Index Index "data"

data

Dvanáct kroků, které pomohou zlepšit kvalitu dat CDAO a dalším vedoucím pracovníkům v oblasti dat a analytiky bylo jedním z témat konference Gartner Data & Analytics Summit, která se uskutečnila minulý týden v Londýně.  „Problémy s kvalitou dat jsou velmi nákladné,“ řekl ředitel výzkumu a analytik Gartneru Jason Medd. „Problémy však není těžké odstranit a nemusí to zabrat mnoho času. Pokud CDAO nemají zavedené efektivní a nosné programy DQ,...

Deset nejdůležitějších trendů pro oblast dat a analytiky v roce 2023 představili analytici Gartneru u příležitosti série konferencí Gartner Data & Analytics Summit (ta evropská se uskuteční příští týden v Londýně). Lídři odpovědní za data a analytiku mohou tento přehled klíčových trendů využít k vytváření nových zdrojů přidané hodnoty cestou předvídání změn a přeměně extrémní nejistoty v nové obchodní příležitosti.  „Tyto trendy v oblasti D&A určuje potřeba přinášet organizaci...

Tři věci, které by měli lídři odpovědní za data a analytiku udělat, aby uspěli v rychle se měnícím světě: hledat ve svých organizacích ty, kdo jsou hybateli změn, vytvářet a rozvíjet adaptivní byznys a pracovat na změně způsobu rozhodování (založeného na využívání dat a jejich analýze). „Datová analytika má zásadní význam pro to, aby organizace mohly reagovat na změny,“ zdůraznil v úvodní přednášce analytik a viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Gareth Herschel. „V době, kdy se podniky...

Data a analytika hrají v digitální transformaci zásadní roli – a platí to i pro lídry odpovědné za tuto oblast. Jak ukázaly nejnovější studie Gartneru v šestém výročním průzkumu CDO (Chief Data Officer), bezmála ¾ z nich (72 %) jsou významně zapojení do transformačních iniciativ. To mimo jiné znamená, že data a analytika se stávají (podobně jako například kybernetická bezpečnost – viz téma tohoto Observeru) oblastí, kterou ve stále větším procentu organizací řeší nejvyšší vedení. I proto...

Data a analytika nikdy nezklamou – tedy přinejmenším coby jeden z hlavních trendů, jimž by se měl CIO společně s byznysem věnovat. Platí to pochopitelně i v současné době, kdy startují stovky klinických zkoušek možných léků či vakcín na čínský virus, v nichž budou sbíraná data, stejně jako strojové učení či AI využívané pro jejich analýzu hrát klíčovou roli. Neméně důležitá bude analýza zákaznických dat pro firmy, které se chtějí vrátit co nejrychleji k normálu, nebo automatizace rozhodování umožňující...

Při pohledu na novinové titulky se může zdát, že vstupujeme do věku AI, v redakci INSIDE jsme nicméně přesvědčeni, že až se jednou budeme ohlížet zpět pět či deset let, bude konec dvacátých let jednadvacátého století spíše počátkem věku analytiky než éry umělé inteligence. A podobně to vidí i skupina analytiků sledujících oblast dat a analytiky – v květnu dokonce publikovali studii s přehledem rovné stovky předpovědí dotýkajících se nějakým způsobem oblastí dat a analytiky, jež naznačují...

Obsadit dnes prakticky libovolnou IT pozici s vyššími nároky na kvalifikaci je obtížné nebo drahé, případně obojí. Kritický nedostatek specialistů pak panuje v oblastech, jako jsou tvorba AI a modelů strojového učení nebo třeba analýza dat a datová věda, nebo v průnicích dvou či více specializací – třeba kybernetická bezpečnost a pokročilá analytika. Potřebujete-li obsadit pozici, na kterou existuje celosvětově jen několik tisíc (nebo dokonce stovek) expertů, po nichž zároveň roste poptávka, bude to téměř nemožné i...

Bezmála 17 tisíc patentů podaných v roce 2015 obsahovalo podle vyhledávače Aulive (společnost byla mimochodem v minulém roce vybrána jako jeden z „cool dodavatelů“) ve svém názvu nebo popisu slovo „algoritmus“. V roce 2000 to přitom bylo jen 570, tedy třicetina. Patentů, které pojem algoritmus obsahovaly alespoň jednou v samotném dokumentu patentové přihlášky, bylo přes 100 tisíc (zatímco v roce 2010 jen asi čtvrtina tohoto počtu). Bude-li tento trend pokračovat, což je podle analytiků dost pravděpodobné, bude v roce 2020 asi...

Automatizace a demokratizace analytiky by měla být jedním z hlavních trendů v této oblasti pro příští čtyři roky. Podle analytiků Gartneru bude v roce 2020 automatizováno až 40 % úloh (či procesů) v oblasti datové vědy – což umožní nejen zvýšit produktivitu, ale především zapojit do využívání analytických nástrojů větší počet “civilních” (či „občanských“) datových vědců, tedy uživatelů z řad byznysu bez speciálního vzdělání a/nebo dlouholetých zkušeností v oblasti analytiky, BI a datových věd. Civilní...