Index Index "Evropská komise"

Evropská komise

Slovenské e-schránky uspěly v benchmarku e-governmentu eGov Benchmark 2017, kde získaly 100% hodnocení.  Celková výkonnost elektronické veřejné správy dostala na Slovensku 50 až 75 %, což zemi umisťuje po bok zemí typu Velké Británie, Francie, Finska, ČR a Polska.

Evropská komise oznámila, že podle její kontroly funguje Štít EU-USA na ochranu soukromí dobře. Dohoda zajišťující ochranu dat občanů zemí EU předávaných společnostem v USA má za sebou první rok fungování.

Apple má Irsku doplatit 13 miliard eur na daních plus úroky. Zajímavé je, že doplatek nechce přímo Irsko, ale Evropská komise, která zemi ke zpětnému výběru daní vyloženě nutí. Irsko se přirozeně hájí tím, že daňové záležitosti jsou v kompetenci členských zemí EU a nikoliv EK. Podobné tlaky vyvíjí Komise i vůči Amazonu, který mezi lety 2006 a 2014 získal údajně neoprávněné daňové výhody v Lucembursku.

Publikovaný návrh zprávy Evropské komise podporuje vyšší zdanění digitálních podniků, neboť podle tvrzení Komise platí digitální společnosti v Evropské unii méně než polovinu daní v porovnání se společnostmi tradičními. Podle návrhu je nejlepším řešením této daňové disproporce uzavření globální dohody.

Společnost Google, které hrozí pokuta ve výši 2,4 miliardy dolarů od Evropské komise za zneužití dominantního postavení, navrhuje jako jednu z náplastí k odvrácení pokuty zjednodušení přístupu konkurence k jeho sekci produktové reklamy, tedy Product Listing Ads.

Evropská komise chce rozšířit svoje pravomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti a navýšit počet zaměstnanců agentury EU pro tuto oblast. Součástí návrhu komise je i celoevropský rámec pro certifikaci produktů a služeb z hlediska bezpečnosti.

Evropská komise zveřejnila návrh nových pravidel pro pohyb dat neosobního charakteru. Tato pravidla by znamenala, že by členské státy Evropské unie neměly nutit organizace, aby uchovávaly nebo zpracovávaly data na jejich území.

Banky v rámci Evropské unie budou moci více investovat do inovací a fintechu. Oznámila to Evropská komise s tím, že uvažuje nad volnějšími pravidly pro určování kapitálu, což by finančním institucím rozvázalo ruce.

Americký gigant Google se na poslední chvíli odvolal proti pokutě ve výši 2,42 miliardy eur, kterou dostal od Evropské komise za zneužití dominantního postavení na trhu. Celá kauza se tak nejspíše potáhne ještě celá léta.

Americká společnost Intel nemusí platit pokutu Evropské komisi, která mu byla před více než osmi lety vyměřena ve výši přesahující miliardu eur. Pokutu totiž zrušil Soudní dvůr EU, ani jedna ze stran se k rozsudku nevyjádřila.