Index Index "Evropská komise"

Evropská komise

Společnosti Asus, Philips, Pioneer a Denon & Marantz obdržely  od Evropské komise pokuty v celkové výši 111,2 milionu eur za dohody, jejichž výsledkem bylo nastavování minimálních a pevných cen výrobků.

Americký technologický gigant Google dostal od Evropské komise rekordní pokutu ve výši 4,34 miliardy eur za to, že podle rozhodnutí zneužil dominantní postavení operačního systému Android pro další navyšování podílu svého vyhledávače Chrome. Google oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá. Otevřený list proti pokutě sepsala i Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), podle níž je krok EK nesmyslným hozením polen pod nohy Androidu, které může zpomalit růst celé inovativní ekonomiky.

Projekt dotací EU na bezplatné připojení občanů měst a obcí k Wi-Fi s názvem WiFi4EU se odkládá. Důvodem je technická chyba oficiálního webu, kvůli které neměli všichni žadatelé o dotaci rovné podmínky. Dotační akci, v níž každá z obcí může získat 15 tisíc eur na infrastrukturu, obnoví Evropská komise na podzim.

S rodící se EU směrnicí jednotného digitálního trhu se objevují kritické hlasy upozorňující na vážné dopady, které by mohly mít zejména změny týkající se autorsky chráněného obsahu – a to v takové míře, že by zabránily například tvorbě parodií a satirického obsahu, memů, remixů apod. Směrnice by mohla také negativně dopadnout na řadu středních a menších organizací, on-line služeb či start-upů nabízejících platformy pro sdílení, repozitáře, diskuzní fóra apod. Varováním budiž GDPR, které pro evropské uživatele odstavilo nejen některé velké, ale především řadu drobných služeb, portálů a webů jednoduše proto, že pro jejich autory a provozovatele bylo (pochopitelně) jednodušší služby do Evropy vypnout, než řešit z jejich pohledu nesmyslné požadavky GDPR. Problému se věnuje například živé.sk.

EU vydala tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace, který by měl mimo jiné zastropovat ceny mezinárodních hovorů v rámci EU na 19 centů za minutu nebo zavést automatické zasílání dat o poloze volajících na linku 112 či systém automaticky rozesílaných varování při přírodních pohromách. Součástí jsou i koordinace využití rádiového spektra pro 5G sítě a pravidla výstavby sítí. Kodex, který má platit od května 2019, kritizuje sdružení operátorů ETNO jako v mnoha oblastech nedostatečný.

Evropská komise oznámila plány investovat celkem 9,2 miliardy eur do digitalizace – 2,7 miliardy eur na projekty pro rozvoj supercomputingu a zpracování dat, další 2,5 miliardy eur pak mají být k dispozici pro podporu nasazování umělé inteligence. Dvě miliardy eur budou k dispozici pro kybernetickou bezpečnost, 700 milionů na vzdělávání pracovníků a 1,3 miliardy na podporu procesu digitalizace veřejné správy a veřejných služeb.

Komisařka Jourová chce mít do roka k dispozici první zhodnocení nových pravidel EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Analýza začne víceméně hned. I podle vyjádření Jourové pro ČTK se jedná o hodně obecnou normu – a bude záležet na „aplikaci v zemích a interpretaci těch pravidel.“

Evropská komise začala sbírat žádosti o poukázky na bezplatné připojení k internetu v obcích v rámci programu WiFi4EU, přičemž v ČR by podle odhadů mohlo být schváleno až 150 projektů. První výzva na WiFi4EU byla vypsána 16. května.

Evropská komise začíná rozjíždět projekt WiFi4EU, v jehož rámci chce ze společných rozpočtů nalít více než tři miliardy korun obcím, které chtějí svým občanům a návštěvníkům nabídnout bezplatný přístup k internetu. Na portálu projektu se prozatím registrovalo více než 400 obcí z ČR, z celé EU jich pak je více než 18 tisíc. V sobotu 19. 5. jsme však zaznamenali, že se portál potýkal s technickými problémy.

Česká republika je v Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) Evropské komise na 17. místě ze zemí EU. To znamená víceméně průměr. Pokrok ČR podle zprávy nastal ve všech oblastech kromě integrace digitálních technologií, kde došlo k mírnému poklesu. Pozitivní je 99procentní pokrytí sítí LTE.