Index Index "ÚPVII"

ÚPVII

První digitálně-informační centrum, které by mělo firmám pomáhat s digitalizací a automatizací procesů (například formou kurzů a školení) vznikne na Slovensku již v příštím roce. Na konferenci v Bratislavě to oznámil ředitel sekce digitální agenty UPVII R. Repa. [SK]

Slovenský NBÚ zřídil (s dvouletým zpožděním) Národní centrum kybernetickej bezpečnosti. To vzniklo transformací současné slovenské CSIRT pod úřad ([SK]-CERT). Útvar by se měl věnovat zejména kritické infrastruktuře a základním službám. Zároveň byla ohlášena užší spolupráce slovenského NBÚ s UPVII a vojenským zpravodajstvím.

Slovenská vláda rozhodla o přednostním přístupu ke smlouvám, jež slouží k zabezpečení produktů a služeb souvisejících se zajištěním licenčního pokrytí ICT. Podle ÚPVII by tak měl být zabezpečen transparentní, jednoduchý a finančně výhodný přístup k centrálnímu licenčnímu pokrytí ICT.

Portál Živé.sk publikoval rozhovor s Lukášem Hlavičkou, šéfem jednoho ze CSIRT týmů, jenž funguje pod hlavičkou ÚPVII. Z rozhovoru vyplývá, že státní IT na tom s úrovní bezpečnosti není dobře, neboť na kybernetickou bezpečnost nejsou podle Hlavičky alokovány dostatečné zdroje. Celý rozhovor naleznete zde.

Digitální transformace škol patří k celostátní strategii a je součástí Akčního plánu digitální transformace Slovenska 2019 až 2022. Rozhodla o tom vláda, která schválila dokument Úřadu místopředsedy vlády pro investice a informatizaci (ÚPVII). K dalším oblastem akčního plánu patří třeba vytvoření základů pro moderní datové a digitálního hospodářství.

Stát – respektive ÚPVII – spouští nový projekt s názvem Centrálna API Manažment Platforma (čili Platforma pro publikování služeb státu přes Open API). V rámci této platformy mohou subjekty ze soukromého sektoru a státní instituce vyvíjet a nabízet vlastní aplikace pro poskytování elektronických služeb státu.

Poslanci Národnej rady SR schválili návrh zákona o IT ve veřejné správě, která na rokování Rady předložil místopředseda vlády pro investice a informatizaci Richard Raši. Návrh přináší více změn včetně pravidel pro nastavení vnitřní organizace úřadů v oblasti IT či životní cyklus IT v organizaci.

Úřad místopředsedy vlády pro investice a informatizaci (ÚPVII) Richarda Rašiho řeší, jak naložit s penězi, které pocházejí z pěti procent poplatku za registraci slovenské národní domény u správce SK-Nic. Hodnotit žádosti o přidělování dotací z těchto peněz má nezisková organizace Pontis.

Národní projekt úřadu místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci (ÚPVII) má ambici zlepšit systém eZdravie, který má být propracovanější a má fungovat kvalitněji. Projekt za částku odhadovanou na téměř 7,5 milionu eur vypracoval provozovatel systému, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Úřad místopředsedy vlády pro investice a informatizaci (ÚPVII) bude měřit stav pokrytí Slovenska širokopásmovým připojením k internetu. A to v rámci nově vypsaného projektu s názvem Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, na který už byla zveřejněna výzva.