Index Index "Accenture"

Accenture

Společnost Accenture oznámila personální změnu ve svém vedení, v jejímž rámci se ředitelem divize Accenture Security pro Českou republiku, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko stává Jan Krob, který deset let působil na různých pozicích ve firmě KPMG. Zároveň je dlouholetým členem řídícího výboru ISACA Czech, což je globální nezisková organizace.

Příležitosti k růstu v dodavatelském řetězci nevyužívá 78 procent firem, zjistila ve svém průzkumu společnost Accenture. Průzkum nesl název „From Inventory to Influencer: The Mover Becomes the Shaker“, a byl realizován mezi 1 350 výkonnými manažery.

Společnost Accenture oznámila personální změny ve svém vedení. Výkonnou ředitelkou (CEO) se stala Julie Sweetová, dosavadní ředitelka Accenture pro region Severní Ameriky. Další změnou je jmenování aktuálního dočasného generálního ředitele firmy Davida Rowlanda výkonným předsedou. Nezávislou ředitelkou pak bude i nadále Marge Magnerová, členka představenstva bez funkce ve výkonném managementu.

Společnost Accenture zveřejnila novou studii s názvem Přínosy cloudu: Očekávání versus realita, která odhalila, že migrace do cloudu podnikům nenabídla takové přínosy, jaké očekávaly, a to zejména pokud jde o inovace a efektivitu. Podle vyjádření Accenture se přínosy většiny nových technologií projeví až časem.

Firmy Accenture a Microsoft oznámily založení společné obchodní skupiny Accentuer Microsoft Business Group. Nová aktivita vzniká v návaznosti na dlouhodobé strategické partnerství obou společností, a to „pod taktovkou“ společného podniku Avenade, který vznikl v roce 2000 a většinu v něm má Accenture.

Při řízení digitální transformace podniků stále více roste úloha finančních ředitelů, uvádí ve své nové studii konzultační společnost Accenture. Více než čtyři pětiny (81 procent) dotázaných CFO vnímá jako jednu ze svých zásadních rolí identifikaci nových hodnot a orientaci na řízení celopodnikových digitálních investic.

Společnost Accenture realizovala průzkum mezi CISO (vedoucími pro oblast informační bezpečnosti), z něhož vyplývá jasné stanovisko, vyjádřené 73 % dotázaných, že oblast kybernetické bezpečnosti musí být decentralizovaná v rámci organizace. Smutným faktem ovšem je, že právě tento segment zůstává v 74 procentech organizací centralizovaný. Jen 40 % respondentů má za prioritu implementaci či prohloubení programu pro analýzu vnitřních hrozeb.

Accenture a Google rozjíždějí společný projekt pod názvem Accenture Google Cloud Business Group (AGBG), což je obchodní sdružení, jež podnikům dokáže usnadnit digitální transformaci a dále pomoci při využívání technologií Google Cloud.

Společnost Accenture otevřela v Bratislavě nové Liquid Studio, což je prostor, který má napomoci urychlení inovací a vývoje v oblasti softwaru. Kromě toho zde vzniká ještě jeden prostor, a sice Nano Lab s přístupem k výsledkům R&D aktivit Accenture Labs po celém světě.

Generálním ředitelem společnosti Accenture pro Slovensko a Maďarsko byl jmenován Tomáš Volek, který ve funkci nahrazuje dlouholetého ředitele Petra Škodného. Volek bude zároveň i nadále vedoucím Advanced technology center Accenture na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.