Index Index "NSO Group"

NSO Group

Komunikační aplikací WhatsApp se šíří špionážní software s názvem Pegasus, který vyvinula izraelská firma NSO Group Technologies. Upozornil na to ve svém článku list The Financial Times. Špionážní aplikace je šířena voláním jednotlivým uživatelům. Na telefon volaného se může překopírovat i v případě, že hovor nezvedne, takže mnoho uživatelů o ní nemá ani tušení. Dokáže zapnout kameru a například i číst zprávy v telefonu. Vyřešit se to dá jedině stažením záplaty.