Archiv Observer

Archiv Observer

Smlouvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací podepsaly společnost Microsoft a Národní bezpečnostní úřad. Dohoda umožní, aby NBÚ využíval projekt Microsoft Security Cooperation Program. Ten vládám jednotlivých zemí umožňuje, aby participovaly na společných bezpečnostních aktivitách v oblasti reakce na počítačové incidenty, zmírnění dopadů počítačových útoků a ochrany obyvatelstva proti kybernetickým hrozbám.

Oblastním viceprezidentem pro východní Evropu a Rusko se ve společnosti Citrix stal Guenther Brand. Do podniku přechází z firmy HP.

Modernizaci sítě kabelové televize zrealizovala ve městě Kežmarok společnost Slovanet. Nyní mohou tamní uživatelé odebírat internetové připojení o rychlosti až 100 Mb/s.

Správu doménových jmen a adres chce Rusko svěřit organizaci OSN. O svou roli by tak přišla organizace ICANN, která tyto aktivity dnes zastřešuje. Návrh bude přednesen na dunajské konferenci WCIT.

Funkce SAP konzultant pro sklady a výrobu se ve společnosti Aimtec chopil Tomáš Jastrab. Doposud pracoval na pozici SAP a EDI specialista ve firmě Megatech.