožím na Slovensku pak vyrostl o 14,2 %. Vyplývá to z čísel Českého statistického úřadu a Štatistického úradu SR.

Segment počítačových a komunikačních zařízení na českém trhu rostl v prosinci 2016 meziročně o 2,4 %, maloobchod ve čtvrtém kvartále pak jako celek rostl o 4,2 procenta. Na Slovensku pak prosincový maloobchodní prodej ICT zaznamenal 2,2% růst, nicméně za rok 2016 jako celek došlo v tomto směru k 2,2procentnímu poklesu. Vyplývá to z dat ČSÚ a ŠÚSR.

Český statistický úřad a Štatistický úrad SR publikovaly výsledky trhu ICT zboží v České republice a na Slovensku za měsíc listopad 2016. Zatímco tržby v maloobchodních prodejnách s ICT zbožím v ČR rostly o 10,8 procenta, stejný segment zažil na Slovensku stagnaci. Dařilo se ale slovenskému velkoobchodu s ICT zařízeními, který poskočil meziměsíčně o 25,5 %.

Český maloobchod poklesl v říjnu meziměsíčně o 0,3 %, meziroční nárůst ovšem činil 3,1 %. Nejvíce rostl maloobchod přes internet nebo zásilkové služby, a to (meziročně) o 23,4 %. Vyplývá to z pravidelné zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na Slovensku došlo k meziměsíčnímu poklesu maloobchodu o 0,6 %, meziroční růst pak dosáhl 0,8 %. V porovnání se říjnem 2015 ovšem došlo k výraznému poklesu maloobchodu s ICT zařízeními ve specializovaných prodejnách, a to o 17,4 %. (zdroj: Štatistický úrad SR)

Ve třetím kvartálu došlo k poklesu prodeje ICT zboží, a to jak v ČR, tak na Slovensku. V ČR to podle Českého statistického úřadu bylo o 1,9 %, v SR podle Štatistického úradu SR o 10 % (maloobchod). V září (septembri) poklesl prodej ICT na Slovensku o 6,5 %.