Archiv Observer

Archiv Observer

Modelovou řadu deduplikačních datových úložišť nejvyšší výkonnostní řady DataDomain rozšířila o zařízení s označením 860 a 890 společnost EMC. Současně firma představila I archivační řešení DataDomain Archiver,jež lze na obou novinkách provozovat. Modely 860 a 890 podporují integraci s libovolným zálohovacím softwarem. V případě systémů NetWorker z dílny EMC nebo NetBackup/BackupExec od společnosti Symantec podporují představené novinky protokol OST (Symantec OpenStorage).

Nástroj pro správu virtuální i fyzické infrastruktury IT uvedla pod názvem Go Pro na trh společnost
VMware. Novinka má podobu cloudové služby a je určena především pro segment SMB. VMware ji vyvinul
ve spolupráci s firmou Shavlik Technologies.

Svou podnikovou ideu Instant-On Enterprise posílila společnost HP prostřednictvím představení systémů a služeb, jež jako celek zastřešuje nový termín – a přístup – HP Hybrid Delivery. V jeho rámci firma disponuje a připravuje portfolio řešení, jež zohledňují požadavky na flexibilitu, individualizaci, kvalitu a bezpečnost. Mezi nově představené služby a produkty patří HP CloudSystem (konvergovaná infrastruktura HP kombinovaná se softwarem HP Cloud Service Automation pro budování, správu a využívání privátních, veřejných a hybridních cloudů), HP Enterprise Cloud Services-Compute (služba privátního cloudu poskytovaná datovými centry firmy HP), HP Cloud Discovery Workshop (semináře) a HP Finanční služby (financování přechodu na cloudová řešení).

Webové stránky, na nichž je možno dohledat informace o veřejných konzultacích o zákonech, jež se připravují v EU, připravilo pro české podniky stálé zastoupení ČR při EU. Reaguje tím na zjištění, dle kterého se tuzemské subjekty do veřejných diskusí na evropské úrovni velmi málo zapojují. Tím se mimo jiné snižuje jejich možnost finální podobu daných zákonů ovlivnit.

Dva roky opožděný projekt Státní pokladny bude podle informací tuzemských deníků pokračovat. Upravenou smlouvu mají podepsat zástupci ministerstva financí a skupiny dodavatelů v čele s IBM. Oproti původní verzi se změnily harmonogram (dokončení v roce 2012), způsob úhrady, autorská práva apod.

Poslanecká sněmovna se bude zabývat vládním návrhem novely zákona č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a změnou souvisejících zákonů. Podnikatelé, kteří jsou držiteli práv k duševnímu vlastnictví nebo jejich oprávněnými uživateli, by podle návrhu mohli v budoucnu daná práva lépe prosazovat třeba tím, že celní úřad by mohl odebrat zboží i v případě, že by nebylo dobrovolně vydáno, což doposud možné není.Do platné normy má být podle návrhu doplněno i ustanovení o pořádkové pokutě, kterou by úřady mohly uložit za delikt kontrolované osobě, která by celníkům neumožnila plnit jejich úkoly. Pokuta by mohla být opakovaně uložena až do výše 50 000 korun. Pokud návrh projde úspěšným legislativním procesem, novela zákona by měla začít platit 1. července 2011. Podle vlády návrh reaguje především na problémy, vyplývající z dosavadní aplikační praxe celních orgánů.

Bezdrátovou síť technologie LTE vybuduje pro společnost EnergyAustralia firma Ericsson. Zákaznický subjekt patří mezi největší dodavatele energií v Austrálii. Projekt má zajistit komunikaci mezi různými dodavateli, řídícími prvky a domácnostmi na území státu Nový Jižní Wales. Celkem síť propojí 12 tisíc monitorovacích zařízení, až 3 tisíce počítačů energetického operátora a 200 rozvoden.

Řešení Fujitsu IaaS (Infrastructure as a Service) si pořídila německá společnost Photo24. Ta se zabývá komplexními službami v oblasti fotografií. Zvolené řešení mělo primárně řešit výkyvy ve vytížení serverů, které Photo24 v průběhu roku zaznamenává, a jež nechtěla řešit pořízením vlastního datového centra. To by velmi často nebylo adekvátně využito. Implementaci realizovala firma SIGMA Chemnitz.

Jednotný informační portál prodejního kanálu vyvinula ve spolupráci s německou firmou IT-Tecture tuzem-
ská společnost KAKTUS Software. Zákazníkem projektu byla společnost Webasto, která se zabývá výrobou
a prodejem nezávislých topení, střešních oken a klimatizačních jednotek. Vyvinuté řešení nese název Webasto
Dealer Portal a slouží pro podporu prodejních a marketingových aktivit firmy. 

Funkcionalitu Full Disk Encryption z dílny společnosti CheckPoint dodala české pobočce SG Equipment Finance firma Sprinx Systems. Zákaznický subjekt patří do skupiny Société Générale a specializuje se na financování těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, high-tech a letecké techniky. Pořízené řešení představuje součást komplexního produktu Endpoint Security, který si pravděpodobně SG EF v podobě několika desítek licencí pro své notebooky pořídilo. V tomto bodě není tiskové sdělení příliš jasné.