Index Index "marketing"

marketing

Zatímco marketingové rozpočty podle analýz Gartneru meziročně poklesly takřka na polovinu (z 11 % obratu v roce 2020 na 6,4 % obratu v roce 2021, viz trh v číslech), výdaje na IT čeká podle odhadu analytiků ještě o něco větší oživení, než původně očekávali – jejich bezmála devítiprocentní globální meziroční růst (přesněji o 8,6 %) se projeví zejména v segmentech podnikového SW, zařízení, IT služeb a systémů datových center, pouze komunikační služby porostou v celosvětovém měřítku výrazně pomaleji...

O probíhající digitální transformaci či disrupci (ono slovo nemáme příliš v lásce, stále přemýšlí06me jak jeho anglický originál namísto počešťování skutečně přeložit), tedy postupnému narušování dosavadních statutů quo ve většině odvětví může jen stěží někdo pochyb ovat. Co se ale liší je význam, jaký tomuto fenoménu přikládají jednotliví ředitelé a šéfové exekutivy v podnicích a organizacích. Z průzkumu prováděných v letošním analytiky Gartneru například vyplývá, že finanční ředitelé mají tendenci význam digitálního fenoménu značně podceňovat. Jako hlavní...

Reklama a marketing byly jedněmi z prvních oblastí, které již před lety zasáhla počínající digitální transformace. Zpočátku ale šlo o dvě do značné míry oddělené domény, které propojovaly prvky marketingové automatizace v případě digitální (on-line) reklamy – a možnost vůbec poprvé reklamu a její dopad poměrně přesně řídit (a zlepšovat, jak praví známá poučka Petera Druckera „If you can´t measure it, you can´t improve it“). Jak digitální reklama postupně doháněla a předháněla tradiční formáty...